Verandermanager Transities

Location
Zwolle
Start date
01/08/2022
End date
31/07/2023
Hours
36
Klant
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
Aanvraagnummer
SRQ160862
Share this request:

Functie: Verandermanager Transities

De opdracht 

Als organisatie staan we voor complexe veranderopgaves: een energietransitie, groei van de stad in balans met de omgeving, hervorming van het sociaal domein, een steeds meer circulaire economie, om er maar een paar te noemen. En alles hangt met alles samen. Dat vraagt om hoogwaardige sturing en samenwerking in de organisatie en met allerlei partijen in de stad. Voor het helpen vormgeven van deze veranderingen zoeken we een Verandermanager Transities. 

Je zorgt voor de doorontwikkeling van het ambtelijke opdrachtgeverschap (AO-schap) binnen de gemeente Zwolle. Als verandermanager faciliteer en coach je de ambtelijk opdrachtgevers en de bij de opdracht betrokken medewerkers. Je ontzorgt de directie en afdelingshoofden door voor een aantal complexe opgaven de rol van Ambtelijk Opdrachtgever te vervullen. 

De verandermanager is integraal verantwoordelijk voor de inrichting en ontwikkeling van het Tijdelijk Team Verandermanagement (TTV) dat gepositioneerd is onder de directie. Je hebt een initiërende rol bij het maken van de vertaalslag van de geformuleerde ambitie naar beleid, producten en processen.  

De opdracht: 

 • Initieer de (door)ontwikkeling van het Ambtelijk Opdrachtgeverschap in de gehele organisatie 

 • Richt het Tijdelijk Team Verandermanagement (TTV) verder in (op dit moment zijn de functie programmananager Human Capital Agenda en programmamanager Hervormingsagenda Sociaal domein al vervuld) en completeer deze met een procesmanager op het gebied van verstedelijkingsstrategie en een kwartiermaker op gebiedsgericht werken.  

 • Ontwikkel een manier van sturing in samenhang (integraal) vanuit zowel de inhoud als methodiek, die zich o.a. kenmerkt door een eenduidige manier van samenwerken in de organisatie, duidelijke taal en een sterk bewustzijn van de context waarin het werk gedaan moet worden (omgevingsbewustzijn). 

 • Versterk hierin de verbinding tussen strategie en realisatie. 

 • Creëer cohesie in het team en stimuleer de bijdrage die het team als geheel kan leveren voor de organisatie in de versterking van onze realisatiekracht. 

Het resultaat van jouw opdracht is dat we als organisatie van nature werken vanuit samenhang en verbinding, zowel op basis van de inhoud als op basis van de methodieken en dit toepassen op de verschillende niveaus (zowel in de organisatie, als ook in de stad). Het opgavegericht werken voelt voor ons als een 2e natuur, is goed geworteld in de organisatie en levert de beoogde inhoudelijke resultaten van de opgave op. Deze manier van werken is voor ons gewoon geworden. 

Persoonlijk profiel 

De verandermanager die we zoeken heeft uitgebreide ervaring in een complexe organisatie als integraal manager met speciale aandacht voor realisatiekrach en ambtelijke opdrachtgeverschap. Je hebt een heldere visie op de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie en de veranderende positie van de lokale overheid.  

Je hebt een brede generalistische kennis van onder meer veranderprocessen en een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. De vertaling van de strategie naar werkbare processen kent voor jou geen geheimen, je hebt ruime ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen en borgen van processen binnen een dienstverlenende organisatie. Hiermee zorg je ervoor dat een klimaat ontstaat dat past bij de organisatie en waarin medewerkers hun kwaliteiten versterken.  

Jij: 

 • Verandermanager, in staat beweging te creëren.  

 • Communicatief vaardig, sensitief en analytisch 

 • Verbinder, daadkrachtig en resultaatgericht. 

 • Netwerker, inspirerend, helikopterview. 

 Eisen:  

 • Relevante en stevige werkervaring binnen een 100k+ gemeente van meer dan 5 jaar, bij voorkeur opgedaan bij grotere steden. (functies: kwartiermaker, verandermanager, transitiemanager, programmamanager) 

 • Aantoonbare ervaring en succes in ingrijpende verandertrajecten. Bedoeld worden trajecten die complex van aard zijn en/of binnen een complexe context, meerjarig, over verschillende vakgebieden of domeinen heen. 

 • Minimaal hbo diploma op die gebieden, aangevuld met relevante vakopleidingen 

 • Op cv aantoonbare ervaring met Opgave Gericht Werken (OGW).   

Criteria eisen: 

 • Benoem vanuit cv minimaal 2 succesvol afgeronde meerjarige verandertrajecten. Wat was de opdracht en wat het resultaat. 

 • Geef een referentie van minimaal 1 van deze opdrachtgevers. 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Zwolle
36
01/08/2022
23/06/2022
31/07/2023
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
SRQ160862
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Zwolle
01/08/2022
31/07/2023
36

Functie: Verandermanager Transities

De opdracht 

Als organisatie staan we voor complexe veranderopgaves: een energietransitie, groei van de stad in balans met de omgeving, hervorming van het sociaal domein, een steeds meer circulaire economie, om er maar een paar te noemen. En alles hangt met alles samen. Dat vraagt om hoogwaardige sturing en samenwerking in de organisatie en met allerlei partijen in de stad. Voor het helpen vormgeven van deze veranderingen zoeken we een Verandermanager Transities. 

Je zorgt voor de doorontwikkeling van het ambtelijke opdrachtgeverschap (AO-schap) binnen de gemeente Zwolle. Als verandermanager faciliteer en coach je de ambtelijk opdrachtgevers en de bij de opdracht betrokken medewerkers. Je ontzorgt de directie en afdelingshoofden door voor een aantal complexe opgaven de rol van Ambtelijk Opdrachtgever te vervullen. 

De verandermanager is integraal verantwoordelijk voor de inrichting en ontwikkeling van het Tijdelijk Team Verandermanagement (TTV) dat gepositioneerd is onder de directie. Je hebt een initiërende rol bij het maken van de vertaalslag van de geformuleerde ambitie naar beleid, producten en processen.  

De opdracht: 

 • Initieer de (door)ontwikkeling van het Ambtelijk Opdrachtgeverschap in de gehele organisatie 

 • Richt het Tijdelijk Team Verandermanagement (TTV) verder in (op dit moment zijn de functie programmananager Human Capital Agenda en programmamanager Hervormingsagenda Sociaal domein al vervuld) en completeer deze met een procesmanager op het gebied van verstedelijkingsstrategie en een kwartiermaker op gebiedsgericht werken.  

 • Ontwikkel een manier van sturing in samenhang (integraal) vanuit zowel de inhoud als methodiek, die zich o.a. kenmerkt door een eenduidige manier van samenwerken in de organisatie, duidelijke taal en een sterk bewustzijn van de context waarin het werk gedaan moet worden (omgevingsbewustzijn). 

 • Versterk hierin de verbinding tussen strategie en realisatie. 

 • Creëer cohesie in het team en stimuleer de bijdrage die het team als geheel kan leveren voor de organisatie in de versterking van onze realisatiekracht. 

Het resultaat van jouw opdracht is dat we als organisatie van nature werken vanuit samenhang en verbinding, zowel op basis van de inhoud als op basis van de methodieken en dit toepassen op de verschillende niveaus (zowel in de organisatie, als ook in de stad). Het opgavegericht werken voelt voor ons als een 2e natuur, is goed geworteld in de organisatie en levert de beoogde inhoudelijke resultaten van de opgave op. Deze manier van werken is voor ons gewoon geworden. 

Persoonlijk profiel 

De verandermanager die we zoeken heeft uitgebreide ervaring in een complexe organisatie als integraal manager met speciale aandacht voor realisatiekrach en ambtelijke opdrachtgeverschap. Je hebt een heldere visie op de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie en de veranderende positie van de lokale overheid.  

Je hebt een brede generalistische kennis van onder meer veranderprocessen en een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. De vertaling van de strategie naar werkbare processen kent voor jou geen geheimen, je hebt ruime ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen en borgen van processen binnen een dienstverlenende organisatie. Hiermee zorg je ervoor dat een klimaat ontstaat dat past bij de organisatie en waarin medewerkers hun kwaliteiten versterken.  

Jij: 

 • Verandermanager, in staat beweging te creëren.  

 • Communicatief vaardig, sensitief en analytisch 

 • Verbinder, daadkrachtig en resultaatgericht. 

 • Netwerker, inspirerend, helikopterview. 

 Eisen:  

 • Relevante en stevige werkervaring binnen een 100k+ gemeente van meer dan 5 jaar, bij voorkeur opgedaan bij grotere steden. (functies: kwartiermaker, verandermanager, transitiemanager, programmamanager) 

 • Aantoonbare ervaring en succes in ingrijpende verandertrajecten. Bedoeld worden trajecten die complex van aard zijn en/of binnen een complexe context, meerjarig, over verschillende vakgebieden of domeinen heen. 

 • Minimaal hbo diploma op die gebieden, aangevuld met relevante vakopleidingen 

 • Op cv aantoonbare ervaring met Opgave Gericht Werken (OGW).   

Criteria eisen: 

 • Benoem vanuit cv minimaal 2 succesvol afgeronde meerjarige verandertrajecten. Wat was de opdracht en wat het resultaat. 

 • Geef een referentie van minimaal 1 van deze opdrachtgevers. 

Inloggen