Projectleider transitievisie warmte

Location
Heerde
Start date
01/05/2021
End date
31/12/2021
Hours
24
Klant
(Talentenregio) Gemeente Heerde
Aanvraagnummer
SRQ149128
Share this request:

De gemeente Heerde wil eind 2021 beschikken over een transitievisie warmte. Deze visie beschrijft per deelgebied de mogelijkheden om op termijn over te stappen op een (duurzaam) alternatief voor aardgas en het tijdspad dat hierbij hoort. Wij zijn op zoek naar een projectleider die het proces om te komen tot deze visie kan begeleiden en mede helpt op te stellen. Je levert uiterlijk eind 2021 de visie op. 

Wat houdt functie in

 • Je werkt als projectleider aan de totstandkoming van de transitievisie warmte voor de gemeente Heerde en zorgt ervoor dat deze visie eind 2021 wordt opgeleverd
 • Je begeleidt het traject om daar te komen. Daar hoort in elk geval bij:
  • het analyseren van de startanalyse van het PBL,
  • het uitvragen en selecteren van een geschikt adviesbureau voor de doorrekening en inhoudelijke beschrijving
  • het opstellen van een startnota met plan van aanpak en ambitieniveau
  • het mede-vormgeven van een passend afwegingskader voor de verschillende deelgebieden
  • tussentijdse afstemmingsmomenten met betrokken partijen
 • Je adviseert het bestuur gedurende het traject om te komen tot gewogen besluitvorming
 • Je zorgt dat participatie en inbreng van relevante stakeholders zoals woningcorporatie, netbeheerder, energiecoöperatie, bedrijven en inwoners mogelijk wordt gemaakt.
 • Je bent mede betrokken bij communicatie over de transitievisie warmte
 • Je bent betrokken bij de verwerking van de transitievisie warmte in de gemeentelijke  Omgevingsvisie en bij een eventueel aanvullend uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Heerde
24
01/05/2021
08/04/2021
31/12/2021
(Talentenregio) Gemeente Heerde
SRQ149128
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Heerde
01/05/2021
31/12/2021
24

De gemeente Heerde wil eind 2021 beschikken over een transitievisie warmte. Deze visie beschrijft per deelgebied de mogelijkheden om op termijn over te stappen op een (duurzaam) alternatief voor aardgas en het tijdspad dat hierbij hoort. Wij zijn op zoek naar een projectleider die het proces om te komen tot deze visie kan begeleiden en mede helpt op te stellen. Je levert uiterlijk eind 2021 de visie op. 

Wat houdt functie in

 • Je werkt als projectleider aan de totstandkoming van de transitievisie warmte voor de gemeente Heerde en zorgt ervoor dat deze visie eind 2021 wordt opgeleverd
 • Je begeleidt het traject om daar te komen. Daar hoort in elk geval bij:
  • het analyseren van de startanalyse van het PBL,
  • het uitvragen en selecteren van een geschikt adviesbureau voor de doorrekening en inhoudelijke beschrijving
  • het opstellen van een startnota met plan van aanpak en ambitieniveau
  • het mede-vormgeven van een passend afwegingskader voor de verschillende deelgebieden
  • tussentijdse afstemmingsmomenten met betrokken partijen
 • Je adviseert het bestuur gedurende het traject om te komen tot gewogen besluitvorming
 • Je zorgt dat participatie en inbreng van relevante stakeholders zoals woningcorporatie, netbeheerder, energiecoöperatie, bedrijven en inwoners mogelijk wordt gemaakt.
 • Je bent mede betrokken bij communicatie over de transitievisie warmte
 • Je bent betrokken bij de verwerking van de transitievisie warmte in de gemeentelijke  Omgevingsvisie en bij een eventueel aanvullend uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.
Inloggen