Verkeerskundig adviseur met ontwerpkwaliteiten

Location
Zwolle
Start date
28/09/2020
End date
16/07/2021
Hours
40
Klant
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
Aanvraagnummer
SRQ143723
Share this request:

Functie: Verkeerskundig adviseur met ontwerpkwaliteiten
Dienstverband/uren: 40 uur per week
Werk- en denkniveau: HBO
Afdeling: Leefomgeving en Mobiliteit

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s.
Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar
makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze vernieuwende manier van samenwerken. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.
Een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. Een stad waar iedereen meedoet en iedereen ertoe doet. Zó doen we dat in Zwolle.

De afdeling
De adviseurs van de afdeling Leefomgeving en Mobiliteit leveren expertise voor beleid, projecten en programma’s omtrent mobiliteit, parkeren, energie, klimaatadaptatie, ruimtelijke planologie en milieu. Mobiliteit is in heel Nederland in transitie en zeker in Zwolle zijn er zeker grote uitdagingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

De uitdagingen
We maken de komende jaren een schaalsprong van 128.000 naar 140.000 inwoners. Er worden 1000 nieuwe huizen per jaar gebouwd en wijken worden uitgebreid. Ook bedrijven vestigen zich graag in onze stad. We willen deze groei mogelijk maken, maar ook een bereikbare, veilige en gastvrije stad blijven. Een innovatieve en duurzame wereldfietsstad zelfs. We zoeken dus naar een goed evenwicht tussen toegankelijkheid, leefbaarheid en mobiliteit.

Veel ontwikkelingen spelen zich af in en rond de binnenstad, de Spoorzone en in grote uitbreidingswijken zoals Stadshagen. Dat levert op stedelijk niveau allerlei boeiende vraagstukken op over mobiliteit en parkeren (onder meer MaaS, mobiliteitshubs). Onlangs is de nieuwe mobiliteitsvisie vastgesteld. Het is mede jouw rol om uitvoering te geven aan de parkeer- en mobiliteitsvraagstukken die zich voordoen in de projecten van deze groeiende stad.

Dit ga je doen
Jij kijkt creatief naar verkeerskundige vraagstukken. Samen met stedenbouwkundigen en techneuten adviseer en ontwerp je in projecten van in- en uitbreidingslocaties. Bij deze activiteiten zijn meerdere partijen betrokken, tegengestelde belangen spelen een rol en vaak worden ongefundeerde aannames gemaakt. Jij bent kritisch, samenwerkingsgericht en stelt de juiste vragen om tot de beste oplossing te komen. Dat gaat niet altijd vanzelf, maar jij weet verschillen te overbruggen, je schets snel  en samen oplossingen te vinden. Zo bereik je snel consensus over een integraal voorstel, want er is meer om mee rekening te houden, zoals de grote thema’s van de stad: zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit.

Dit ben jij
Je hebt een HBO studie op het gebied van bijvoorbeeld verkeer en vervoer/mobiliteit en minimaal vijf jaar werkervaring.  Je gesprekspartners weten dat je nuchter tegen vraagstukken aankijkt, maar ook van de creatieve en innovatieve oplossingen bent. Je bent in staat om advies en/of ontwerp makkelijk te maken en met enthousiasme toe te lichten waarbij je publiek niet in slaap valt.
Je staat stevig in je schoenen, zowel inhoudelijk als in je rol als adviseur en hebt gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen. Van nature ben je goed in het verbinden van belangen maar je kunt ook op je strepen staan wanneer dat nodig is. Je collega’s kennen je als stabiel, oplossingsgericht en een kei in het werken in projecten.

Taken:
– opstellen verkeerskundige adviezen;
– opstellen verkeerskundige ontwerpen;
– opstellen projectmatige en bestuurlijke notities en memo’s
– inbreng kennis en ervaring in projectoverleggen en inspraakavonden.
 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Zwolle
40
28/09/2020
04/09/2020
16/07/2021
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
SRQ143723
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Zwolle
28/09/2020
16/07/2021
40

Functie: Verkeerskundig adviseur met ontwerpkwaliteiten
Dienstverband/uren: 40 uur per week
Werk- en denkniveau: HBO
Afdeling: Leefomgeving en Mobiliteit

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s.
Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar
makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze vernieuwende manier van samenwerken. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.
Een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. Een stad waar iedereen meedoet en iedereen ertoe doet. Zó doen we dat in Zwolle.

De afdeling
De adviseurs van de afdeling Leefomgeving en Mobiliteit leveren expertise voor beleid, projecten en programma’s omtrent mobiliteit, parkeren, energie, klimaatadaptatie, ruimtelijke planologie en milieu. Mobiliteit is in heel Nederland in transitie en zeker in Zwolle zijn er zeker grote uitdagingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

De uitdagingen
We maken de komende jaren een schaalsprong van 128.000 naar 140.000 inwoners. Er worden 1000 nieuwe huizen per jaar gebouwd en wijken worden uitgebreid. Ook bedrijven vestigen zich graag in onze stad. We willen deze groei mogelijk maken, maar ook een bereikbare, veilige en gastvrije stad blijven. Een innovatieve en duurzame wereldfietsstad zelfs. We zoeken dus naar een goed evenwicht tussen toegankelijkheid, leefbaarheid en mobiliteit.

Veel ontwikkelingen spelen zich af in en rond de binnenstad, de Spoorzone en in grote uitbreidingswijken zoals Stadshagen. Dat levert op stedelijk niveau allerlei boeiende vraagstukken op over mobiliteit en parkeren (onder meer MaaS, mobiliteitshubs). Onlangs is de nieuwe mobiliteitsvisie vastgesteld. Het is mede jouw rol om uitvoering te geven aan de parkeer- en mobiliteitsvraagstukken die zich voordoen in de projecten van deze groeiende stad.

Dit ga je doen
Jij kijkt creatief naar verkeerskundige vraagstukken. Samen met stedenbouwkundigen en techneuten adviseer en ontwerp je in projecten van in- en uitbreidingslocaties. Bij deze activiteiten zijn meerdere partijen betrokken, tegengestelde belangen spelen een rol en vaak worden ongefundeerde aannames gemaakt. Jij bent kritisch, samenwerkingsgericht en stelt de juiste vragen om tot de beste oplossing te komen. Dat gaat niet altijd vanzelf, maar jij weet verschillen te overbruggen, je schets snel  en samen oplossingen te vinden. Zo bereik je snel consensus over een integraal voorstel, want er is meer om mee rekening te houden, zoals de grote thema’s van de stad: zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit.

Dit ben jij
Je hebt een HBO studie op het gebied van bijvoorbeeld verkeer en vervoer/mobiliteit en minimaal vijf jaar werkervaring.  Je gesprekspartners weten dat je nuchter tegen vraagstukken aankijkt, maar ook van de creatieve en innovatieve oplossingen bent. Je bent in staat om advies en/of ontwerp makkelijk te maken en met enthousiasme toe te lichten waarbij je publiek niet in slaap valt.
Je staat stevig in je schoenen, zowel inhoudelijk als in je rol als adviseur en hebt gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen. Van nature ben je goed in het verbinden van belangen maar je kunt ook op je strepen staan wanneer dat nodig is. Je collega’s kennen je als stabiel, oplossingsgericht en een kei in het werken in projecten.

Taken:
– opstellen verkeerskundige adviezen;
– opstellen verkeerskundige ontwerpen;
– opstellen projectmatige en bestuurlijke notities en memo’s
– inbreng kennis en ervaring in projectoverleggen en inspraakavonden.
 

Inloggen