Projectleider aanbesteding Preventie, Jeugdhulp, Wmo en mogelijk Participatie 2023

Location
Dronten
Start date
03/05/2021
End date
03/09/2021
Hours
16
Klant
(Talentenregio) Gemeente Dronten
Aanvraagnummer
SRQ149134
Share this request:

Projectleider aanbesteding Preventie, Jeugdhulp, Wmo en mogelijk Participatie 2023

Opdrachtomschrijving

Het Sociaal Domein van de gemeente Dronten is opgebouwd uit verschillende wet- en regelgeving vanuit Preventie, Jeugdhulp, Wmo en mogelijk Participatie. Door de verschillende wet- en regelgeving vindt versplintering plaats. De gemeente Dronten kiest er voor om de inwoner centraal te stellen en heeft de ambitie om tot ontschotting te komen binnen het Sociaal Domein.

Op 1 januari 2023 lopen bijna alle raamovereenkomsten af binnen het Sociaal Domein. De afdeling Beleid kiest er voor om intensiever met elkaar samen te werken en deze aanbesteding te gebruiken om de inwoner nog meer centraal te stellen en tot verdere ontschotting te komen.

Uit de ervaringen van de aanbesteding 2019 (Jeugdhulp en Wmo) zijn als belangrijkste aandachtspunt naar voren gekomen dat:

 • Onduidelijk was wie er in regie was en wie het gehele proces overzag.
 • Er geen heldere planning was wie wat wanneer moest doen en of opleveren, hierdoor werd er niet efficiënt gewerkt.
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet helder waren.
 • Verschillende vakgebieden na de aanbesteding teleurgesteld waren omdat zij andere verwachtingen hadden van de uitkomsten van de aanbesteding.

Voor de nieuwe aanbesteding zijn we op zoek naar een projectleider die de regie in handen houdt en het proces bewaakt. De projectleider voert de volgende taken uit:

 • Contact onderhouden en informeren van de opdrachtgevers (MT/Directie)
 • Het informeren van het College en schrijven van collegevoorstellen.
 • Het afstemmen van taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen tussen de verschillende vakgebieden (zie ook de matrix met tijdsplanning).
 • Organiseren van bijeenkomsten met externe en interne partijen (denk aan kostprijsonderzoek, informatiebijeenkomsten, marktconsultatie).
 • Communicatie met externe en interne partijen.
 • Activiteiten/overlegmomenten met projectgroep initiëren, organiseren en plannen.
 • Inhoudelijke werkzaamheden van projectgroep leden coördineren en bewaken dat deze op tijd worden uitgevoerd.
 • Zorg dragen dat de verschillende domeinen (Jeugd, Wmo en mogelijk Participatie) tot 1 aanbesteding / werkwijze komen.
 • Relaties onderhouden met en tussen de afdelingen van de bijdragende organisatieonderdelen.
 • Participeren in de totstandkoming van plannen.
 • De voortgang en tijdsplanning bewaken.
 • (Informatie) Bijeenkomsten plannen, organiseren en voorzitten.
 • Betrokkenen stimuleren, motiveren en wijzen op het belang van de bijdrage van henzelf, hun afdeling of hun organisatie.
 • De deelrapportages samenvoegen tot een voortgangsrapportage en beslissingsrijpe voorstellen voor de projectgroep, college en/of directeur Sociaal Domein.
 • Voorlichting kunnen geven hoe een aanbesteding werkt aan aanbieders (met name de nieuwe en kleinere aanbieders)

Beschikbaarheid:
Voor de gehele projectperiode:
De projectperiode loopt van 1 mei 2021 tot 1 augustus 2022.
We zijn op zoek naar een projectleider die flexibel inzetbaar is, zowel in uren als werkdagen. Het aantal uren per week varieert tussen 8 en 16:

 • van mei tot september gemiddeld 8 uur per week
 • van september tot juni gemiddeld 16 uur per week
 • van juni tot augustus gemiddeld 8 uur per week
 • De bereidheid en mogelijkheid om vakanties/afwezigheid af te stemmen, zodat deze niet samenvallen met belangrijke momenten binnen de aanbestedingsperiode

We zoeken een projectleider die aan de volgende eisen voldoet:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Een paar jaar ervaring als projectleider van grote projecten, bij voorkeur binnen sociaal domein.
 • Kennis van en ervaring met aanbestedingsprojecten, bij voorkeur binnen Sociaal Domein jeugdzorg en/of wmo
 • Flexibele en dienstverlenende houding
 • Goed overzicht kunnen bewaren en informatie makkelijk kunnen structureren
 • Een natuurlijk overwicht: mensen aan kunnen spreken op de gemaakte afspraken
 • Uitstekende organisator, coördinator en voorzitter
 • Zeer communicatief, zowel in het geven van presentaties, het voeren van gesprekken en schriftelijke communicatie, zoals e-mails en collegevoorstellen
   

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Dronten
16
03/05/2021
08/04/2021
03/09/2021
(Talentenregio) Gemeente Dronten
SRQ149134
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Dronten
03/05/2021
03/09/2021
16

Projectleider aanbesteding Preventie, Jeugdhulp, Wmo en mogelijk Participatie 2023

Opdrachtomschrijving

Het Sociaal Domein van de gemeente Dronten is opgebouwd uit verschillende wet- en regelgeving vanuit Preventie, Jeugdhulp, Wmo en mogelijk Participatie. Door de verschillende wet- en regelgeving vindt versplintering plaats. De gemeente Dronten kiest er voor om de inwoner centraal te stellen en heeft de ambitie om tot ontschotting te komen binnen het Sociaal Domein.

Op 1 januari 2023 lopen bijna alle raamovereenkomsten af binnen het Sociaal Domein. De afdeling Beleid kiest er voor om intensiever met elkaar samen te werken en deze aanbesteding te gebruiken om de inwoner nog meer centraal te stellen en tot verdere ontschotting te komen.

Uit de ervaringen van de aanbesteding 2019 (Jeugdhulp en Wmo) zijn als belangrijkste aandachtspunt naar voren gekomen dat:

 • Onduidelijk was wie er in regie was en wie het gehele proces overzag.
 • Er geen heldere planning was wie wat wanneer moest doen en of opleveren, hierdoor werd er niet efficiënt gewerkt.
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet helder waren.
 • Verschillende vakgebieden na de aanbesteding teleurgesteld waren omdat zij andere verwachtingen hadden van de uitkomsten van de aanbesteding.

Voor de nieuwe aanbesteding zijn we op zoek naar een projectleider die de regie in handen houdt en het proces bewaakt. De projectleider voert de volgende taken uit:

 • Contact onderhouden en informeren van de opdrachtgevers (MT/Directie)
 • Het informeren van het College en schrijven van collegevoorstellen.
 • Het afstemmen van taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen tussen de verschillende vakgebieden (zie ook de matrix met tijdsplanning).
 • Organiseren van bijeenkomsten met externe en interne partijen (denk aan kostprijsonderzoek, informatiebijeenkomsten, marktconsultatie).
 • Communicatie met externe en interne partijen.
 • Activiteiten/overlegmomenten met projectgroep initiëren, organiseren en plannen.
 • Inhoudelijke werkzaamheden van projectgroep leden coördineren en bewaken dat deze op tijd worden uitgevoerd.
 • Zorg dragen dat de verschillende domeinen (Jeugd, Wmo en mogelijk Participatie) tot 1 aanbesteding / werkwijze komen.
 • Relaties onderhouden met en tussen de afdelingen van de bijdragende organisatieonderdelen.
 • Participeren in de totstandkoming van plannen.
 • De voortgang en tijdsplanning bewaken.
 • (Informatie) Bijeenkomsten plannen, organiseren en voorzitten.
 • Betrokkenen stimuleren, motiveren en wijzen op het belang van de bijdrage van henzelf, hun afdeling of hun organisatie.
 • De deelrapportages samenvoegen tot een voortgangsrapportage en beslissingsrijpe voorstellen voor de projectgroep, college en/of directeur Sociaal Domein.
 • Voorlichting kunnen geven hoe een aanbesteding werkt aan aanbieders (met name de nieuwe en kleinere aanbieders)

Beschikbaarheid:
Voor de gehele projectperiode:
De projectperiode loopt van 1 mei 2021 tot 1 augustus 2022.
We zijn op zoek naar een projectleider die flexibel inzetbaar is, zowel in uren als werkdagen. Het aantal uren per week varieert tussen 8 en 16:

 • van mei tot september gemiddeld 8 uur per week
 • van september tot juni gemiddeld 16 uur per week
 • van juni tot augustus gemiddeld 8 uur per week
 • De bereidheid en mogelijkheid om vakanties/afwezigheid af te stemmen, zodat deze niet samenvallen met belangrijke momenten binnen de aanbestedingsperiode

We zoeken een projectleider die aan de volgende eisen voldoet:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Een paar jaar ervaring als projectleider van grote projecten, bij voorkeur binnen sociaal domein.
 • Kennis van en ervaring met aanbestedingsprojecten, bij voorkeur binnen Sociaal Domein jeugdzorg en/of wmo
 • Flexibele en dienstverlenende houding
 • Goed overzicht kunnen bewaren en informatie makkelijk kunnen structureren
 • Een natuurlijk overwicht: mensen aan kunnen spreken op de gemaakte afspraken
 • Uitstekende organisator, coördinator en voorzitter
 • Zeer communicatief, zowel in het geven van presentaties, het voeren van gesprekken en schriftelijke communicatie, zoals e-mails en collegevoorstellen
   
Inloggen