Projectmanager

Start date
02/10/2023
End date
27/09/2024
Hours
20
Klant
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
Aanvraagnummer
SRQ168411
Share this request:

Projectleider grootschalige energievoorzieningen
Begeleiden van verschillende initiatieven en projecten van de verkenningsfase of initiatieffase tot de voorbereidingsfase.

De gemeente Zwolle wil in 2025 1,2 PJ duurzaam opwekken. Binnen het energietransitie programma is hiervoor het cluster grootschalige voorzieningen opgezet. Het cluster heeft zich de afgelopen jaren gericht op het realiseren van projecten op gebied van grootschalige opwek van zon en wind. Dit heeft ook geresulteerd in de realisatie van diverse zonneparken en een initiatief voor realisatie van windmolens.

Op de doelstelling in 2025 te halen zullen nog verschillende initiatieven en projecten daadwerkelijk gerealiseerd moet worden. In het gebied ten noorden van de Vecht zijn diverse initiatieven en projecten in verschillende fasen van ontwikkeling die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstelling. De projecten zijn:

 • Gebiedsinitiatief Tolhuislanden. Met de gebied coöperatie is een gebiedsovereenkomst afgesloten voor het realiseren van 3 windmolens. Het gebiedsbod moet worden uitgewerkt tot een omgevingsvergunningsaanvraag  waarna het project in de lijn kan worden opgepakt en beoordeeld.

  Rol projectleider:
  Linking pin binnen tussen de gebiedcoöperatie en de gemeente. Eerste aanspreekpunt voor de gebiedcoöperatie en de experts binnen de gemeente. Coördineren van het gebiedsproces met externe stakeholders, zoals aangrenzende gemeente, Enexis en provincie Overijssel.
   

 • Gebiedsontwikkeling Haerst. Samen met gemeente Zwartewaterland wordt een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een gebied gedragen ontwikkeling van wind- en zonne-energie. De resultaten van de gebiedsverkenning, die wordt uitgevoerd door Stimuland moeten worden beoordeeld. Op basis van de uitkomt van de gebiedsverkenning moet een go/ no go beslissing voor het vervolg proces worden gemaakt. Dit proces loopt daarin op deze manier als het gebiedsinitiatief Tolhuislanden.

  Rol projectleider:
  Eerste aanspreekpunt voor het gebied en de gebiedsverkenner in het gebied. Projectleider binnen de projectgroep in de samenwerking met gemeente Zwartewaterland. Begeleiden van de gebiedsverkenning tot beslismoment en dit voorleggen aan college. Opstarten vervolgfase ontwikkeling energiegebied. Dit proces is afhankelijk van de uitkomsten van de lopende gebiedsverkenning.
   

 • Ontwikkeling OER- programma samen met Rijkswaterstaat. Het Rijk biedt rijksgronden, grond langs bijvoorbeeld snelwegen en spoorlijnen, voor de ontwikkeling van duurzame energie. In overleg met aangrenzende gemeenten is bij het Rijk aangegeven dat de A28 en de A50 locaties zijn voor de ontwikkeling van het duurzame energie binnen het OER-programma.

  Rol projectleider
  Binnen de samenwerking van het OER-programma wordt een projectgroep ingericht voor de haalbaarheidsfase. Als projectleider vertegenwoordig je de belangen van gemeente Zwolle. Je bent eerste aanspreekpunt voor het OER-programma en de linking pin tussen het programma en de gemeentelijke organisatie.
   

 • Ontwikkeling laad infrastructuur en opslag
  Door het ontstaan van netcongestie en dat daarmee het stroomnet vol zit, zijn slimme oplossingen nodig om voortgang te houden in de energietransitie. De rol van opslag, conversie van elektriciteit naar bijvoorbeeld waterstof en het elektrisch laden is hierin groot. Het belang van laadinfrastructuur en opslag is niet alleen van belang voor de energietransitie, maar ook voor de duurzame mobiliteit en toekomstbestendige bedrijventerreinen.

  Rol projectleider
  Als projectleider van de grootschalige energievoorzieningen vertegenwoordig je de energietransitie in de gemeentelijke projectgroep die werkt aan integraal beleid.

Inhuurdesk Talentenregio

Direct link Inschrijven
20
02/10/2023
07/09/2023
27/09/2024
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
SRQ168411
Location:
Start date:
End date:
Hours:

02/10/2023
27/09/2024
20

Projectleider grootschalige energievoorzieningen
Begeleiden van verschillende initiatieven en projecten van de verkenningsfase of initiatieffase tot de voorbereidingsfase.

De gemeente Zwolle wil in 2025 1,2 PJ duurzaam opwekken. Binnen het energietransitie programma is hiervoor het cluster grootschalige voorzieningen opgezet. Het cluster heeft zich de afgelopen jaren gericht op het realiseren van projecten op gebied van grootschalige opwek van zon en wind. Dit heeft ook geresulteerd in de realisatie van diverse zonneparken en een initiatief voor realisatie van windmolens.

Op de doelstelling in 2025 te halen zullen nog verschillende initiatieven en projecten daadwerkelijk gerealiseerd moet worden. In het gebied ten noorden van de Vecht zijn diverse initiatieven en projecten in verschillende fasen van ontwikkeling die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstelling. De projecten zijn:

 • Gebiedsinitiatief Tolhuislanden. Met de gebied coöperatie is een gebiedsovereenkomst afgesloten voor het realiseren van 3 windmolens. Het gebiedsbod moet worden uitgewerkt tot een omgevingsvergunningsaanvraag  waarna het project in de lijn kan worden opgepakt en beoordeeld.

  Rol projectleider:
  Linking pin binnen tussen de gebiedcoöperatie en de gemeente. Eerste aanspreekpunt voor de gebiedcoöperatie en de experts binnen de gemeente. Coördineren van het gebiedsproces met externe stakeholders, zoals aangrenzende gemeente, Enexis en provincie Overijssel.
   

 • Gebiedsontwikkeling Haerst. Samen met gemeente Zwartewaterland wordt een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een gebied gedragen ontwikkeling van wind- en zonne-energie. De resultaten van de gebiedsverkenning, die wordt uitgevoerd door Stimuland moeten worden beoordeeld. Op basis van de uitkomt van de gebiedsverkenning moet een go/ no go beslissing voor het vervolg proces worden gemaakt. Dit proces loopt daarin op deze manier als het gebiedsinitiatief Tolhuislanden.

  Rol projectleider:
  Eerste aanspreekpunt voor het gebied en de gebiedsverkenner in het gebied. Projectleider binnen de projectgroep in de samenwerking met gemeente Zwartewaterland. Begeleiden van de gebiedsverkenning tot beslismoment en dit voorleggen aan college. Opstarten vervolgfase ontwikkeling energiegebied. Dit proces is afhankelijk van de uitkomsten van de lopende gebiedsverkenning.
   

 • Ontwikkeling OER- programma samen met Rijkswaterstaat. Het Rijk biedt rijksgronden, grond langs bijvoorbeeld snelwegen en spoorlijnen, voor de ontwikkeling van duurzame energie. In overleg met aangrenzende gemeenten is bij het Rijk aangegeven dat de A28 en de A50 locaties zijn voor de ontwikkeling van het duurzame energie binnen het OER-programma.

  Rol projectleider
  Binnen de samenwerking van het OER-programma wordt een projectgroep ingericht voor de haalbaarheidsfase. Als projectleider vertegenwoordig je de belangen van gemeente Zwolle. Je bent eerste aanspreekpunt voor het OER-programma en de linking pin tussen het programma en de gemeentelijke organisatie.
   

 • Ontwikkeling laad infrastructuur en opslag
  Door het ontstaan van netcongestie en dat daarmee het stroomnet vol zit, zijn slimme oplossingen nodig om voortgang te houden in de energietransitie. De rol van opslag, conversie van elektriciteit naar bijvoorbeeld waterstof en het elektrisch laden is hierin groot. Het belang van laadinfrastructuur en opslag is niet alleen van belang voor de energietransitie, maar ook voor de duurzame mobiliteit en toekomstbestendige bedrijventerreinen.

  Rol projectleider
  Als projectleider van de grootschalige energievoorzieningen vertegenwoordig je de energietransitie in de gemeentelijke projectgroep die werkt aan integraal beleid.

Inloggen