Verkeerskundige

Location
Gemeente Hardenberg
Start date
01/05/2024
End date
30/06/2024
Hours
36
Klant
(Talentenregio) Gemeente Hardenberg
Aanvraagnummer
SRQ173597
Share this request:

Het gaat om samenwerking en jouw kennis en kunde!
Vakspecialist Verkeer en Vervoer
32-36 uur per week

Hardenberg heeft de ambitie om de komende jaren jaarlijks 400 woningen te bouwen. Deze uitbreidingen vragen om een goede infrastructuur en bereikbaarheid. Natuurlijk vraagt de bestaande woon- en werkomgeving ook de nodige aandacht. De Gemeente Hardenberg werkt integraal en dat vraagt om het afstemmen van de ambities op andere taakvelden. Wil jij de spil én verbinder worden op het gebied van verkeer en vervoer? Kom dan bij ons werken als Vakspecialist Verkeer en Vervoer!

Het gaat om…
De gemeente Hardenberg heeft in de Omgevingsvisie en het Programma Mobiliteit de hoofdlijnen van beleid op het  gebied van Bereikbaarheid, Leefbaarheid en verkeersveiligheid vastgelegd. In het programma mobiliteit zijn de ontwikkelingen,  trends en opgaves rondom mobiliteit benoemd. Met name het voor iedereen bereikbaar houden van de gemeente is een belangrijke opgave. In het Programma Mobiliteit is ook  aangegeven dat het voor de leefbaarheid van de (kleine) kernen belangrijk is dat iedereen van de aanwezige voorzieningen in de kernen gebruik kan (blijven) maken. Dit bekent dat de openbare ruimte zodanig ingericht moet zijn dat iedereen op zijn manier kan verplaatsen zonder dat het leidt tot onveilige situaties. Het beleid uit de Omgevingsvisie en het programma Mobiliteit zijn verder uitgewerkt in een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GvvP) en een uitvoeringsprogramma. Het GVVP geeft vorm aan het concrete beleid op het gebied van leefbaarheid en verkeersveiligheid in zowel de bestaande  als nieuw te creëren situaties en heeft een tijdshorizon tot 2030.
In de rol van vakspecialist verkeer en vervoer draag je bij aan de uitvoering van het gemeentelijke verkeer- en vervoersbeleid. Vanuit een helicopterview zie je kansen en ben je in staat om strategische vraagstukken te vertalen naar inhoudelijke projecten en concrete werkzaamheden. Je bent betrokken bij grotere projecten en geeft  advies over belangrijke verkeersaangelegenheden. Bijvoorbeeld in het project van de centrumontwikkeling. Je hebt oog voor het belang van onze inwoners. Als adviseur treed je ook regelmatig op als projectleider voor mobiliteitsvraagstukken, met name in de initiatieffase. In deze fase moet je draagvlak creëren voor je project en is gevoel voor de planning- en control-cyclus van belang.
In het dagelijkse werk maak je voortdurend verbinding met je collega’s, externe partners, inwoners en andere stakeholders.  Je vervult hier een enthousiasmerende en motiverende rol. Vanuit jouw vakgebied kom je samen met andere vakspecialisten tot integrale oplossingen. Je werkt nauw samen aan verkeerskundige vraagstukken en je lever input in grote ruimtelijke projecten. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als infrastructuur, bereikbaarheid en mobiliteit en nog veel meer!  
Hieronder een greep uit je dagelijkse werkzaamheden:

 • Bestuurlijke advisering over vervoer en verkeerskundige aspecten. Je weet hierbij de balans vinden tussen het bestuurlijke krachtenspel en het faciliterend en klantgericht werken richting de samenleving;
 • Meedraaien in grote projecten. Denk hierbij aan uit- en inbreidingsplannen, herinrichtingen etc.)
 • Advisering over optimale uitvoering van beleid op het gebied van verkeer en vervoer;  
 • Actief meedenken bij ontwikkeling van beleid op het gebied van verkeer en vervoer;
 • Onderhouden van relaties met stakeholders, ondernemers, platforms en overige (keten)partners.

Maar het gaat ook om… jou
Jij werkt graag samen met anderen, maar bent ook flexibel genoeg om ad hoc vraagstukken zelfstandig op te pakken. Je doorgrondt de kaders van het gemeentelijk beleid en zorgt ervoor dat oplossingen binnen die kaders worden uitgewerkt. Daarnaast heb je een eigen visie op verkeer en vervoer en lever je een actieve bijdrage in projecten.

Dit breng je mee

 • Je bent een ervaren adviseur met gedegen verkeerskundige kennis;
 •  HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt ruime ervaring binnen het beleidsveld Verkeer en Vervoer 
 • Je bent tactisch, resultaatgericht, communicatief sterk en hebt gevoel voor collegiale, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Beschikbaar voor 32-36 uur. 

Goed om te weten
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste voor deze functie.

 

Inhuurdesk Talentenregio

Direct link Inschrijven
Gemeente Hardenberg
36
01/05/2024
10/04/2024
30/06/2024
(Talentenregio) Gemeente Hardenberg
SRQ173597
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Gemeente Hardenberg
01/05/2024
30/06/2024
36

Het gaat om samenwerking en jouw kennis en kunde!
Vakspecialist Verkeer en Vervoer
32-36 uur per week

Hardenberg heeft de ambitie om de komende jaren jaarlijks 400 woningen te bouwen. Deze uitbreidingen vragen om een goede infrastructuur en bereikbaarheid. Natuurlijk vraagt de bestaande woon- en werkomgeving ook de nodige aandacht. De Gemeente Hardenberg werkt integraal en dat vraagt om het afstemmen van de ambities op andere taakvelden. Wil jij de spil én verbinder worden op het gebied van verkeer en vervoer? Kom dan bij ons werken als Vakspecialist Verkeer en Vervoer!

Het gaat om…
De gemeente Hardenberg heeft in de Omgevingsvisie en het Programma Mobiliteit de hoofdlijnen van beleid op het  gebied van Bereikbaarheid, Leefbaarheid en verkeersveiligheid vastgelegd. In het programma mobiliteit zijn de ontwikkelingen,  trends en opgaves rondom mobiliteit benoemd. Met name het voor iedereen bereikbaar houden van de gemeente is een belangrijke opgave. In het Programma Mobiliteit is ook  aangegeven dat het voor de leefbaarheid van de (kleine) kernen belangrijk is dat iedereen van de aanwezige voorzieningen in de kernen gebruik kan (blijven) maken. Dit bekent dat de openbare ruimte zodanig ingericht moet zijn dat iedereen op zijn manier kan verplaatsen zonder dat het leidt tot onveilige situaties. Het beleid uit de Omgevingsvisie en het programma Mobiliteit zijn verder uitgewerkt in een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GvvP) en een uitvoeringsprogramma. Het GVVP geeft vorm aan het concrete beleid op het gebied van leefbaarheid en verkeersveiligheid in zowel de bestaande  als nieuw te creëren situaties en heeft een tijdshorizon tot 2030.
In de rol van vakspecialist verkeer en vervoer draag je bij aan de uitvoering van het gemeentelijke verkeer- en vervoersbeleid. Vanuit een helicopterview zie je kansen en ben je in staat om strategische vraagstukken te vertalen naar inhoudelijke projecten en concrete werkzaamheden. Je bent betrokken bij grotere projecten en geeft  advies over belangrijke verkeersaangelegenheden. Bijvoorbeeld in het project van de centrumontwikkeling. Je hebt oog voor het belang van onze inwoners. Als adviseur treed je ook regelmatig op als projectleider voor mobiliteitsvraagstukken, met name in de initiatieffase. In deze fase moet je draagvlak creëren voor je project en is gevoel voor de planning- en control-cyclus van belang.
In het dagelijkse werk maak je voortdurend verbinding met je collega’s, externe partners, inwoners en andere stakeholders.  Je vervult hier een enthousiasmerende en motiverende rol. Vanuit jouw vakgebied kom je samen met andere vakspecialisten tot integrale oplossingen. Je werkt nauw samen aan verkeerskundige vraagstukken en je lever input in grote ruimtelijke projecten. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als infrastructuur, bereikbaarheid en mobiliteit en nog veel meer!  
Hieronder een greep uit je dagelijkse werkzaamheden:

 • Bestuurlijke advisering over vervoer en verkeerskundige aspecten. Je weet hierbij de balans vinden tussen het bestuurlijke krachtenspel en het faciliterend en klantgericht werken richting de samenleving;
 • Meedraaien in grote projecten. Denk hierbij aan uit- en inbreidingsplannen, herinrichtingen etc.)
 • Advisering over optimale uitvoering van beleid op het gebied van verkeer en vervoer;  
 • Actief meedenken bij ontwikkeling van beleid op het gebied van verkeer en vervoer;
 • Onderhouden van relaties met stakeholders, ondernemers, platforms en overige (keten)partners.

Maar het gaat ook om… jou
Jij werkt graag samen met anderen, maar bent ook flexibel genoeg om ad hoc vraagstukken zelfstandig op te pakken. Je doorgrondt de kaders van het gemeentelijk beleid en zorgt ervoor dat oplossingen binnen die kaders worden uitgewerkt. Daarnaast heb je een eigen visie op verkeer en vervoer en lever je een actieve bijdrage in projecten.

Dit breng je mee

 • Je bent een ervaren adviseur met gedegen verkeerskundige kennis;
 •  HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt ruime ervaring binnen het beleidsveld Verkeer en Vervoer 
 • Je bent tactisch, resultaatgericht, communicatief sterk en hebt gevoel voor collegiale, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Beschikbaar voor 32-36 uur. 

Goed om te weten
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste voor deze functie.

 

Inloggen