Senior/Coördinerend BOA/Toezichthouder

Location
Dronten
Start date
14/12/2020
End date
30/06/2021
Hours
32
Klant
(Talentenregio) Gemeente Dronten
Aanvraagnummer
SRQ146141
Share this request:

Het team toezicht & handhaving en in het bijzonder team van BOA’s is sterk in ontwikkeling. Na jarenlang met twee BOA’s voor de gehele gemeente te hebben gewerkt heeft de gemeenteraad onlangs de middelen beschikbaar gesteld om naar een team van 6 BOA’s te groeien. Bij deze middelen hoort natuurlijk ook een bestuurlijke ambitie. Dit alles vraagt van de organisatie en het team BOA’s een andere werkwijze, bijvoorbeeld:

 • Vertalen van de bestuurlijke prioriteiten naar concrete operationele uitgangspunten en werkinstructies.
 • Meer aandacht vanuit de organisatie voor ondersteuning in de operationele aspecten van het werk.
 • Van zelfstandig het werk zo veel mogelijk gedaan krijgen naar het gezamenlijk prioriteren en het werk verdelen als team.
 • Werken met een flexibele inhuurpool
 • Werken met een opnieuw in te richten meldingen- en document-management systeem

We zoeken een zeer ervaren senior BOA om dit veranderproces in de praktijk, samen met het team BOA’s en de nauw betrokken collega’s te helpen vormgeven.

Jij hebt dus de nodige ervaring in het werken in een senior en coördinerende rol binnen een team. Je communiceert makkelijk zowel met de collega’s in het werk als met management, collega’s van ICT en andere ondersteunende afdelingen, juristen en andere toezichthouders.
Jij bent daarnaast een zeer ervaren BOA voor de openbare ruimte (1). Je draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid en treedt op als gastheer/gastvrouw van Dronten en ziet toe op naleving van de plaatselijk geldende wet- en regelgeving. Daar waar nodig treed je repressief op en corrigeer je ongewenst gedrag. De werkzaamheden worden naar noodzakelijkheid verricht, de werktijden kunnen daardoor onregelmatig zijn en kunnen in de avond of in het weekend plaatsvinden.

Jij bent in staat de collega’s in het team te coachen en waar nodig bij te sturen vanuit je vakmanschap en natuurlijk gezag in het werk. Op inhoudelijk vlak van het werk neem jij, waar nodig, in samenspraak met het team besluiten over de dagelijkse prioritering  en indeling van het werk. Je hebt oog en oor voor de zaken die nodig zijn om het werk goed te kunnen doen en kunt dit vertalen in concrete wensen en afspraken met leiding en ondersteunende afdelingen. Daarmee draag je er aan bij dat zaken stap voor stap steeds beter geregeld worden voor het team.

Je bent duidelijk in de omgang met de inwoners. Je bent leergierig, flexibel, kritisch, faciliterend en oplossingsgericht. Het is belangrijk dat je stressbestendig bent en een gezonde fysieke en mentale conditie hebt. Met je enthousiaste houding straal je energie uit en leg je makkelijk contacten met anderen. Kortom, een gedreven, proactieve en klantgerichte teamplayer die gaat voor resultaat en oplossingen.
 

 • Je bent een verbindende schakel, zowel binnen het team van BOA’s als de rest van de organisatie en samenwerkingspartners
 • Je geeft samen met het team van BOA’s concreet vorm aan de  nieuwe werkwijze en zorgt voor een goede inbedding binnen het team en de organisatie
 • Je werft in samenspraak met het team en de teammanager de (flexibele) inhuurkrachten en de vaste nieuwe BOA’s.
 • Je draagt zorg voor de implementatie van het nieuwe meldingen en verzoekensysteem en daarmee samenhangende systemen en werkprocessen
 • Je bent meewerkend voorman/vrouw dus je draait zo veel mogelijk mee in de uitvoering. Je verricht dus onderzoek naar aanleiding van meldingen en klachten, maakt rapport op en adviseert over de te nemen vervolgstappen aan de hand van wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid. Je voert overleg om te komen tot een oplossing.
 • Toezicht op evenementen.
 • Toezicht en handhaving aan de hand van de Algemene Plaatselijke Verordening en aanverwante wetgeving. Je controleert hierbij op locatie en stelt adviezen op. Waar nodig stem je af met gemeente, bedrijven en andere betrokken instanties zoals de politie.
 • Je verstrekt informatie en onderhoudt de contacten met de inwoner totdat je het dossier afgerond hebt of overgedragen aan een juridisch handhaver.

Team VHV
Het team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid bestaat uit ruim 40 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningen op een breed werkterrein zoals Bouw- en woningtoezicht, Drank & horeca, Algemene plaatselijke verordening (APV) en BAG. Het toezicht en de handhaving hierop, de integrale veiligheid, evenementen en de crisisbeheersing horen ook bij de verantwoordelijkheid van het team. Het team kenmerkt zich door open communicatie, gedrevenheid en het willen leveren van kwaliteit. Op dit moment maakt het team een doorontwikkeling door. We streven naar een sterk dienstverlenend en vakbekwaam team waar het prettig werken is.

 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Dronten
32
14/12/2020
20/11/2020
30/06/2021
(Talentenregio) Gemeente Dronten
SRQ146141
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Dronten
14/12/2020
30/06/2021
32

Het team toezicht & handhaving en in het bijzonder team van BOA’s is sterk in ontwikkeling. Na jarenlang met twee BOA’s voor de gehele gemeente te hebben gewerkt heeft de gemeenteraad onlangs de middelen beschikbaar gesteld om naar een team van 6 BOA’s te groeien. Bij deze middelen hoort natuurlijk ook een bestuurlijke ambitie. Dit alles vraagt van de organisatie en het team BOA’s een andere werkwijze, bijvoorbeeld:

 • Vertalen van de bestuurlijke prioriteiten naar concrete operationele uitgangspunten en werkinstructies.
 • Meer aandacht vanuit de organisatie voor ondersteuning in de operationele aspecten van het werk.
 • Van zelfstandig het werk zo veel mogelijk gedaan krijgen naar het gezamenlijk prioriteren en het werk verdelen als team.
 • Werken met een flexibele inhuurpool
 • Werken met een opnieuw in te richten meldingen- en document-management systeem

We zoeken een zeer ervaren senior BOA om dit veranderproces in de praktijk, samen met het team BOA’s en de nauw betrokken collega’s te helpen vormgeven.

Jij hebt dus de nodige ervaring in het werken in een senior en coördinerende rol binnen een team. Je communiceert makkelijk zowel met de collega’s in het werk als met management, collega’s van ICT en andere ondersteunende afdelingen, juristen en andere toezichthouders.
Jij bent daarnaast een zeer ervaren BOA voor de openbare ruimte (1). Je draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid en treedt op als gastheer/gastvrouw van Dronten en ziet toe op naleving van de plaatselijk geldende wet- en regelgeving. Daar waar nodig treed je repressief op en corrigeer je ongewenst gedrag. De werkzaamheden worden naar noodzakelijkheid verricht, de werktijden kunnen daardoor onregelmatig zijn en kunnen in de avond of in het weekend plaatsvinden.

Jij bent in staat de collega’s in het team te coachen en waar nodig bij te sturen vanuit je vakmanschap en natuurlijk gezag in het werk. Op inhoudelijk vlak van het werk neem jij, waar nodig, in samenspraak met het team besluiten over de dagelijkse prioritering  en indeling van het werk. Je hebt oog en oor voor de zaken die nodig zijn om het werk goed te kunnen doen en kunt dit vertalen in concrete wensen en afspraken met leiding en ondersteunende afdelingen. Daarmee draag je er aan bij dat zaken stap voor stap steeds beter geregeld worden voor het team.

Je bent duidelijk in de omgang met de inwoners. Je bent leergierig, flexibel, kritisch, faciliterend en oplossingsgericht. Het is belangrijk dat je stressbestendig bent en een gezonde fysieke en mentale conditie hebt. Met je enthousiaste houding straal je energie uit en leg je makkelijk contacten met anderen. Kortom, een gedreven, proactieve en klantgerichte teamplayer die gaat voor resultaat en oplossingen.
 

 • Je bent een verbindende schakel, zowel binnen het team van BOA’s als de rest van de organisatie en samenwerkingspartners
 • Je geeft samen met het team van BOA’s concreet vorm aan de  nieuwe werkwijze en zorgt voor een goede inbedding binnen het team en de organisatie
 • Je werft in samenspraak met het team en de teammanager de (flexibele) inhuurkrachten en de vaste nieuwe BOA’s.
 • Je draagt zorg voor de implementatie van het nieuwe meldingen en verzoekensysteem en daarmee samenhangende systemen en werkprocessen
 • Je bent meewerkend voorman/vrouw dus je draait zo veel mogelijk mee in de uitvoering. Je verricht dus onderzoek naar aanleiding van meldingen en klachten, maakt rapport op en adviseert over de te nemen vervolgstappen aan de hand van wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid. Je voert overleg om te komen tot een oplossing.
 • Toezicht op evenementen.
 • Toezicht en handhaving aan de hand van de Algemene Plaatselijke Verordening en aanverwante wetgeving. Je controleert hierbij op locatie en stelt adviezen op. Waar nodig stem je af met gemeente, bedrijven en andere betrokken instanties zoals de politie.
 • Je verstrekt informatie en onderhoudt de contacten met de inwoner totdat je het dossier afgerond hebt of overgedragen aan een juridisch handhaver.

Team VHV
Het team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid bestaat uit ruim 40 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningen op een breed werkterrein zoals Bouw- en woningtoezicht, Drank & horeca, Algemene plaatselijke verordening (APV) en BAG. Het toezicht en de handhaving hierop, de integrale veiligheid, evenementen en de crisisbeheersing horen ook bij de verantwoordelijkheid van het team. Het team kenmerkt zich door open communicatie, gedrevenheid en het willen leveren van kwaliteit. Op dit moment maakt het team een doorontwikkeling door. We streven naar een sterk dienstverlenend en vakbekwaam team waar het prettig werken is.

 

Inloggen