Projectleider/adviseur bedrijven en energie

Location
Gemeente Hardenberg
Start date
01/10/2023
End date
30/09/2024
Hours
20
Klant
(Talentenregio) Gemeente Hardenberg
Aanvraagnummer
SRQ168378
Share this request:

HET GAAT OM HARDENBERG
Bij de gemeente Hardenberg werk je met veel plezier en energie aan de opgaven en uitdagingen in de samenleving. Dit doe je samen met ruim 550 collega’s. Dat doe je in een professionele organisatie. Daarbij staat de samenleving centraal. Want het gaat om Hardenberg.
De gemeente Hardenberg is een mooie en bijzondere gemeente om in te wonen en werken. Het uitgestrekte platteland gaat hand in hand met economische groei, bruisende centra, een sterke maakindustrie en stedelijke voorzieningen. In tegenstelling tot veel andere grensgemeenten groeit de Hardenbergse bevolking en economie. Met meer dan 61.000 inwoners is Hardenberg de tweede gemeente van de regio Zwolle. Onze omgevingsvisie vertelt het verhaal van Hardenberg. We staan voor een periode van groei waarin we ons door ontwikkelen tot Landstad Hardenberg. Centraal hierin staan de verdere uitbouw van onze streekfunctie, een aantrekkelijk buitengebied en een sterk voorzieningenniveau. Dit gaan samen met een krachtige, duurzame en concurrerende economie. Bekijk hier onze animatiefilm: ‘Landstad Hardenberg’.

OPDRACHTOMSCHRIJVING
Achtergrond en ons beleid
De bedrijventerreinenstrategie en de daarin opgenomen programmering van nieuwe terreinen komt voort uit de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg. De beoogde schaalsprong van streekcentrum Hardenberg met een sterke economie en voldoende werkgelegenheid is belangrijk voor de brede welvaart van de gemeente en onze inwoners.

Bij de bedrijventerreinenstrategie moeten we rekening houden met blijvende energieschaarste. De energiebeschikbaarheid (naast bijvoorbeeld stikstofdepositie, bodem- en watersysteem, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit) treedt nu prominent op de voorgrond. De verantwoordelijkheid voor de ontstane tekorten in de energiecapaciteit en het oplossen daarvan liggen niet primair bij de gemeente. Bij de aanpak hiervan hebben andere overheden, netbeheerders, bedrijven en samenwerkingsverbanden een belangrijke rol. Hardenberg wil zich inzetten om de ontwikkeling van bestaande en nieuwe werklocaties te realiseren. Samen met ondernemers, industriekringen, parkmanagement, provincie en netwerkbedrijven verkennen we de mogelijkheden om vraag en aanbod op de verschillende bedrijventerreinen in balans te brengen. Daartoe hoort ook het verkennen en ontwikkelen van energyhubs in combinatie met lokale opwekking (windmolens op bedrijventerreinen en/of zonopstellingen). We wenden de ambtelijke en bestuurlijk contacten met Enexis en andere stakeholders (vertegenwoordigers bedrijfsleven, provincie, Tennet) aan. Om zo een gedetailleerder beeld te krijgen van de te verwachten beperkingen. En te werken aan concrete oplossingen op onze bedrijventerreinen. Daarbij past ook een goed afgestemde communicatie met de Hardenbergse bedrijven.
 
De opdracht
Je werkt aan oplossingen voor een duurzame energievoorziening voor bestaande bedrijven en de in Hardenberg nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen.

Taken die je resultaatgericht uitvoert zijn:

 1. Onderzoeken en begeleiden van processen gericht op de verduurzamingskansen van bedrijven en bestaande bedrijventerreinen. Het betreft:
 • Inzicht verkrijgen in het energieprofiel van de terreinen: (verwacht) verbruik en aard van energie, staat van vastgoed, omvang van transport, kansen voor versnelling/innovatie energietransitie; organisatiegraad etc.
 • In beeld brengen van de alternatieve energiebronnen (gas, waterstof) voor elektriciteit op de terreinen.
 • Koppelkansen verkennen voor duurzame opwek (o.a. wind en zon) en bedrijventerreinen (vraag-aanbod sturing).
 • Organiseren van ondersteuning, zoals het samen met Parkmanagementorganisaties inrichten van loket- en/of hulpfuncties.
 • Zorgen voor samenhang tussen de losse energieprojecten van ondernemers op de bedrijventerreinen en het identificeren van koppelkansen binnen dat bedrijventerrein en de omgeving.
 • De energiebeschikbaarheid op de terreinen optimaal benutten door het verkennen van mogelijkheden, vormgeven en (doen) oprichten van een entiteit voor de uitwisseling van energie. 
 1. Onderzoeken en processen verbreden naar de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen.
 2. Doorontwikkelen van de gemeentelijke visie op de grootschalige lokale opwek van duurzame energie voor bedrijven in Hardenberg. We streven ernaar een substantiële bijdrage aan de energietransitie en (groene) energiebeschikbaarheid aan te kunnen bieden en daarmee partijen te bewegen om te investeren in het energienet in onze regio.
 3. Vormen van een centraal aanspreekpunt bij verduurzamingsvraagstukken voor ondernemers, samen met collega’s.
 4. Bijdragen aan het ontwikkelen van een heldere communicatielijn (met Q&A) richting externe betrokkenen (met name ondernemers en gelieerde instellingen) ter ondersteuning van bestuurders, accountmanagers, projectleiders, gebiedsbeheerders, e.a.
 5. Vormgeven van een nieuwe manier van samenwerken met de netbeheerders (op basis van concretere cijfers m.b.t. energievraag en – productie en het versterken van onze informatiepositie.
 6. Bijdragen aan een actieve lobby richting Enexis, Tennet, en provincie om oplossingen in de energie infrastructuur te versnellen, in aanvulling op de samenwerking met deze partijen.
 7. Deelnemen aan het interne afstemmingsoverleg bedrijventerreinen en het provinciale versnellingsteam voor alternatieven voor netverzwaring.
 

WAT VRAGEN WIJ?
Wij zoeken een ervaren projectleider/adviseur. Jouw gevoel voor maatschappelijke, ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen is in deze rol erg belangrijk. Je kunt samenwerken met bedrijven en de verschillende overheden en partners. Je past jouw communicatiestijl gemakkelijk aan op de gesprekspartner(s). Je spreekt de taal van de ondernemers. Je handelt omgevingsgericht en bestuurlijk sensitief. Je laat je niet snel uit het veld slaan, en weet goed om te gaan met kritiek. Met jou aan boord kan ons management, bestuur en raad, maar ook bedrijven en netwerkpartners (provincie en netwerkbedrijven), rekenen op een stevige gesprekspartner.

WAT BRENG JE MEE?

 • Een afgeronde HBO+/WO opleiding, bij voorkeur in de richting van energie(kunde);
 • Minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol (bij voorkeur binnen een gemeente);
 • Ervaring met programmatisch werken en het resultaatgericht uitvoeren en begeleiden van onderzoeken en processen in samenwerking met bedrijven;
 • Kennis en ervaring van de energiemarkt, relevante spelers en actuele ontwikkelingen. Bekendheid met voor de regio relevante ondernemerskringen en partners is een pré;
 • Teamspeler in uitvoering bedrijventerreinenstrategie en aanpak bedrijven en energie;
 • Hands-on mentaliteit, technisch inhoudelijk onderlegd om vraagstukken en/of projecten verder te brengen zonder zich te verliezen in de details.

Inhuurdesk Talentenregio

Direct link Inschrijven
Gemeente Hardenberg
20
01/10/2023
05/09/2023
30/09/2024
(Talentenregio) Gemeente Hardenberg
SRQ168378
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Gemeente Hardenberg
01/10/2023
30/09/2024
20

HET GAAT OM HARDENBERG
Bij de gemeente Hardenberg werk je met veel plezier en energie aan de opgaven en uitdagingen in de samenleving. Dit doe je samen met ruim 550 collega’s. Dat doe je in een professionele organisatie. Daarbij staat de samenleving centraal. Want het gaat om Hardenberg.
De gemeente Hardenberg is een mooie en bijzondere gemeente om in te wonen en werken. Het uitgestrekte platteland gaat hand in hand met economische groei, bruisende centra, een sterke maakindustrie en stedelijke voorzieningen. In tegenstelling tot veel andere grensgemeenten groeit de Hardenbergse bevolking en economie. Met meer dan 61.000 inwoners is Hardenberg de tweede gemeente van de regio Zwolle. Onze omgevingsvisie vertelt het verhaal van Hardenberg. We staan voor een periode van groei waarin we ons door ontwikkelen tot Landstad Hardenberg. Centraal hierin staan de verdere uitbouw van onze streekfunctie, een aantrekkelijk buitengebied en een sterk voorzieningenniveau. Dit gaan samen met een krachtige, duurzame en concurrerende economie. Bekijk hier onze animatiefilm: ‘Landstad Hardenberg’.

OPDRACHTOMSCHRIJVING
Achtergrond en ons beleid
De bedrijventerreinenstrategie en de daarin opgenomen programmering van nieuwe terreinen komt voort uit de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg. De beoogde schaalsprong van streekcentrum Hardenberg met een sterke economie en voldoende werkgelegenheid is belangrijk voor de brede welvaart van de gemeente en onze inwoners.

Bij de bedrijventerreinenstrategie moeten we rekening houden met blijvende energieschaarste. De energiebeschikbaarheid (naast bijvoorbeeld stikstofdepositie, bodem- en watersysteem, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit) treedt nu prominent op de voorgrond. De verantwoordelijkheid voor de ontstane tekorten in de energiecapaciteit en het oplossen daarvan liggen niet primair bij de gemeente. Bij de aanpak hiervan hebben andere overheden, netbeheerders, bedrijven en samenwerkingsverbanden een belangrijke rol. Hardenberg wil zich inzetten om de ontwikkeling van bestaande en nieuwe werklocaties te realiseren. Samen met ondernemers, industriekringen, parkmanagement, provincie en netwerkbedrijven verkennen we de mogelijkheden om vraag en aanbod op de verschillende bedrijventerreinen in balans te brengen. Daartoe hoort ook het verkennen en ontwikkelen van energyhubs in combinatie met lokale opwekking (windmolens op bedrijventerreinen en/of zonopstellingen). We wenden de ambtelijke en bestuurlijk contacten met Enexis en andere stakeholders (vertegenwoordigers bedrijfsleven, provincie, Tennet) aan. Om zo een gedetailleerder beeld te krijgen van de te verwachten beperkingen. En te werken aan concrete oplossingen op onze bedrijventerreinen. Daarbij past ook een goed afgestemde communicatie met de Hardenbergse bedrijven.
 
De opdracht
Je werkt aan oplossingen voor een duurzame energievoorziening voor bestaande bedrijven en de in Hardenberg nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen.

Taken die je resultaatgericht uitvoert zijn:

 1. Onderzoeken en begeleiden van processen gericht op de verduurzamingskansen van bedrijven en bestaande bedrijventerreinen. Het betreft:
 • Inzicht verkrijgen in het energieprofiel van de terreinen: (verwacht) verbruik en aard van energie, staat van vastgoed, omvang van transport, kansen voor versnelling/innovatie energietransitie; organisatiegraad etc.
 • In beeld brengen van de alternatieve energiebronnen (gas, waterstof) voor elektriciteit op de terreinen.
 • Koppelkansen verkennen voor duurzame opwek (o.a. wind en zon) en bedrijventerreinen (vraag-aanbod sturing).
 • Organiseren van ondersteuning, zoals het samen met Parkmanagementorganisaties inrichten van loket- en/of hulpfuncties.
 • Zorgen voor samenhang tussen de losse energieprojecten van ondernemers op de bedrijventerreinen en het identificeren van koppelkansen binnen dat bedrijventerrein en de omgeving.
 • De energiebeschikbaarheid op de terreinen optimaal benutten door het verkennen van mogelijkheden, vormgeven en (doen) oprichten van een entiteit voor de uitwisseling van energie. 
 1. Onderzoeken en processen verbreden naar de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen.
 2. Doorontwikkelen van de gemeentelijke visie op de grootschalige lokale opwek van duurzame energie voor bedrijven in Hardenberg. We streven ernaar een substantiële bijdrage aan de energietransitie en (groene) energiebeschikbaarheid aan te kunnen bieden en daarmee partijen te bewegen om te investeren in het energienet in onze regio.
 3. Vormen van een centraal aanspreekpunt bij verduurzamingsvraagstukken voor ondernemers, samen met collega’s.
 4. Bijdragen aan het ontwikkelen van een heldere communicatielijn (met Q&A) richting externe betrokkenen (met name ondernemers en gelieerde instellingen) ter ondersteuning van bestuurders, accountmanagers, projectleiders, gebiedsbeheerders, e.a.
 5. Vormgeven van een nieuwe manier van samenwerken met de netbeheerders (op basis van concretere cijfers m.b.t. energievraag en – productie en het versterken van onze informatiepositie.
 6. Bijdragen aan een actieve lobby richting Enexis, Tennet, en provincie om oplossingen in de energie infrastructuur te versnellen, in aanvulling op de samenwerking met deze partijen.
 7. Deelnemen aan het interne afstemmingsoverleg bedrijventerreinen en het provinciale versnellingsteam voor alternatieven voor netverzwaring.
 

WAT VRAGEN WIJ?
Wij zoeken een ervaren projectleider/adviseur. Jouw gevoel voor maatschappelijke, ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen is in deze rol erg belangrijk. Je kunt samenwerken met bedrijven en de verschillende overheden en partners. Je past jouw communicatiestijl gemakkelijk aan op de gesprekspartner(s). Je spreekt de taal van de ondernemers. Je handelt omgevingsgericht en bestuurlijk sensitief. Je laat je niet snel uit het veld slaan, en weet goed om te gaan met kritiek. Met jou aan boord kan ons management, bestuur en raad, maar ook bedrijven en netwerkpartners (provincie en netwerkbedrijven), rekenen op een stevige gesprekspartner.

WAT BRENG JE MEE?

 • Een afgeronde HBO+/WO opleiding, bij voorkeur in de richting van energie(kunde);
 • Minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol (bij voorkeur binnen een gemeente);
 • Ervaring met programmatisch werken en het resultaatgericht uitvoeren en begeleiden van onderzoeken en processen in samenwerking met bedrijven;
 • Kennis en ervaring van de energiemarkt, relevante spelers en actuele ontwikkelingen. Bekendheid met voor de regio relevante ondernemerskringen en partners is een pré;
 • Teamspeler in uitvoering bedrijventerreinenstrategie en aanpak bedrijven en energie;
 • Hands-on mentaliteit, technisch inhoudelijk onderlegd om vraagstukken en/of projecten verder te brengen zonder zich te verliezen in de details.
Inloggen