Strateeg Economie

Start date
01/01/2024
End date
31/12/2024
Hours
4
Klant
(Talentenregio) Gemeente Hardenberg
Aanvraagnummer
SRQ170159
Share this request:

HET GAAT OM HARDENBERG
Bij de gemeente Hardenberg werk je met veel plezier en energie samen met ruim 550 collega’s aan de opgaven en uitdagingen in de samenleving. Dat doe je in een professionele organisatie. Daarbij staat de samenleving centraal. Want het gaat om Hardenberg.

De gemeente Hardenberg is een bijzondere en mooie gemeente om in te werken en te wonen. Het uitgestrekte platteland gaat er hand in hand met economische groei, bruisende centra, een sterke maakindustrie en stedelijke voorzieningen. In tegenstelling tot veel andere grensgemeenten groeit de Hardenbergse bevolking en economie. Met meer dan 61.000 inwoners is Hardenberg de tweede gemeente van de regio Zwolle. Onze omgevingsvisie vertelt het verhaal van Hardenberg. We staan voor een periode van groei waarin we ons doorontwikkelen tot Landstad Hardenberg. Centraal hierin staan de verdere uitbouw van onze streekfunctie, een aantrekkelijk buitengebied en een sterk voorzieningenniveau. Dit gaan samen met een krachtige, duurzame en concurrerende economie.

De gemeente Hardenberg werkt aan ambitieuze doelstellingen, zoals vastgesteld in de economische koers. Hiermee geven we richting aan onze economische ontwikkeling in tijden van grote maatschappelijke en economische transities en onze inzet van menskracht en middelen lokaal en positionering regionaal te kunnen bepalen. De gemeente wil met het economisch beleid en de aan haar toevertrouwde middelen bijdragen aan een economie waar de samenleving beter van wordt. Een economie die bijdraagt aan de brede welvaart en het welzijn van de inwoners van Hardenberg en die de drijvende kracht is achter de oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar Hardenberg voor staat.

Link naar animatiefilm ‘Landstad Hardenberg’

OPDRACHTOMSCHRIJVING
Je werkt op het snijvlak van ambtelijk management en bestuur, en vooral ook in samenwerking met partners in Hardenberg en binnen regionale en landelijke netwerken. Samen met je collega’s werk je aan de uitvoering en bijstelling van de economische koers van Hardenberg. Je signaleert, agendeert en werkt mee om zowel interne als externe partners te mobiliseren. Altijd samen met anderen en vanuit verschillende perspectieven, over de grenzen van de verschillende beleidsterreinen, opgaven en gemeente heen.

Je helpt bij de doorontwikkeling van het economische beleid van Hardenberg en vertaalt nieuwe ontwikkelingen naar de gevolgen voor Hardenberg op korte, middellange en lange termijn. Je kent het verhaal achter de cijfers, kijkt met de organisatie mee naar voren, steeds met het oog op het bereiken van maatschappelijke opgaven voor inwoners, ondernemers en instellingen. En bent dé strategische sparringpartner op de economische relevante beleidsterreinen en politiek en bestuurlijk gevoelige dossiers. Je legt ook een verbinding tussen de inhoudelijk-strategische vraagstukken en de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Je ziet wat er in de organisatie nodig is om de economische opgaven van Hardenberg te realiseren.

 

WIE BEN JIJ?
Jij bent een enthousiaste economische expert met een heldere visie. Uit je cv blijkt dat je gewend bent om binnen het lokaal bestuur op hoog niveau te functioneren. Jij bent neemt graag het voortouw in complexe dilemma’s en opgaven En je kunt overtuigend je ideeën presenteren. Je kunt daarbij ook de ‘eer’ aan de ander laten en je collega’s laten uitblinken.

Als netwerker ben je in staat om ‘buiten’ naar ‘binnen’ te halen. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en weet je om te gaan met politieke geladenheid en tegenstrijdige belangen. Ook ben je omgevingssensitief en leidt jouw inspanning tot het gewenste resultaat. Je bent communicatief en mondeling sterk en een goede gesprekspartner voor bestuur en directie. In gesprekken met organisaties weet je snel tot de kern te komen en het gemeentelijk standpunt goed te vertalen. Je blijft standvastig en bent hierin een verbinder.
Verder vragen wij:
 

  • Minimaal een afgeronde WO-opleiding (bij voorkeur in de richting van Economische Geografie);
  • Minimaal 8 jaar werkervaring in het economisch beleidsdomein (bij voorkeur binnen een bestuurlijke organisatie) zowel lokaal als regionaal;
  • Kennis van de economie van de regio Hardenberg, je weet wat er speelt bij onze regionale partners en hoe wij ons hieraan kunnen verbinden;
  • Flexibiliteit en op afroep beschikbaar (op basis van behoefte en vraag vanuit het team);
  • Politiek bestuurlijke sensitiviteit, overtuigingskracht en resultaatgerichtheid.

Inhuurdesk Talentenregio

Direct link Inschrijven
4
01/01/2024
21/11/2023
31/12/2024
(Talentenregio) Gemeente Hardenberg
SRQ170159
Location:
Start date:
End date:
Hours:

01/01/2024
31/12/2024
4

HET GAAT OM HARDENBERG
Bij de gemeente Hardenberg werk je met veel plezier en energie samen met ruim 550 collega’s aan de opgaven en uitdagingen in de samenleving. Dat doe je in een professionele organisatie. Daarbij staat de samenleving centraal. Want het gaat om Hardenberg.

De gemeente Hardenberg is een bijzondere en mooie gemeente om in te werken en te wonen. Het uitgestrekte platteland gaat er hand in hand met economische groei, bruisende centra, een sterke maakindustrie en stedelijke voorzieningen. In tegenstelling tot veel andere grensgemeenten groeit de Hardenbergse bevolking en economie. Met meer dan 61.000 inwoners is Hardenberg de tweede gemeente van de regio Zwolle. Onze omgevingsvisie vertelt het verhaal van Hardenberg. We staan voor een periode van groei waarin we ons doorontwikkelen tot Landstad Hardenberg. Centraal hierin staan de verdere uitbouw van onze streekfunctie, een aantrekkelijk buitengebied en een sterk voorzieningenniveau. Dit gaan samen met een krachtige, duurzame en concurrerende economie.

De gemeente Hardenberg werkt aan ambitieuze doelstellingen, zoals vastgesteld in de economische koers. Hiermee geven we richting aan onze economische ontwikkeling in tijden van grote maatschappelijke en economische transities en onze inzet van menskracht en middelen lokaal en positionering regionaal te kunnen bepalen. De gemeente wil met het economisch beleid en de aan haar toevertrouwde middelen bijdragen aan een economie waar de samenleving beter van wordt. Een economie die bijdraagt aan de brede welvaart en het welzijn van de inwoners van Hardenberg en die de drijvende kracht is achter de oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar Hardenberg voor staat.

Link naar animatiefilm ‘Landstad Hardenberg’

OPDRACHTOMSCHRIJVING
Je werkt op het snijvlak van ambtelijk management en bestuur, en vooral ook in samenwerking met partners in Hardenberg en binnen regionale en landelijke netwerken. Samen met je collega’s werk je aan de uitvoering en bijstelling van de economische koers van Hardenberg. Je signaleert, agendeert en werkt mee om zowel interne als externe partners te mobiliseren. Altijd samen met anderen en vanuit verschillende perspectieven, over de grenzen van de verschillende beleidsterreinen, opgaven en gemeente heen.

Je helpt bij de doorontwikkeling van het economische beleid van Hardenberg en vertaalt nieuwe ontwikkelingen naar de gevolgen voor Hardenberg op korte, middellange en lange termijn. Je kent het verhaal achter de cijfers, kijkt met de organisatie mee naar voren, steeds met het oog op het bereiken van maatschappelijke opgaven voor inwoners, ondernemers en instellingen. En bent dé strategische sparringpartner op de economische relevante beleidsterreinen en politiek en bestuurlijk gevoelige dossiers. Je legt ook een verbinding tussen de inhoudelijk-strategische vraagstukken en de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Je ziet wat er in de organisatie nodig is om de economische opgaven van Hardenberg te realiseren.

 

WIE BEN JIJ?
Jij bent een enthousiaste economische expert met een heldere visie. Uit je cv blijkt dat je gewend bent om binnen het lokaal bestuur op hoog niveau te functioneren. Jij bent neemt graag het voortouw in complexe dilemma’s en opgaven En je kunt overtuigend je ideeën presenteren. Je kunt daarbij ook de ‘eer’ aan de ander laten en je collega’s laten uitblinken.

Als netwerker ben je in staat om ‘buiten’ naar ‘binnen’ te halen. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en weet je om te gaan met politieke geladenheid en tegenstrijdige belangen. Ook ben je omgevingssensitief en leidt jouw inspanning tot het gewenste resultaat. Je bent communicatief en mondeling sterk en een goede gesprekspartner voor bestuur en directie. In gesprekken met organisaties weet je snel tot de kern te komen en het gemeentelijk standpunt goed te vertalen. Je blijft standvastig en bent hierin een verbinder.
Verder vragen wij:
 

  • Minimaal een afgeronde WO-opleiding (bij voorkeur in de richting van Economische Geografie);
  • Minimaal 8 jaar werkervaring in het economisch beleidsdomein (bij voorkeur binnen een bestuurlijke organisatie) zowel lokaal als regionaal;
  • Kennis van de economie van de regio Hardenberg, je weet wat er speelt bij onze regionale partners en hoe wij ons hieraan kunnen verbinden;
  • Flexibiliteit en op afroep beschikbaar (op basis van behoefte en vraag vanuit het team);
  • Politiek bestuurlijke sensitiviteit, overtuigingskracht en resultaatgerichtheid.
Inloggen