Projectleider project Zero Based Begroten

Location
Dronten
Start date
01/10/2020
End date
31/03/2021
Hours
24
Klant
(Talentenregio) Gemeente Dronten
Aanvraagnummer
SRQ143730
Share this request:

De gemeenteraad van Dronten heeft opdracht gegeven aan het college om via Zero Based Begroten (ZBB) de Begroting 2022 opnieuw op te bouwen. In samenspraak met de gemeenteraad zal de programma-indeling, onderverdeling binnen de programma’s, de bijbehorende doelen en maatschappelijke effecten met meetbare indicatoren, worden vastgesteld. Dit betreft de 1e fase van het project ZBB.

De huidige budgetten worden geanalyseerd, zodat deze budgetten opnieuw afgewogen kunnen worden op basis van de geformuleerde doelen en beoogde maatschappelijke effecten. Op basis van de bestedingen de afgelopen jaren, c.q. gerealiseerde opbrengsten, wordt gekeken naar het huidige kostenniveau van de diverse taken en werkzaamheden. Tegelijkertijd wordt gekeken naar het takenpakket van de gemeente. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in wettelijke (verplichte) taken van de gemeente Dronten en lokaal beleid/ ambitie. Waar mogelijk worden vergelijkende cijfers van vergelijkbare gemeenten betrokken. Dit betreft de 2e fase van het project ZBB. Deze opdracht gaat over deze tweede fase.

Het leiden van een project zo omvangrijk als ZBB vraagt om stevige projectleiding met kennis en ervaring in soortgelijke projecten. Het vraagt een belangrijke procesmatige rol en daarnaast is inhoudelijk kennis op alle gemeentelijke vakgebieden een must. Deze brede expertise is op dit moment niet in de organisatie aanwezig. Er is gekozen om externe projectleiding en -ondersteuning aan te wenden.

Het reeds opgestelde plan van aanpak is bijgevoegd bij deze opdracht. Deze opdracht gaat over de projectfase 2. Deze fase van het project wordt nader in detail uitgewerkt door de te werven projectleider en wordt vervolgens afgestemd met de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

Betrokken stakeholders:

Ambtelijk:

 • Budgethouders, beleidsmedewerkers, teammanagers;
 • Klankbord groep: dit zijn de 3 adviesteams (Bedrijfsvoering, Sociaal en Ruimtelijk domein);
 • Werkgroepen fase 2 (nog te formeren);
 • Projectgroep fase 2 (nog te formeren);
 • Stuurgroep ZBB (combinatie van directieleden en enkele portefeuillehouders, aangevuld met de belangrijkste ambtelijke adviseurs);

Bestuurlijk:

 • Portefeuillehouders
 • Het college van B&W
 • De auditcommissie (financiële commissie voor proces afstemming ZBB)
 • De gemeenteraad

Diverse maatschappelijke partners

Uitvoering
Fase 1 van het project is reeds in uitvoering. Dit maakt geen onderdeel uit van de opdracht en vormt het vertrekpunt voor fase 2. Wel is het handig als de projectleider vanuit het belang van fase 2 alvast mee kijkt bij de afronding van fase 1.

Functieomschrijving
De projectleider is verantwoordelijk voor de voortgang en bewaking van het project en legt verantwoording af aan de stuurgroep. De projectleider formeert een projectgroep waarin hij de dagelijkse zaken bespreekt en bediscussieerd. De overige benodigde disciplines voor de projectgroep worden door de gemeente aangeleverd.

De projectleider gaat samen met de budgethouders aan de slag om de budgetten van de gemeentelijke begroting aan de hand van de geïnventariseerde activiteiten opnieuw op te bouwen. Het opbouwen van de gemeentelijke begroting dient aan de hand van concrete bouwblokken te gebeuren zodat gemakkelijk kan worden gekozen uit de verschillende mogelijkheden. Daarbij dienen de activiteiten te worden onderscheiden in wettelijke taken en niet wettelijke taken. Tevens dienen de activiteiten te worden onderscheiden in een minimale (basis), een gemiddelde (plus), en luxe variant (top). De kwaliteits- en kostenniveau van verschillende varianten van activiteiten dienen (waar beschikbaar) te worden vergeleken met gegevens van andere gemeenten.

Ondanks dat de budgethouders grotendeels zelf aan de slag gaan met ondersteuning van de onze financieel adviseurs, vinden wij het wenselijk dat er door de projectleider (eventuele) aanvullende financiële expertise ten aanzien van het analyseren en opnieuw opbouwen van begrotingen kan worden ingevlogen. Wij verzoeken u ons hiervan een separate ramen te maken van deze kosten (verwachte inzet x tarief per uur). Ook zien we graag de kwalificaties van de potentiele personen die met deze separate kosten gepaard gaan.

Benodigde competenties

 • Kan zowel op helicopterview en inhoudelijk niveau schakelen;
 • Vaardig in het vertalen van politiek-bestuurlijke opvattingen naar de projectorganisatie;
 • Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • Is in staat om de inhoud aan te passen aan de verschillende stakeholders;
 • Is in staat om de ambtelijke organisatie te motiveren en te activeren;
 • Werkt vanuit de vier V’s: Vakmanschap, Verbinding, Vertrouwen en Vernieuwingskracht en hebt daar een goed verhaal bij.

 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Dronten
24
01/10/2020
04/09/2020
31/03/2021
(Talentenregio) Gemeente Dronten
SRQ143730
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Dronten
01/10/2020
31/03/2021
24

De gemeenteraad van Dronten heeft opdracht gegeven aan het college om via Zero Based Begroten (ZBB) de Begroting 2022 opnieuw op te bouwen. In samenspraak met de gemeenteraad zal de programma-indeling, onderverdeling binnen de programma’s, de bijbehorende doelen en maatschappelijke effecten met meetbare indicatoren, worden vastgesteld. Dit betreft de 1e fase van het project ZBB.

De huidige budgetten worden geanalyseerd, zodat deze budgetten opnieuw afgewogen kunnen worden op basis van de geformuleerde doelen en beoogde maatschappelijke effecten. Op basis van de bestedingen de afgelopen jaren, c.q. gerealiseerde opbrengsten, wordt gekeken naar het huidige kostenniveau van de diverse taken en werkzaamheden. Tegelijkertijd wordt gekeken naar het takenpakket van de gemeente. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in wettelijke (verplichte) taken van de gemeente Dronten en lokaal beleid/ ambitie. Waar mogelijk worden vergelijkende cijfers van vergelijkbare gemeenten betrokken. Dit betreft de 2e fase van het project ZBB. Deze opdracht gaat over deze tweede fase.

Het leiden van een project zo omvangrijk als ZBB vraagt om stevige projectleiding met kennis en ervaring in soortgelijke projecten. Het vraagt een belangrijke procesmatige rol en daarnaast is inhoudelijk kennis op alle gemeentelijke vakgebieden een must. Deze brede expertise is op dit moment niet in de organisatie aanwezig. Er is gekozen om externe projectleiding en -ondersteuning aan te wenden.

Het reeds opgestelde plan van aanpak is bijgevoegd bij deze opdracht. Deze opdracht gaat over de projectfase 2. Deze fase van het project wordt nader in detail uitgewerkt door de te werven projectleider en wordt vervolgens afgestemd met de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

Betrokken stakeholders:

Ambtelijk:

 • Budgethouders, beleidsmedewerkers, teammanagers;
 • Klankbord groep: dit zijn de 3 adviesteams (Bedrijfsvoering, Sociaal en Ruimtelijk domein);
 • Werkgroepen fase 2 (nog te formeren);
 • Projectgroep fase 2 (nog te formeren);
 • Stuurgroep ZBB (combinatie van directieleden en enkele portefeuillehouders, aangevuld met de belangrijkste ambtelijke adviseurs);

Bestuurlijk:

 • Portefeuillehouders
 • Het college van B&W
 • De auditcommissie (financiële commissie voor proces afstemming ZBB)
 • De gemeenteraad

Diverse maatschappelijke partners

Uitvoering
Fase 1 van het project is reeds in uitvoering. Dit maakt geen onderdeel uit van de opdracht en vormt het vertrekpunt voor fase 2. Wel is het handig als de projectleider vanuit het belang van fase 2 alvast mee kijkt bij de afronding van fase 1.

Functieomschrijving
De projectleider is verantwoordelijk voor de voortgang en bewaking van het project en legt verantwoording af aan de stuurgroep. De projectleider formeert een projectgroep waarin hij de dagelijkse zaken bespreekt en bediscussieerd. De overige benodigde disciplines voor de projectgroep worden door de gemeente aangeleverd.

De projectleider gaat samen met de budgethouders aan de slag om de budgetten van de gemeentelijke begroting aan de hand van de geïnventariseerde activiteiten opnieuw op te bouwen. Het opbouwen van de gemeentelijke begroting dient aan de hand van concrete bouwblokken te gebeuren zodat gemakkelijk kan worden gekozen uit de verschillende mogelijkheden. Daarbij dienen de activiteiten te worden onderscheiden in wettelijke taken en niet wettelijke taken. Tevens dienen de activiteiten te worden onderscheiden in een minimale (basis), een gemiddelde (plus), en luxe variant (top). De kwaliteits- en kostenniveau van verschillende varianten van activiteiten dienen (waar beschikbaar) te worden vergeleken met gegevens van andere gemeenten.

Ondanks dat de budgethouders grotendeels zelf aan de slag gaan met ondersteuning van de onze financieel adviseurs, vinden wij het wenselijk dat er door de projectleider (eventuele) aanvullende financiële expertise ten aanzien van het analyseren en opnieuw opbouwen van begrotingen kan worden ingevlogen. Wij verzoeken u ons hiervan een separate ramen te maken van deze kosten (verwachte inzet x tarief per uur). Ook zien we graag de kwalificaties van de potentiele personen die met deze separate kosten gepaard gaan.

Benodigde competenties

 • Kan zowel op helicopterview en inhoudelijk niveau schakelen;
 • Vaardig in het vertalen van politiek-bestuurlijke opvattingen naar de projectorganisatie;
 • Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • Is in staat om de inhoud aan te passen aan de verschillende stakeholders;
 • Is in staat om de ambtelijke organisatie te motiveren en te activeren;
 • Werkt vanuit de vier V’s: Vakmanschap, Verbinding, Vertrouwen en Vernieuwingskracht en hebt daar een goed verhaal bij.

 

Inloggen