Programmamanager Vluchtelingen

Location
Gemeente Hardenberg
Start date
12/08/2024
End date
31/07/2025
Hours
32
Klant
(Talentenregio) Gemeente Hardenberg
Aanvraagnummer
SRQ174827
Share this request:

Functietitel: Programmamanager vluchtelingen               
Aantal uren:  30-32 uur
Ingangsdatum: Zo spoedig mogelijk
Duur opdracht: 1 jaar (met evaluatie na afloop)

Over de gemeente Hardenberg
Bij de Gemeente Hardenberg werken ruim 550 collega’s met enthousiasme aan maatschappelijke vraagstukken. We zijn een professionele organisatie die veel waarde hecht aan het welzijn van onze gemeenschap. Hardenberg is een speciale en mooie plek om te wonen en te werken. Met een combinatie van uitgestrekte natuur, economische groei, levendige centra, een sterke maakindustrie en moderne voorzieningen. Bijna  63.000 inwoners ervaren elke dag hoe plezierig dat is.

Aanleiding
Het gemeentebestuur van Hardenberg wil de aanpak voor de opvang van vluchtelingen omvormen van een crisisgerichte benadering naar een structurele, programmatische aanpak. Hierbij worden alle aspecten van vluchtelingenopvang en huisvesting van statushouders integraal benaderd. We zoeken een programmamanager die deze overgang kan leiden en structuur kan brengen in het programma.

Medio 2023 is de huidige programmamanager hiermee gestart en het is de bedoeling dat de nieuwe programmamanager deze ingezette lijn voortzet teneinde de werkzaamheden en sturing over te dragen aan de lijnorganisatie.

De rol van de programmamanager is binnen dit thema cruciaal om in de dynamiek van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen de integraliteit te bewaken en een sterke verbinding te leggen tussen bestuur en organisatie. De gemeente Hardenberg is programmatisch werken aan het implementeren in de organisatie. Het programma vluchtelingen fungeert als voorbeeld. Het wordt van de programmamanager verwacht om de organisatie verder te helpen door de dilemma’s en oplossingen zichtbaar te maken.

Functieomschrijving
Als programmamanager geef je sturing aan het programma Vluchtelingen (deze is als bijlage toegevoegd). Je zorgt voor de verdere ontwikkeling, inrichting en uitvoering van de gestelde doelen. Je werkt in een dynamische omgeving, waarbij de focus ligt op het verbinden van de betrokken disciplines en de politiek bestuurlijke aspecten die hierbij komen kijken. Het is jouw taak om de samenwerking tussen de betrokken beleidsdomeinen en bestuur en organisatie te versterken en de integraliteit van het programma te bewaken.
De opdracht is zeer breed en het heeft raakvlakken met verschillende opgaven en onderwerpen die niet alleen binnen onze organisatie maar ook landelijk en maatschappelijk veel aandacht krijgen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Leiding geven aan het programmateam (uit de vier domeinen BV, OG, RD en MD en het kernteam: programmasecretaris, projectleider Buitenkwartier en projectleider beheer OEK) en zorgen voor samenhang tussen verschillende taken en werkzaamheden.
 • Bewaken van de integraliteit, richting geven en heldere lijnen uitzetten.
 • Deelnemen aan het gemeentelijk netwerk vluchtelingen IJsselland.
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor partner-organisaties zoals COA, De Stuw en Vluchtelingenwerk als het gaat om vluchtelingen.
 • Zorgen voor goede verbindingen tussen het programmateam en de gehele organisatie.
 • Het lerend vermogen binnen het team stimuleren.
 • Verantwoordelijk voor het pilotproject ‘Buitenkwartier’.
 • Optreden als gesprekspartner voor het College van Burgemeester en Wethouders.
 • Programmatisch werken binnen de organisatie verder brengen.

Wensen en eisen

 • Wo-werk- en denkniveau.
 • Minimaal 3 jaar relevante ervaring, bij voorkeur binnen een ambtelijke organisatie.
 • Ervaring met programmatisch werken in een dynamische omgeving.
 • Sterke communicatieve vaardigheden en vermogen om te schakelen tussen verschillende stakeholders.
 • Aantoonbare ervaring in het aansturen van teams en het leiden van programma’s en/of complexe projecten.

Inhuurdesk Talentenregio

Direct link Inschrijven
Gemeente Hardenberg
32
12/08/2024
22/07/2024
31/07/2025
(Talentenregio) Gemeente Hardenberg
SRQ174827
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Gemeente Hardenberg
12/08/2024
31/07/2025
32

Functietitel: Programmamanager vluchtelingen               
Aantal uren:  30-32 uur
Ingangsdatum: Zo spoedig mogelijk
Duur opdracht: 1 jaar (met evaluatie na afloop)

Over de gemeente Hardenberg
Bij de Gemeente Hardenberg werken ruim 550 collega’s met enthousiasme aan maatschappelijke vraagstukken. We zijn een professionele organisatie die veel waarde hecht aan het welzijn van onze gemeenschap. Hardenberg is een speciale en mooie plek om te wonen en te werken. Met een combinatie van uitgestrekte natuur, economische groei, levendige centra, een sterke maakindustrie en moderne voorzieningen. Bijna  63.000 inwoners ervaren elke dag hoe plezierig dat is.

Aanleiding
Het gemeentebestuur van Hardenberg wil de aanpak voor de opvang van vluchtelingen omvormen van een crisisgerichte benadering naar een structurele, programmatische aanpak. Hierbij worden alle aspecten van vluchtelingenopvang en huisvesting van statushouders integraal benaderd. We zoeken een programmamanager die deze overgang kan leiden en structuur kan brengen in het programma.

Medio 2023 is de huidige programmamanager hiermee gestart en het is de bedoeling dat de nieuwe programmamanager deze ingezette lijn voortzet teneinde de werkzaamheden en sturing over te dragen aan de lijnorganisatie.

De rol van de programmamanager is binnen dit thema cruciaal om in de dynamiek van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen de integraliteit te bewaken en een sterke verbinding te leggen tussen bestuur en organisatie. De gemeente Hardenberg is programmatisch werken aan het implementeren in de organisatie. Het programma vluchtelingen fungeert als voorbeeld. Het wordt van de programmamanager verwacht om de organisatie verder te helpen door de dilemma’s en oplossingen zichtbaar te maken.

Functieomschrijving
Als programmamanager geef je sturing aan het programma Vluchtelingen (deze is als bijlage toegevoegd). Je zorgt voor de verdere ontwikkeling, inrichting en uitvoering van de gestelde doelen. Je werkt in een dynamische omgeving, waarbij de focus ligt op het verbinden van de betrokken disciplines en de politiek bestuurlijke aspecten die hierbij komen kijken. Het is jouw taak om de samenwerking tussen de betrokken beleidsdomeinen en bestuur en organisatie te versterken en de integraliteit van het programma te bewaken.
De opdracht is zeer breed en het heeft raakvlakken met verschillende opgaven en onderwerpen die niet alleen binnen onze organisatie maar ook landelijk en maatschappelijk veel aandacht krijgen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Leiding geven aan het programmateam (uit de vier domeinen BV, OG, RD en MD en het kernteam: programmasecretaris, projectleider Buitenkwartier en projectleider beheer OEK) en zorgen voor samenhang tussen verschillende taken en werkzaamheden.
 • Bewaken van de integraliteit, richting geven en heldere lijnen uitzetten.
 • Deelnemen aan het gemeentelijk netwerk vluchtelingen IJsselland.
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor partner-organisaties zoals COA, De Stuw en Vluchtelingenwerk als het gaat om vluchtelingen.
 • Zorgen voor goede verbindingen tussen het programmateam en de gehele organisatie.
 • Het lerend vermogen binnen het team stimuleren.
 • Verantwoordelijk voor het pilotproject ‘Buitenkwartier’.
 • Optreden als gesprekspartner voor het College van Burgemeester en Wethouders.
 • Programmatisch werken binnen de organisatie verder brengen.

Wensen en eisen

 • Wo-werk- en denkniveau.
 • Minimaal 3 jaar relevante ervaring, bij voorkeur binnen een ambtelijke organisatie.
 • Ervaring met programmatisch werken in een dynamische omgeving.
 • Sterke communicatieve vaardigheden en vermogen om te schakelen tussen verschillende stakeholders.
 • Aantoonbare ervaring in het aansturen van teams en het leiden van programma’s en/of complexe projecten.

Inloggen