Raadsadviseur

Location
Westerveld
Start date
01/10/2023
End date
31/12/2023
Hours
21
Klant
(Talentenregio) Gemeente Westerveld
Aanvraagnummer
SRQ168734
Share this request:

De gemeenteraad van Westerveld zoekt een tijdelijke vervanging op de Griffie:

Raadsadviseur

De griffie is het ambtelijk team dat de gemeenteraad ondersteunt en adviseert. In Westerveld bestaat de griffie uit 3 medewerkers: de griffier, een raadsadviseur/plaatsvervangend griffier en een griffiemedewerker. Daarnaast is er tijdelijk een extra medewerker aangetrokken om de raad te ondersteunen bij de uitvoering van de Agenda van de Raad en de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De raad in Westerveld bestaat uit 17 raadsleden en 10 burgerleden. Kern van het griffie-werk is de raad zo goed mogelijk te faciliteren om besluiten te kunnen nemen en grip op de eigen agenda te kunnen hebben. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de informatievoorziening goed op orde is.

Wat ga je doen

 • De raadsadviseur is ‘commissiegriffier’ van de voorbereidende Politieke Ronde en dialoogavonden, verzorgt de procesmatige en procedurele ondersteuning van vergaderingen. Daarbij hoort ook het ondersteunen van de voorzitter en het maken van een besluitenlijst;
 • De raadsadviseur adviseert over agendering en behandeling van voorstellen en andere onderwerpen en zoekt hierover afstemming met de ambtelijke organisatie, raadsleden, inwoners en organisaties. Dit resulteert onder meer in bespreekvoorstellen voor Politieke Ronde en dialoogavonden;
 • De raadsadviseur levert als adviseur, vanuit de wettelijke context, advies en bijstand aan raadsleden en burgerleden. Daarbij adviseert hij/zij gevraagd en ongevraagd over de inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback;
 • De raadsadviseur draagt zorg voor communicatie over de raad en raadsactiviteiten;
 • De raadsadviseur adviseert over de afdoening van ingekomen post;
 • De raadsadviseur is samen met de griffier aanspreekpunt voor inwoners en organisaties die op enigerlei wijze contact met de raad willen;
 • De raadsadviseur denkt mee met en adviseert ambtenaren over de wijze waarop onderwerpen naar de raad kunnen worden gebracht en bij de voorbereiding van raadsvoorstellen. Daarbij worden de belangen van de raad, op procesniveau, behartigd en wordt zorg gedragen dat procesafspraken een plek krijgen in de Lange Termijn Agenda;
 • Bij aanwezige ervaring zal de raadsadviseur de griffier in voorkomende gevallen kunnen vervangen en wordt dan aangewezen als plaatsvervangend griffier.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je bent een aardig, toegankelijk, behulpzaam en nieuwsgierig mens, breed inzetbaar en kunt goed plannen en organiseren;
 • Je hebt een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke context, bent diplomatiek, neutraal en onafhankelijk en weet op deze wijze raadsleden te ondersteunen en de belangen van de raad als geheel te behartigen;
 • Je werkt zorgvuldig en hebt een goed gevoel voor wat de raad nodig heeft om zijn werk te kunnen doen;
 • Je hebt bij voorkeuring ervaring met werken binnen een gemeente en werken met ibabs of een ander Raadsinformatiesysteem;
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Minimaal HBO-niveau;
 • Werken op de dinsdagen is een must, op 2 à 3 dinsdagavonden per maand is er een vergadering van de raad waar jouw ondersteuning verwacht wordt. Overige werktijden in overleg waarbij af en toe thuis werken in overleg mogelijk is.

Inhuurdesk Talentenregio

Direct link Inschrijven
Westerveld
21
01/10/2023
14/09/2023
31/12/2023
(Talentenregio) Gemeente Westerveld
SRQ168734
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Westerveld
01/10/2023
31/12/2023
21

De gemeenteraad van Westerveld zoekt een tijdelijke vervanging op de Griffie:

Raadsadviseur

De griffie is het ambtelijk team dat de gemeenteraad ondersteunt en adviseert. In Westerveld bestaat de griffie uit 3 medewerkers: de griffier, een raadsadviseur/plaatsvervangend griffier en een griffiemedewerker. Daarnaast is er tijdelijk een extra medewerker aangetrokken om de raad te ondersteunen bij de uitvoering van de Agenda van de Raad en de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De raad in Westerveld bestaat uit 17 raadsleden en 10 burgerleden. Kern van het griffie-werk is de raad zo goed mogelijk te faciliteren om besluiten te kunnen nemen en grip op de eigen agenda te kunnen hebben. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de informatievoorziening goed op orde is.

Wat ga je doen

 • De raadsadviseur is ‘commissiegriffier’ van de voorbereidende Politieke Ronde en dialoogavonden, verzorgt de procesmatige en procedurele ondersteuning van vergaderingen. Daarbij hoort ook het ondersteunen van de voorzitter en het maken van een besluitenlijst;
 • De raadsadviseur adviseert over agendering en behandeling van voorstellen en andere onderwerpen en zoekt hierover afstemming met de ambtelijke organisatie, raadsleden, inwoners en organisaties. Dit resulteert onder meer in bespreekvoorstellen voor Politieke Ronde en dialoogavonden;
 • De raadsadviseur levert als adviseur, vanuit de wettelijke context, advies en bijstand aan raadsleden en burgerleden. Daarbij adviseert hij/zij gevraagd en ongevraagd over de inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback;
 • De raadsadviseur draagt zorg voor communicatie over de raad en raadsactiviteiten;
 • De raadsadviseur adviseert over de afdoening van ingekomen post;
 • De raadsadviseur is samen met de griffier aanspreekpunt voor inwoners en organisaties die op enigerlei wijze contact met de raad willen;
 • De raadsadviseur denkt mee met en adviseert ambtenaren over de wijze waarop onderwerpen naar de raad kunnen worden gebracht en bij de voorbereiding van raadsvoorstellen. Daarbij worden de belangen van de raad, op procesniveau, behartigd en wordt zorg gedragen dat procesafspraken een plek krijgen in de Lange Termijn Agenda;
 • Bij aanwezige ervaring zal de raadsadviseur de griffier in voorkomende gevallen kunnen vervangen en wordt dan aangewezen als plaatsvervangend griffier.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je bent een aardig, toegankelijk, behulpzaam en nieuwsgierig mens, breed inzetbaar en kunt goed plannen en organiseren;
 • Je hebt een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke context, bent diplomatiek, neutraal en onafhankelijk en weet op deze wijze raadsleden te ondersteunen en de belangen van de raad als geheel te behartigen;
 • Je werkt zorgvuldig en hebt een goed gevoel voor wat de raad nodig heeft om zijn werk te kunnen doen;
 • Je hebt bij voorkeuring ervaring met werken binnen een gemeente en werken met ibabs of een ander Raadsinformatiesysteem;
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Minimaal HBO-niveau;
 • Werken op de dinsdagen is een must, op 2 à 3 dinsdagavonden per maand is er een vergadering van de raad waar jouw ondersteuning verwacht wordt. Overige werktijden in overleg waarbij af en toe thuis werken in overleg mogelijk is.
Inloggen