Projectleider Inkoop & Inkoopadviseur Jeugdhulp

Location
Oldebroek
Start date
01/10/2020
End date
31/12/2021
Hours
28
Klant
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
Aanvraagnummer
SRQ144192
Share this request:

Opdrachtbeschrijving Projectleider Inkoop & Inkoopadviseur Jeugdhulp Regio Noord Veluwe

De opdrachtgever
De samenwerkende gemeenten in de Noord Veluwe en Zeewolde hebben een ontwikkeltraject voor de inkoop van de Jeugdhulp doorlopen. Doel van het traject was het toewerken naar een meerjarige inkoopstrategie voor de Jeugdhulp dat duidelijkheid biedt over het doel en de wijze van contracteren en het draagvlak heeft van de samenwerkende gemeenten in de regio. De inkoopstrategie is bestuurlijk vastgesteld. De regio is inmiddels gestart met een meerjarig inkoopproces waarin we opgavegericht en pragmatisch toewerken naar een nieuwe inkoop van de Jeugdhulp per 1 januari 2022. De gemeenten Oldebroek en Harderwijk zijn de opdrachtgevende gemeenten voor dit inkooptraject.

Het team
De inkoopadviseur maakt onderdeel uit van een enthousiast en gedreven projectteam dat de regionale inkoop van de jeugdhulp regelt voor de gemeenten: Oldebroek, Putten, Nunspeet, Elburg, Harderwijk, Ermelo en Zeewolde. De bestuurders hebben afgesproken om bij de inkoop van de Jeugdhulp samen te werken volgens het principe: ‘lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet’. Anders beschreven: de inkoopsamenwerking wordt alleen op die onderdelen regionaal georganiseerd waar dit vereist is. Regionale samenwerking is soms nodig om de kwaliteit en continuïteit van de zorg aan kinderen met complexe problemen en specialistische vraagstukken beter te borgen. Door op een juiste wijze en op de juiste schaal zorg in te kopen is het mogelijk enerzijds de kwaliteit en kosten te managen en anderzijds het aanbod te vernieuwen en de capaciteit te garanderen. Zo kan goede jeugdhulp aan kinderen en jeugdigen uit de regio worden geboden binnen de beschikbaar gestelde Rijksbudgetten.

Opdrachtomschrijving
Als projectleider (12-16 uur) & inkoopadviseur (12 uur) Jeugdhulp ben je verantwoordelijk voor. Dit is geen duo functie. : 

 

 • Het realiseren van het inkooptraject binnen de reeds gestelde kaders (strategie en planning);
 • Het aansturen van het projectteam (ca. 6 personen);
 • Het mede ontwikkelen en implementeren van de meerjarenstrategie voor de inkoop van de jeugdhulp (omzetten van 3 inkooppercelen naar vijf inkoopsegmenten). Je bent daarbij in staat een samenwerkingsrelatie met de aanbieders op te bouwen zonder daarbij de doelstellingen van de gemeenten uit het oog te verliezen;
 • Het inbrengen van kennis over de wijze van inkoop en contractering. Je bent de vraagbaak voor collega’s in het team en informeert en adviseert daar waar nodig over inkoop gerelateerde zaken;
 • Je brengt proactief kennis in over trends en ontwikkelingen op het gebied van inkoop in het sociaal domein/ Jeugdhulp;
 • Opstellen van inkoopuitgangspunten en processen die voortvloeien uit de algemene inkoopstrategie. Dit omvat ook het optimaal inrichten van de inkoopfunctie en het adviseren over de inrichting van leveranciersmanagement.
 • Toetsen en analyseren van de inhoudelijke bijdragen van beleidsmedewerkers voor het inkooptraject en bewaken van de kwaliteit hiervan. Signaleren van knelpunten in tijdigheid, volledigheid en juistheid. Hier onderneem je passende actie op;
 • Je coördineert de inkoopgesprekken met aanbieders en zet de input om in concrete inkoopafspraken. Je bent vanuit je rol als adviseur betrokken bij de doorontwikkeling van het jeugdhulpaanbod en innovatie van het aanbod in de regio;
 • Je krijgt energie van het werken in een politiek gevoelig domein waarbij de kaders nog niet uitgekristalliseerd zijn;
 • Je hebt kennis van de Jeugdwet.

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Oldebroek
28
01/10/2020
15/09/2020
31/12/2021
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
SRQ144192
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Oldebroek
01/10/2020
31/12/2021
28

Opdrachtbeschrijving Projectleider Inkoop & Inkoopadviseur Jeugdhulp Regio Noord Veluwe

De opdrachtgever
De samenwerkende gemeenten in de Noord Veluwe en Zeewolde hebben een ontwikkeltraject voor de inkoop van de Jeugdhulp doorlopen. Doel van het traject was het toewerken naar een meerjarige inkoopstrategie voor de Jeugdhulp dat duidelijkheid biedt over het doel en de wijze van contracteren en het draagvlak heeft van de samenwerkende gemeenten in de regio. De inkoopstrategie is bestuurlijk vastgesteld. De regio is inmiddels gestart met een meerjarig inkoopproces waarin we opgavegericht en pragmatisch toewerken naar een nieuwe inkoop van de Jeugdhulp per 1 januari 2022. De gemeenten Oldebroek en Harderwijk zijn de opdrachtgevende gemeenten voor dit inkooptraject.

Het team
De inkoopadviseur maakt onderdeel uit van een enthousiast en gedreven projectteam dat de regionale inkoop van de jeugdhulp regelt voor de gemeenten: Oldebroek, Putten, Nunspeet, Elburg, Harderwijk, Ermelo en Zeewolde. De bestuurders hebben afgesproken om bij de inkoop van de Jeugdhulp samen te werken volgens het principe: ‘lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet’. Anders beschreven: de inkoopsamenwerking wordt alleen op die onderdelen regionaal georganiseerd waar dit vereist is. Regionale samenwerking is soms nodig om de kwaliteit en continuïteit van de zorg aan kinderen met complexe problemen en specialistische vraagstukken beter te borgen. Door op een juiste wijze en op de juiste schaal zorg in te kopen is het mogelijk enerzijds de kwaliteit en kosten te managen en anderzijds het aanbod te vernieuwen en de capaciteit te garanderen. Zo kan goede jeugdhulp aan kinderen en jeugdigen uit de regio worden geboden binnen de beschikbaar gestelde Rijksbudgetten.

Opdrachtomschrijving
Als projectleider (12-16 uur) & inkoopadviseur (12 uur) Jeugdhulp ben je verantwoordelijk voor. Dit is geen duo functie. : 

 

 • Het realiseren van het inkooptraject binnen de reeds gestelde kaders (strategie en planning);
 • Het aansturen van het projectteam (ca. 6 personen);
 • Het mede ontwikkelen en implementeren van de meerjarenstrategie voor de inkoop van de jeugdhulp (omzetten van 3 inkooppercelen naar vijf inkoopsegmenten). Je bent daarbij in staat een samenwerkingsrelatie met de aanbieders op te bouwen zonder daarbij de doelstellingen van de gemeenten uit het oog te verliezen;
 • Het inbrengen van kennis over de wijze van inkoop en contractering. Je bent de vraagbaak voor collega’s in het team en informeert en adviseert daar waar nodig over inkoop gerelateerde zaken;
 • Je brengt proactief kennis in over trends en ontwikkelingen op het gebied van inkoop in het sociaal domein/ Jeugdhulp;
 • Opstellen van inkoopuitgangspunten en processen die voortvloeien uit de algemene inkoopstrategie. Dit omvat ook het optimaal inrichten van de inkoopfunctie en het adviseren over de inrichting van leveranciersmanagement.
 • Toetsen en analyseren van de inhoudelijke bijdragen van beleidsmedewerkers voor het inkooptraject en bewaken van de kwaliteit hiervan. Signaleren van knelpunten in tijdigheid, volledigheid en juistheid. Hier onderneem je passende actie op;
 • Je coördineert de inkoopgesprekken met aanbieders en zet de input om in concrete inkoopafspraken. Je bent vanuit je rol als adviseur betrokken bij de doorontwikkeling van het jeugdhulpaanbod en innovatie van het aanbod in de regio;
 • Je krijgt energie van het werken in een politiek gevoelig domein waarbij de kaders nog niet uitgekristalliseerd zijn;
 • Je hebt kennis van de Jeugdwet.
Inloggen