Strategisch adviseur HRM

Location
Raalte
Start date
01/05/2021
End date
30/09/2021
Hours
36
Klant
(Talentenregio) Gemeente Raalte
Aanvraagnummer
SRQ149121
Share this request:

Tijdelijke vacature strategisch adviseur HRM (ter vervanging van zwangerschapsverlof)
36-40 uur / Tijdelijke klus van mei t/m september

Algemeen
In Raalte werken wij continu aan de ontwikkeling van onze organisatie. Vanaf 2014 doen we dit met als missie een gewaardeerd partner te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Voorspelbaar en snel als het kan, meedenkend en wendbaar als dat nodig is en altijd betrouwbaar. Onze kernwaarden zijn de leidraad voor ons handelen: we zijn betrouwbaar, verbindend, oplossingsgericht en slim. Samen met alle betrokkenen maken we onze kernen tot een prachtplek om te wonen, werken, leven en recreëren.

Onze visie sluit hierbij aan. Wij geloven in de kracht van de samenleving. De maatschappelijke opgave en externe logica zijn voor ons leidend. Onze communicatie en diensten leveren we via een kanaal dat aansluit bij de klantvraag en zoveel mogelijk digitaal. Wij zijn een efficiënt werkende en wendbare organisatie. Wij zijn een goede werkgever met een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt. Sinds 2019 werken wij in 6 domeinen, en daarbinnen in verschillende clusters.

Organisatieontwikkeling
De ontwikkeling van de organisatie dient helpend te zijn aan het realiseren van onze, veranderende, maatschappelijke opgaven en het continue verbeteren en aanpassen van onze primaire processen. Om op alle vakgebieden en opgaven, maximaal aangesloten te blijven bij alle ontwikkelingen om ons  heen vinden we het belangrijk dat alle clusters zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. Daarom werken we toe naar resultaatgerichte, zelforganiserende en lerende clusters. Niet als doel op
zich, maar omdat we erin geloven dat we op die manier optimaal van waarde zijn en blijven voor de Raalter gemeenschap.

Er zijn verschillende speerpunten binnen de organisatieontwikkeling benoemd die helpend zijn om door te ontwikkelen naar deze resultaatgerichte zelforganiserende en lerende clusters. In 2020 is een start gemaakt met een aantal daarvan. Aan het eind van 2021:

 • Hebben we hulpmiddelen en capaciteit gecreëerd om op basis van de Plan – DO – Check – Act (PDCA) cyclus continu onze processen en resultaten te evalueren en optimaliseren, zodat leren het nieuwe normaal is geworden.
 • Is er een organisatie brede aanpak van werkdruk naar werkplezier waarbij gekeken wordt naar de verschillende behoeftes, zodat er een gezond evenwicht is tussen werk, leren en ontwikkelen en privé.
 • Werken we op basis van een Strategische Personeelsplanning en een Strategisch Opleidingsplan met daarin voldoende aandacht voor verjonging (o.a. inzet van het generatiepact, traineeships, stages), stimulering van ontmoeting en kennisoverdracht tussen generaties X en Y en vitaliteit voor iedereen. Op die manier blijven we voor jong en oud een goede werkgever met een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt. De loonsom blijft hierbij ons kader. Ook zorgen we voor aantoonbaar meer Strategische beleidscapaciteit (kwalitatief en kwantitatief) en, op verzoek van ons bestuur, het continue ontwikkelen van politiek/ bestuurlijke sensitiviteit.
 • Hebben we het projectmatig werken verder doorontwikkeld, zodat de dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en organisaties en richting het bestuur beter voorspelbaar is geworden.
 • Hebben we het resultaatgericht sturen en het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap verder doorontwikkeld en geborgd zodat voor de binnen- en buitenwereld helder is aan welke opgaven we werken, vanuit welke opdracht en met welk beoogd resultaat.
 • Hebben we een gezond evenwicht in de ambitie van het bestuur en dat wat de ambtelijke organisatie kan leveren, zodat we de verwachtingen naar onze inwoners, ondernemers en verenigingen kunnen waarmaken.

Positie in de organisatie
In de lijnorganisatie ben je lid / onderdeel van het HR cluster en pak je van daaruit diverse projecten op. Vanuit dit cluster heb je, samen met de regisseur organisatie ontwikkeling en strategisch communicatie adviseur, een rol in het kernteam organisatie ontwikkeling. Het kernteam faciliteert de directie en domeinmanagers met advies en uitvoering op de speerpunten van de organisatieontwikkeling.

Werkzaamheden

Procesbegeleiding Strategische Personeelsplanning
Je zorgt er voor dat het proces Strategische Personeelsplanning wordt uitgevoerd,  prioriteit houdt en volgens planning wordt opgeleverd. Voor de uitvoering is een bureau ingehuurd om ons middels hun aanpak te ondersteunen in dit traject.  Als proces begeleider ben je de schakel tussen HR, het externe bureau dat de uitvoering begeleidt, de domein managers die het SPP traject voor hun domein doorlopen en de directie. Het SPP vertaal je in een strategisch opleidingsplan.

Projectleider Medewerkers Onderzoek 
Na de zomer wordt het 2-jaarlijkse medewerkers onderzoek uitgevoerd. Als projectleider zorg je er samen met onze partner Effectory en een kleine projectgroep voor dat het medewerkers onderzoek wordt voorbereid (voor de zomer) en uitgevoerd (direct na de zomer).

Strategisch adviseur  ‘Een leven lang leren’
In deze rol zet je een heldere visie neer op leren en ontwikkelen. Je maak een vertaling hoe leren en ontwikkelen in de organisatie opgezet en geborgd kan worden en met welke bestaande en nieuwe (HR) instrumenten (leerplatform, SPP, ontwikkelgesprek etc) dit opgezet en geborgd wordt. Je zorgt ervoor dat een leven lang leren standaard onderdeel uitmaakt van HR en dat iedereen hiervan op de hoogte is en dit toepast. Hierbij leg je verbinding met de thema’s van de organisatieontwikkeling en andere thema’s in de organisatie waarop medewerkers zich moeten ontwikkelen. Met als uiteindelijk doel dat leren en ontwikkelen blijvend onderdeel uitmaakt van de cultuur.

Thema regisseur  ‘Werkplezier’
Vanuit het speerpunt  ‘van werkdruk naar werkplezier, zet je de volgende stap in de aanpak en faciliteer en organiseer je acties die bijdragen aan een gezond evenwicht tussen werk, leren & ontwikkelen en privé (vitaliteit).   

Projectleider beoordelen en belonen/gespreksmethodiek
In Raalte werken we aan een meer passende gespreksmethodiek: Het gesprek. Het resultaat – en ontwikkelgesprek zijn recent gelanceerd. In jouw rol monitor je de implementatie en borging van deze gesprekken. Jij geeft vorm aan de ontwikkeling van de gesprekken over belonen en beoordelen.

Profiel:

 • Denken en werken vanuit een heldere visie en dit omzetten in strategie en concrete resultaten;
 • Passie voor HR-methodieken, Leren & Ontwikkelen en vormgeven van instrumenten;
 • Positief ingesteld, initiatiefrijk en anderen in beweging krijgen;
 • Projectleiderscapaciteiten: projectmatig-, resultaat en oplossingsgericht werken;
 • Goed kunnen schakelen tussen werkvloer en strategisch/tactisch niveau en op al deze niveaus goed kunnen adviseren;
 • Gevoel hebben met dynamiek binnen gemeenten;
 • Out of the box kunnen denken;
 • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en in schrift).

Kennis en ervaring

 • Afgeronde HBO opleiding in de richting HR/Organisatiekunde;
 • Minimaal 6 aar ervaring in het werkveld  HR;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in HR ontwikkeling, vormgeven en projectleiding, procesbegeleiding op HR instrumenten (w.o vormgeven van Leren & Ontwikkelen, Gespreksmethodiek, Strategische personeelsplanning, Medewerkersonderzoek );
 • Affiniteit/ervaring met werkdruk/werkplezier het thema;
 • Bekend zijn met de 21ste eeuwse vaardigheden.

 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Raalte
36
01/05/2021
08/04/2021
30/09/2021
(Talentenregio) Gemeente Raalte
SRQ149121
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Raalte
01/05/2021
30/09/2021
36

Tijdelijke vacature strategisch adviseur HRM (ter vervanging van zwangerschapsverlof)
36-40 uur / Tijdelijke klus van mei t/m september

Algemeen
In Raalte werken wij continu aan de ontwikkeling van onze organisatie. Vanaf 2014 doen we dit met als missie een gewaardeerd partner te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Voorspelbaar en snel als het kan, meedenkend en wendbaar als dat nodig is en altijd betrouwbaar. Onze kernwaarden zijn de leidraad voor ons handelen: we zijn betrouwbaar, verbindend, oplossingsgericht en slim. Samen met alle betrokkenen maken we onze kernen tot een prachtplek om te wonen, werken, leven en recreëren.

Onze visie sluit hierbij aan. Wij geloven in de kracht van de samenleving. De maatschappelijke opgave en externe logica zijn voor ons leidend. Onze communicatie en diensten leveren we via een kanaal dat aansluit bij de klantvraag en zoveel mogelijk digitaal. Wij zijn een efficiënt werkende en wendbare organisatie. Wij zijn een goede werkgever met een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt. Sinds 2019 werken wij in 6 domeinen, en daarbinnen in verschillende clusters.

Organisatieontwikkeling
De ontwikkeling van de organisatie dient helpend te zijn aan het realiseren van onze, veranderende, maatschappelijke opgaven en het continue verbeteren en aanpassen van onze primaire processen. Om op alle vakgebieden en opgaven, maximaal aangesloten te blijven bij alle ontwikkelingen om ons  heen vinden we het belangrijk dat alle clusters zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. Daarom werken we toe naar resultaatgerichte, zelforganiserende en lerende clusters. Niet als doel op
zich, maar omdat we erin geloven dat we op die manier optimaal van waarde zijn en blijven voor de Raalter gemeenschap.

Er zijn verschillende speerpunten binnen de organisatieontwikkeling benoemd die helpend zijn om door te ontwikkelen naar deze resultaatgerichte zelforganiserende en lerende clusters. In 2020 is een start gemaakt met een aantal daarvan. Aan het eind van 2021:

 • Hebben we hulpmiddelen en capaciteit gecreëerd om op basis van de Plan – DO – Check – Act (PDCA) cyclus continu onze processen en resultaten te evalueren en optimaliseren, zodat leren het nieuwe normaal is geworden.
 • Is er een organisatie brede aanpak van werkdruk naar werkplezier waarbij gekeken wordt naar de verschillende behoeftes, zodat er een gezond evenwicht is tussen werk, leren en ontwikkelen en privé.
 • Werken we op basis van een Strategische Personeelsplanning en een Strategisch Opleidingsplan met daarin voldoende aandacht voor verjonging (o.a. inzet van het generatiepact, traineeships, stages), stimulering van ontmoeting en kennisoverdracht tussen generaties X en Y en vitaliteit voor iedereen. Op die manier blijven we voor jong en oud een goede werkgever met een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt. De loonsom blijft hierbij ons kader. Ook zorgen we voor aantoonbaar meer Strategische beleidscapaciteit (kwalitatief en kwantitatief) en, op verzoek van ons bestuur, het continue ontwikkelen van politiek/ bestuurlijke sensitiviteit.
 • Hebben we het projectmatig werken verder doorontwikkeld, zodat de dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en organisaties en richting het bestuur beter voorspelbaar is geworden.
 • Hebben we het resultaatgericht sturen en het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap verder doorontwikkeld en geborgd zodat voor de binnen- en buitenwereld helder is aan welke opgaven we werken, vanuit welke opdracht en met welk beoogd resultaat.
 • Hebben we een gezond evenwicht in de ambitie van het bestuur en dat wat de ambtelijke organisatie kan leveren, zodat we de verwachtingen naar onze inwoners, ondernemers en verenigingen kunnen waarmaken.

Positie in de organisatie
In de lijnorganisatie ben je lid / onderdeel van het HR cluster en pak je van daaruit diverse projecten op. Vanuit dit cluster heb je, samen met de regisseur organisatie ontwikkeling en strategisch communicatie adviseur, een rol in het kernteam organisatie ontwikkeling. Het kernteam faciliteert de directie en domeinmanagers met advies en uitvoering op de speerpunten van de organisatieontwikkeling.

Werkzaamheden

Procesbegeleiding Strategische Personeelsplanning
Je zorgt er voor dat het proces Strategische Personeelsplanning wordt uitgevoerd,  prioriteit houdt en volgens planning wordt opgeleverd. Voor de uitvoering is een bureau ingehuurd om ons middels hun aanpak te ondersteunen in dit traject.  Als proces begeleider ben je de schakel tussen HR, het externe bureau dat de uitvoering begeleidt, de domein managers die het SPP traject voor hun domein doorlopen en de directie. Het SPP vertaal je in een strategisch opleidingsplan.

Projectleider Medewerkers Onderzoek 
Na de zomer wordt het 2-jaarlijkse medewerkers onderzoek uitgevoerd. Als projectleider zorg je er samen met onze partner Effectory en een kleine projectgroep voor dat het medewerkers onderzoek wordt voorbereid (voor de zomer) en uitgevoerd (direct na de zomer).

Strategisch adviseur  ‘Een leven lang leren’
In deze rol zet je een heldere visie neer op leren en ontwikkelen. Je maak een vertaling hoe leren en ontwikkelen in de organisatie opgezet en geborgd kan worden en met welke bestaande en nieuwe (HR) instrumenten (leerplatform, SPP, ontwikkelgesprek etc) dit opgezet en geborgd wordt. Je zorgt ervoor dat een leven lang leren standaard onderdeel uitmaakt van HR en dat iedereen hiervan op de hoogte is en dit toepast. Hierbij leg je verbinding met de thema’s van de organisatieontwikkeling en andere thema’s in de organisatie waarop medewerkers zich moeten ontwikkelen. Met als uiteindelijk doel dat leren en ontwikkelen blijvend onderdeel uitmaakt van de cultuur.

Thema regisseur  ‘Werkplezier’
Vanuit het speerpunt  ‘van werkdruk naar werkplezier, zet je de volgende stap in de aanpak en faciliteer en organiseer je acties die bijdragen aan een gezond evenwicht tussen werk, leren & ontwikkelen en privé (vitaliteit).   

Projectleider beoordelen en belonen/gespreksmethodiek
In Raalte werken we aan een meer passende gespreksmethodiek: Het gesprek. Het resultaat – en ontwikkelgesprek zijn recent gelanceerd. In jouw rol monitor je de implementatie en borging van deze gesprekken. Jij geeft vorm aan de ontwikkeling van de gesprekken over belonen en beoordelen.

Profiel:

 • Denken en werken vanuit een heldere visie en dit omzetten in strategie en concrete resultaten;
 • Passie voor HR-methodieken, Leren & Ontwikkelen en vormgeven van instrumenten;
 • Positief ingesteld, initiatiefrijk en anderen in beweging krijgen;
 • Projectleiderscapaciteiten: projectmatig-, resultaat en oplossingsgericht werken;
 • Goed kunnen schakelen tussen werkvloer en strategisch/tactisch niveau en op al deze niveaus goed kunnen adviseren;
 • Gevoel hebben met dynamiek binnen gemeenten;
 • Out of the box kunnen denken;
 • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en in schrift).

Kennis en ervaring

 • Afgeronde HBO opleiding in de richting HR/Organisatiekunde;
 • Minimaal 6 aar ervaring in het werkveld  HR;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in HR ontwikkeling, vormgeven en projectleiding, procesbegeleiding op HR instrumenten (w.o vormgeven van Leren & Ontwikkelen, Gespreksmethodiek, Strategische personeelsplanning, Medewerkersonderzoek );
 • Affiniteit/ervaring met werkdruk/werkplezier het thema;
 • Bekend zijn met de 21ste eeuwse vaardigheden.

 

Inloggen