Projectmanager Energietransitie

Location
Deventer
Start date
01/11/2023
End date
31/10/2024
Hours
36
Klant
(Talentenregio) Gemeente Deventer
Aanvraagnummer
SRQ168439
Share this request:

Projectmanager Energietransitie 

Omschrijving opdracht
De opdrachtgever huurt de opdrachtnemer in voor de duur van deze overeenkomst voor diens expertise op het gebied van Projectmanagement, participatie en advisering. Vanuit deze expertise is de opdrachtnemer zelfstandig verantwoordelijk voor de volgende opdracht: Het leidinggeven aan een projectteam, zorgen voor afstemming en samenhang tussen deelprojecten, het bewaken van doelstellingen, de planning en het budget en advisering over aanpak. Dit ten behoeve van de uitvoering van de projecten Zandweerd Stroomt, School Lettele, Windverkenning, Burgerberaad en mogelijk een nader te benoemen Energietransitie project. Het resultaat van deze opdracht bestaat uit: Diverse projectplannen, voortgangsrapportage, verantwoordingsrapportage, adviesrapportage en opleveren projectresultaat conform vastgesteld plan van aanpak.

Omschrijving kandidaat
Als projectmanager geef jij leiding aan een projectteam met adviseurs en/of deelprojectleiders. Jij zorgt voor de afstemming en samenhang tussen de deelprojecten en bewaakt de doelstellingen, de planning en het budget. Ook zit jij in externe overleggen met onze projectpartners (corporaties, waterschap, provincie), belangengroepen of wijkteams.
Projecten hebben een grote politieke en maatschappelijke impact. In overleg met de programmamanager Energietransitie informeer en adviseer je het college en het bestuurlijk overleg met onze projectpartners.

Over jou; je bent doelgericht, verbindend, inspirerend, creatief en initiatiefrijk. Dat zijn belangrijke eigenschappen die wij zoeken in een projectmanager. Je ziet samenwerken als de manier om resultaten te behalen en je kunt de vertaalslag maken van strategie naar uitvoering. Je bent een ervaren projectmanager met een ontwikkelde bestuurlijke antenne die het best tot zijn recht komt in complexe integrale projecten met veel stakeholders en belangen(tegenstellingen). Je schept duidelijkheid en geeft vrijheid en vertrouwen aan het projectteam (intern en extern). In het projectteam ben je niet de inhoudelijk specialist, veel meer ben je de sparringpartner voor de deelprojectleiders. Naast affiniteit voor de energietransitie heb je veel gevoel voor een wijkaanpak met bewoners en voor communicatie en marketing. Het is belangrijk dat je politiek en bestuurlijk sensitief bent.
Belangrijkste succesfactor in het project is de verbinding te maken met belanghebbenden, zodat deze zich kunnen uitspreken en mee willen doen.

 

Inhuurdesk Talentenregio

Direct link Inschrijven
Deventer
36
01/11/2023
11/09/2023
31/10/2024
(Talentenregio) Gemeente Deventer
SRQ168439
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Deventer
01/11/2023
31/10/2024
36

Projectmanager Energietransitie 

Omschrijving opdracht
De opdrachtgever huurt de opdrachtnemer in voor de duur van deze overeenkomst voor diens expertise op het gebied van Projectmanagement, participatie en advisering. Vanuit deze expertise is de opdrachtnemer zelfstandig verantwoordelijk voor de volgende opdracht: Het leidinggeven aan een projectteam, zorgen voor afstemming en samenhang tussen deelprojecten, het bewaken van doelstellingen, de planning en het budget en advisering over aanpak. Dit ten behoeve van de uitvoering van de projecten Zandweerd Stroomt, School Lettele, Windverkenning, Burgerberaad en mogelijk een nader te benoemen Energietransitie project. Het resultaat van deze opdracht bestaat uit: Diverse projectplannen, voortgangsrapportage, verantwoordingsrapportage, adviesrapportage en opleveren projectresultaat conform vastgesteld plan van aanpak.

Omschrijving kandidaat
Als projectmanager geef jij leiding aan een projectteam met adviseurs en/of deelprojectleiders. Jij zorgt voor de afstemming en samenhang tussen de deelprojecten en bewaakt de doelstellingen, de planning en het budget. Ook zit jij in externe overleggen met onze projectpartners (corporaties, waterschap, provincie), belangengroepen of wijkteams.
Projecten hebben een grote politieke en maatschappelijke impact. In overleg met de programmamanager Energietransitie informeer en adviseer je het college en het bestuurlijk overleg met onze projectpartners.

Over jou; je bent doelgericht, verbindend, inspirerend, creatief en initiatiefrijk. Dat zijn belangrijke eigenschappen die wij zoeken in een projectmanager. Je ziet samenwerken als de manier om resultaten te behalen en je kunt de vertaalslag maken van strategie naar uitvoering. Je bent een ervaren projectmanager met een ontwikkelde bestuurlijke antenne die het best tot zijn recht komt in complexe integrale projecten met veel stakeholders en belangen(tegenstellingen). Je schept duidelijkheid en geeft vrijheid en vertrouwen aan het projectteam (intern en extern). In het projectteam ben je niet de inhoudelijk specialist, veel meer ben je de sparringpartner voor de deelprojectleiders. Naast affiniteit voor de energietransitie heb je veel gevoel voor een wijkaanpak met bewoners en voor communicatie en marketing. Het is belangrijk dat je politiek en bestuurlijk sensitief bent.
Belangrijkste succesfactor in het project is de verbinding te maken met belanghebbenden, zodat deze zich kunnen uitspreken en mee willen doen.

 

Inloggen