Projectleider verduurzaming vastgoed

Location
Deventer
Start date
01/10/2023
End date
31/03/2024
Hours
16
Klant
(Talentenregio) Gemeente Deventer
Aanvraagnummer
SRQ168438
Share this request:

Projectleider verduurzaming vastgoed

Aanleiding
De ambities uit het bestuursakkoord van de gemeente Deventer en de kadernota vastgoed zijn uitgewerkt in de portefeuillestrategie verduurzaming, welke de raad in juli 2023 heeft vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft bij de verduurzaming van vastgoed en dat wij ons conformeren aan de klimaatwetdoelstellingen om in 2030 55% CO2-reductie gerealiseerd te hebben met ons vastgoed om in 2050 een nagenoeg energie neutrale vastgoedportefeuille te hebben. Nieuw te bouwen gebouwen zullen maximaal energiezuinig gerealiseerd worden zodat deze voldoen aan ENG (Energie Neutraal Gebouw). Gebouwen die gerenoveerd worden gelijktijdig zo energiezuinig mogelijk gemaakt, bij voorkeur op ENG.

De klimaatwetdoelstellingen zijn gericht op energiebesparingen en CO2-reductie. Maar verduurzaming is meer. Zo gaat het ook over te nemen maatregelen met betrekking tot klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en circulariteit. De portefeuillestrategie geeft ook aan hoe wij hiermee omgaan.

Omschrijving opdracht
In de portefeuillestrategie zijn ongeveer 12 gebouwen geprioriteerd waar de gemeente komende jaren gaat investeren. Planning uitvoering is 2025. De gebouwen variëren van onderwijs, cultuur, wijkcentra, multifunctionele accommodaties tot brandweerkazernes. De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd om deze gebouwen componentsgewijs te gaan verduurzamen. De strategie en maatregelen zijn op hoofdlijn bepaald en moeten nu uitgewerkt worden op gebouwniveau. Het gaat dan om het opstellen van business cases waarin minimaal is uitgewerkt; de te nemen maatregelen, investeringen, consequenties voor het onderhoud (MJOP), energiebesparing en CO2 reductie. Dit is de basis voor het vrijgeven van de gereserveerde middelen om daadwerkelijk te gaan investeren.

De projectleider is primair verantwoordelijk voor de uitvoering en resultaten. Hij/ zij geeft sturing aan dit proces, zorgt dat de benodigde expertise beschikbaar is (intern danwel extern aan te trekken) en zorgt voor afstemming met de beleidsprogramma’s en huurders. Hij/ zij werkt in opdracht van de portefeuillemanager vastgoed en adviseert hem in te maken keuzes. Dit stemt de projectleider (samen) bestuurlijk af.

Omschrijving kandidaat
Deze functie vraagt om een makkelijk benaderbare en communicatief sterke collega. Je beschikt over een achtergrond in het (maatschappelijk) vastgoed en je bent gedreven om jouw bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het vastgoed. Je bent analytisch sterk, je lost problemen op, je brengt inhoudelijke expertise mee en je schroomt niet om gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Je beschikt over:

  • Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur op bouwkundig/ vastgoed gebied;
  • Ervaring met het werken bij een gemeente of andere overheidsorganisatie
  • Kennis en ervaring met de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed
  • Kennis en ervaring met projectmatig werken
  • Minimaal 7 jaar werkervaring (in het vakgebied)

Naast het CV zouden we ook graag een korte aanpak op hoofdlijnen/ visie op de opdracht willen ontvangen. 

Het team
Je komt te werken in de vakgroep Vastgoed, die samen met Makelaardij en Juristen de vastgoedorganisatie van de gemeente vormt. De vastgoedorganisatie kent de volgende vakgebieden: portefeuillemanagement, accountmanagement, technisch advies, contractmanagement, juridisch, technisch en commercieel beheer en (financieel) administratief beheer.

Samen met ruim 90 enthousiaste en betrokken collega’s binnen het team Inrichting Beheer en Leefomgeving werken we vanuit verschillende kennisgebieden aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Een gezellig en behulpzaam team in een dynamische en professionele werkomgeving. Bekijk het filmpje voor een nog beter beeld van het team!  

 

Inhuurdesk Talentenregio

Direct link Inschrijven
Deventer
16
01/10/2023
07/09/2023
31/03/2024
(Talentenregio) Gemeente Deventer
SRQ168438
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Deventer
01/10/2023
31/03/2024
16

Projectleider verduurzaming vastgoed

Aanleiding
De ambities uit het bestuursakkoord van de gemeente Deventer en de kadernota vastgoed zijn uitgewerkt in de portefeuillestrategie verduurzaming, welke de raad in juli 2023 heeft vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft bij de verduurzaming van vastgoed en dat wij ons conformeren aan de klimaatwetdoelstellingen om in 2030 55% CO2-reductie gerealiseerd te hebben met ons vastgoed om in 2050 een nagenoeg energie neutrale vastgoedportefeuille te hebben. Nieuw te bouwen gebouwen zullen maximaal energiezuinig gerealiseerd worden zodat deze voldoen aan ENG (Energie Neutraal Gebouw). Gebouwen die gerenoveerd worden gelijktijdig zo energiezuinig mogelijk gemaakt, bij voorkeur op ENG.

De klimaatwetdoelstellingen zijn gericht op energiebesparingen en CO2-reductie. Maar verduurzaming is meer. Zo gaat het ook over te nemen maatregelen met betrekking tot klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en circulariteit. De portefeuillestrategie geeft ook aan hoe wij hiermee omgaan.

Omschrijving opdracht
In de portefeuillestrategie zijn ongeveer 12 gebouwen geprioriteerd waar de gemeente komende jaren gaat investeren. Planning uitvoering is 2025. De gebouwen variëren van onderwijs, cultuur, wijkcentra, multifunctionele accommodaties tot brandweerkazernes. De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd om deze gebouwen componentsgewijs te gaan verduurzamen. De strategie en maatregelen zijn op hoofdlijn bepaald en moeten nu uitgewerkt worden op gebouwniveau. Het gaat dan om het opstellen van business cases waarin minimaal is uitgewerkt; de te nemen maatregelen, investeringen, consequenties voor het onderhoud (MJOP), energiebesparing en CO2 reductie. Dit is de basis voor het vrijgeven van de gereserveerde middelen om daadwerkelijk te gaan investeren.

De projectleider is primair verantwoordelijk voor de uitvoering en resultaten. Hij/ zij geeft sturing aan dit proces, zorgt dat de benodigde expertise beschikbaar is (intern danwel extern aan te trekken) en zorgt voor afstemming met de beleidsprogramma’s en huurders. Hij/ zij werkt in opdracht van de portefeuillemanager vastgoed en adviseert hem in te maken keuzes. Dit stemt de projectleider (samen) bestuurlijk af.

Omschrijving kandidaat
Deze functie vraagt om een makkelijk benaderbare en communicatief sterke collega. Je beschikt over een achtergrond in het (maatschappelijk) vastgoed en je bent gedreven om jouw bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het vastgoed. Je bent analytisch sterk, je lost problemen op, je brengt inhoudelijke expertise mee en je schroomt niet om gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Je beschikt over:

  • Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur op bouwkundig/ vastgoed gebied;
  • Ervaring met het werken bij een gemeente of andere overheidsorganisatie
  • Kennis en ervaring met de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed
  • Kennis en ervaring met projectmatig werken
  • Minimaal 7 jaar werkervaring (in het vakgebied)

Naast het CV zouden we ook graag een korte aanpak op hoofdlijnen/ visie op de opdracht willen ontvangen. 

Het team
Je komt te werken in de vakgroep Vastgoed, die samen met Makelaardij en Juristen de vastgoedorganisatie van de gemeente vormt. De vastgoedorganisatie kent de volgende vakgebieden: portefeuillemanagement, accountmanagement, technisch advies, contractmanagement, juridisch, technisch en commercieel beheer en (financieel) administratief beheer.

Samen met ruim 90 enthousiaste en betrokken collega’s binnen het team Inrichting Beheer en Leefomgeving werken we vanuit verschillende kennisgebieden aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Een gezellig en behulpzaam team in een dynamische en professionele werkomgeving. Bekijk het filmpje voor een nog beter beeld van het team!  

 

Inloggen