Strategisch adviseur parkeren

Location
Zwolle
Start date
22/08/2022
End date
18/11/2022
Hours
16
Klant
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
Aanvraagnummer
SRQ160802
Share this request:

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad. Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken. Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. En de ruimte om positief tegendraads en soms wat rebels te zijn. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad. 

De afdeling
De adviseurs van de afdeling Leefomgeving en Mobiliteit leveren expertise voor beleid, projecten en programma’s, zoals klimaatadaptie, energie, mobiliteit, parkeren, milieuplanologie, bodem & ondergrond, afvalbeheer en dierenwelzijn. Alle vakgebieden werken en denken samen aan oplossingen, kansen en mogelijkheden voor ruimtelijke opgaven en beleid. Die samenwerking zoeken we ook met onze opdrachtgevers en partners in de stad. De afdeling bestaat uit bijna 40 vaste medewerkers en een flexibele schil.

De uitdagingen
In de Omgevingsvisie en de Mobiliteitsvisie van Zwolle zetten we in op de Mobiliteit transitie. Deze is nodig om als stad een flinke schaalsprong te kunnen maken maar ook de stad aantrekkelijk en groen te houden en klaar te maken voor de toekomst. We bouwen ruim 1000 huizen per jaar voornamelijk in de bestaande stad en anticiperen op maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Mobiliteit gaat al lang niet meer alleen over asfalt, maar andersom denken vanuit het STOMP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, MAAS en personenvervoer), het anders benutten van ruimte, veiligheid en kwaliteit van leven. Hoe gaan we slimmer en schoner van deur tot deur reizen? Hoe krijgen we de binnenstad autoluw en toch bereikbaar? Waar bouwen we strategisch multifunctionele hubs en hoe krijgen we deze opgenomen in gebiedsontwikkelingen?

Op het gebied van parkeren willen we een strategie ontwikkelen hoe parkeren een bijdrage kan leveren aan het omgevingsvisie motto  ‘Ons Zwolle van morgen 2030’. Het huidige parkeerbeleid (het koersdocument hoofdlijn van parkeren 2016-2020) dient te worden herzien. We willen dit uitdrukkelijk verbinden met de ontwikkeling van mobihubs, waarvoor we op dit moment een verkenning voor doen. De strategie werkt vanuit de uitgangspunten van de Omgevings- en Mobiliteitsvisie maar ook van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en het MIRT-gebiedsonderzoek verstedelijking en mobiliteit die momenteel afgerond worden. Het ontwikkelkader Spoorzone en het ontwikkelprogramma Stadshart vormen belangrijke bouwstenen voor de parkeerstrategie. Ook is kortgeleden een parkeerbalans voor het Centrumgebied (Spoorzone en Stadshart) gemaakt. De opgave is om het komende half jaar de bestuurlijke uitgangspunten en ambities van de parkeerstrategie te laten vaststellen zodat op basis daarvan een nieuw parkeerbeleid kan worden ontwikkeld, inclusief de bijbehorende uitwerkingen.

Dit doe jij
Je bent het gezicht en aanjager van de ontwikkeling van deze parkeerstrategie. Je zet een duidelijke koers uit met een compacte begeleidingsgroep. Je maakt als eerste stap een plan van aanpak (routekaart) om van daaruit samen met alle relevante interne en externe stake holders te komen tot een gedragen strategie. Je bent daarbij de sparring partner voor de wethouder en het college en de betrokken ambtenaren. Je organiseert en leidt werksessies en legt de uitkomsten compact en helder schriftelijk vast. Je bereidt presentaties en de benodigde informatie- of besluitvormingsstukken voor college en raad voor. Je werkt toe naar een beslisdocument “parkeerstrategie Zwolle” dat als basis dient voor het op te stellen parkeerbeleid met uitvoeringsagenda. Onderdelen daarvan zijn onder meer:

  • Samenhang met de omgevingsvisie/mobiliteitsvisie
  • Samenhang met de gebiedsontwikkeling in relatie tot mobiliteitsnormen
  • Samenhang met de verstedelijkingsopgaven en uitwerking daarvan
  • Samenhang  met de meerjarige financiële onderbouwing
  • Samenhang en bijdrage aan thema’s als klimaat, circulariteit en energietransitie.

Dit ben jij
Wij zoeken een strategische parkeeradviseur met aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van een parkeerstrategie voor middelgrote of grote steden. Je hebt aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van een brede strategie van parkeren en mobihubs, liefst gebaseerd op een integrale verstedelijkingsstrategie. Je kunt helder en duidelijk schriftelijk communiceren en presenteren, bent analytisch en hebt een goed gevoel voor het bestuurlijk, politieke en maatschappelijke krachtenveld rondom het thema parkeren. Je bent een verbinder en teamspeler die in staat is om complexe materie overzichtelijk in te brengen, verschillen te overbruggen en tot een gedragen strategie te komen. Je kijkt met een brede blik naar de bijdrage die parkeren kan leveren aan de verdere toekomst en groei van Zwolle. Je hebt een uitstekende kennis van het werkveld, de trends en ontwikkelingen op gebied van de mobiliteitstransitie algemeen en parkeren en mobihubs in het bijzonder.

 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Zwolle
16
22/08/2022
21/06/2022
18/11/2022
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
SRQ160802
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Zwolle
22/08/2022
18/11/2022
16

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad. Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken. Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. En de ruimte om positief tegendraads en soms wat rebels te zijn. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad. 

De afdeling
De adviseurs van de afdeling Leefomgeving en Mobiliteit leveren expertise voor beleid, projecten en programma’s, zoals klimaatadaptie, energie, mobiliteit, parkeren, milieuplanologie, bodem & ondergrond, afvalbeheer en dierenwelzijn. Alle vakgebieden werken en denken samen aan oplossingen, kansen en mogelijkheden voor ruimtelijke opgaven en beleid. Die samenwerking zoeken we ook met onze opdrachtgevers en partners in de stad. De afdeling bestaat uit bijna 40 vaste medewerkers en een flexibele schil.

De uitdagingen
In de Omgevingsvisie en de Mobiliteitsvisie van Zwolle zetten we in op de Mobiliteit transitie. Deze is nodig om als stad een flinke schaalsprong te kunnen maken maar ook de stad aantrekkelijk en groen te houden en klaar te maken voor de toekomst. We bouwen ruim 1000 huizen per jaar voornamelijk in de bestaande stad en anticiperen op maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Mobiliteit gaat al lang niet meer alleen over asfalt, maar andersom denken vanuit het STOMP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, MAAS en personenvervoer), het anders benutten van ruimte, veiligheid en kwaliteit van leven. Hoe gaan we slimmer en schoner van deur tot deur reizen? Hoe krijgen we de binnenstad autoluw en toch bereikbaar? Waar bouwen we strategisch multifunctionele hubs en hoe krijgen we deze opgenomen in gebiedsontwikkelingen?

Op het gebied van parkeren willen we een strategie ontwikkelen hoe parkeren een bijdrage kan leveren aan het omgevingsvisie motto  ‘Ons Zwolle van morgen 2030’. Het huidige parkeerbeleid (het koersdocument hoofdlijn van parkeren 2016-2020) dient te worden herzien. We willen dit uitdrukkelijk verbinden met de ontwikkeling van mobihubs, waarvoor we op dit moment een verkenning voor doen. De strategie werkt vanuit de uitgangspunten van de Omgevings- en Mobiliteitsvisie maar ook van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en het MIRT-gebiedsonderzoek verstedelijking en mobiliteit die momenteel afgerond worden. Het ontwikkelkader Spoorzone en het ontwikkelprogramma Stadshart vormen belangrijke bouwstenen voor de parkeerstrategie. Ook is kortgeleden een parkeerbalans voor het Centrumgebied (Spoorzone en Stadshart) gemaakt. De opgave is om het komende half jaar de bestuurlijke uitgangspunten en ambities van de parkeerstrategie te laten vaststellen zodat op basis daarvan een nieuw parkeerbeleid kan worden ontwikkeld, inclusief de bijbehorende uitwerkingen.

Dit doe jij
Je bent het gezicht en aanjager van de ontwikkeling van deze parkeerstrategie. Je zet een duidelijke koers uit met een compacte begeleidingsgroep. Je maakt als eerste stap een plan van aanpak (routekaart) om van daaruit samen met alle relevante interne en externe stake holders te komen tot een gedragen strategie. Je bent daarbij de sparring partner voor de wethouder en het college en de betrokken ambtenaren. Je organiseert en leidt werksessies en legt de uitkomsten compact en helder schriftelijk vast. Je bereidt presentaties en de benodigde informatie- of besluitvormingsstukken voor college en raad voor. Je werkt toe naar een beslisdocument “parkeerstrategie Zwolle” dat als basis dient voor het op te stellen parkeerbeleid met uitvoeringsagenda. Onderdelen daarvan zijn onder meer:

  • Samenhang met de omgevingsvisie/mobiliteitsvisie
  • Samenhang met de gebiedsontwikkeling in relatie tot mobiliteitsnormen
  • Samenhang met de verstedelijkingsopgaven en uitwerking daarvan
  • Samenhang  met de meerjarige financiële onderbouwing
  • Samenhang en bijdrage aan thema’s als klimaat, circulariteit en energietransitie.

Dit ben jij
Wij zoeken een strategische parkeeradviseur met aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van een parkeerstrategie voor middelgrote of grote steden. Je hebt aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van een brede strategie van parkeren en mobihubs, liefst gebaseerd op een integrale verstedelijkingsstrategie. Je kunt helder en duidelijk schriftelijk communiceren en presenteren, bent analytisch en hebt een goed gevoel voor het bestuurlijk, politieke en maatschappelijke krachtenveld rondom het thema parkeren. Je bent een verbinder en teamspeler die in staat is om complexe materie overzichtelijk in te brengen, verschillen te overbruggen en tot een gedragen strategie te komen. Je kijkt met een brede blik naar de bijdrage die parkeren kan leveren aan de verdere toekomst en groei van Zwolle. Je hebt een uitstekende kennis van het werkveld, de trends en ontwikkelingen op gebied van de mobiliteitstransitie algemeen en parkeren en mobihubs in het bijzonder.

 

Inloggen