Procesregisseur

Location
Deventer
Start date
01/06/2021
End date
31/10/2021
Hours
11
Klant
(Talentenregio) Gemeente Deventer
Aanvraagnummer
SRQ149632
Share this request:

Aanleiding en context
De gemeente Deventer gaat de toegangstaken voor zowel de WMO als voor Jeugdzorg inbedden binnen de gemeentelijke organisatiestructuur. Voor de toegang WMO is dit al gerealiseerd, voor de toegang Jeugd gaat dit per 1 januari 2022 gebeuren. De toegangstaken voor WMO en Jeugd worden uitgevoerd door medewerkers uit 6 verschillende organisaties, waaronder de gemeente. Het streven is dat alle medewerkers die werkzaam zijn voor de toegang Jeugd en de toegang WMO per 1 januari 2022 een dienstverband hebben bij de gemeente Deventer. Om te komen tot dat resultaat, de indiensttreding van medewerkers bij de gemeente Deventer per die datum, is het nodig dat regie gevoerd wordt op het proces. Naast overleg met de verschillende werkgevers vraagt het om sturing op het proces en de planning. De vergelijking van de rechtpositie van de verschillende partners wordt uitgevoerd door een extern ingehuurd bureau. Opdrachtgever is een regiemanager bij de gemeente Deventer.

De Opdracht 
* Je beschrijft helder en concreet welke stappen wanneer gezet gaan worden om te komen tot de realisatie van het doel;
* Per stap is duidelijk wat nodig is, wie betrokken zijn en wat consequenties van keuzes zijn;
* Je draagt zorg voor afstemming met de opdrachtgever en de partnerorganisaties;
* Samen met de 6 betrokken organisaties formuleer je gezamenlijke uitgangspunten voor de indiensttreding van het personeel bij de gemeente Deventer per 1 januari 2022;
* Vanuit de gezamenlijke uitgangspunten zorg je dat de rechtpositievergelijking door het ingehuurde externe bureau kwalitatief goed en volgens planning wordt uitgevoerd, daar waar nodig verstrek je vervolgopdrachten;
*Je voert regie, monitort de voortgang van het proces en daar waar nodig signaleer je tijdig naar de opdrachtgever;
* De afspraken die je maakt voor indiensttreding van medewerkers zijn eenduidig en uitvoerbaar;
* Je voert regie op het interne proces voor de indiensttreding van de medewerkers binnen de gemeente Deventer, dit doe je in nauwe samenwerking met de HR adviseur van de gemeente;
* Je stemt tijdig en goed af met de diverse betrokken programmamanagers en teammanager  en extern ingehuurde projectleiders/procesmanagers binnen WMO en Jeugd.

Wat vragen wij 
* Belangrijk hierbij is dat in goede samenwerking met de partners wordt gewerkt, met oog voor de belangen van een ieder.  
* Juridische, HR achtergrond via een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau
* Ervaring in soortgelijke trajecten als projectleider of procesmanager
* Competenties: omgaan met tegenstrijdige belangen, communicatief, samenwerkingsgericht, doortastend, resultaatgericht, gestructureerd
* Ervaring in het werken in een politiek bestuurlijke context

Wat behoort niet tot de opdracht
Voeren van gesprekken met individuele medewerkers (bijv. arbeidsvoorwaardengesprekken, exitgesprekken etc.)

Start en Planning
1 juni 2021of zoveel eerder als mogelijk.
Verwachte doorlooptijd tot uiterlijk 1 november 2021

Tijdsbesteding
Uren per week in goed overleg met opdrachtgever, kijkend naar wat nodig is.
Juni tot ½ juli, 1 à 2 dagen per week 
½ Juli tot ½ augustus, 4 uur of minder per week
Vanaf ½ augustus tot ½ oktober 1 à 2 dagen
 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Deventer
11
01/06/2021
04/05/2021
31/10/2021
(Talentenregio) Gemeente Deventer
SRQ149632
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Deventer
01/06/2021
31/10/2021
11

Aanleiding en context
De gemeente Deventer gaat de toegangstaken voor zowel de WMO als voor Jeugdzorg inbedden binnen de gemeentelijke organisatiestructuur. Voor de toegang WMO is dit al gerealiseerd, voor de toegang Jeugd gaat dit per 1 januari 2022 gebeuren. De toegangstaken voor WMO en Jeugd worden uitgevoerd door medewerkers uit 6 verschillende organisaties, waaronder de gemeente. Het streven is dat alle medewerkers die werkzaam zijn voor de toegang Jeugd en de toegang WMO per 1 januari 2022 een dienstverband hebben bij de gemeente Deventer. Om te komen tot dat resultaat, de indiensttreding van medewerkers bij de gemeente Deventer per die datum, is het nodig dat regie gevoerd wordt op het proces. Naast overleg met de verschillende werkgevers vraagt het om sturing op het proces en de planning. De vergelijking van de rechtpositie van de verschillende partners wordt uitgevoerd door een extern ingehuurd bureau. Opdrachtgever is een regiemanager bij de gemeente Deventer.

De Opdracht 
* Je beschrijft helder en concreet welke stappen wanneer gezet gaan worden om te komen tot de realisatie van het doel;
* Per stap is duidelijk wat nodig is, wie betrokken zijn en wat consequenties van keuzes zijn;
* Je draagt zorg voor afstemming met de opdrachtgever en de partnerorganisaties;
* Samen met de 6 betrokken organisaties formuleer je gezamenlijke uitgangspunten voor de indiensttreding van het personeel bij de gemeente Deventer per 1 januari 2022;
* Vanuit de gezamenlijke uitgangspunten zorg je dat de rechtpositievergelijking door het ingehuurde externe bureau kwalitatief goed en volgens planning wordt uitgevoerd, daar waar nodig verstrek je vervolgopdrachten;
*Je voert regie, monitort de voortgang van het proces en daar waar nodig signaleer je tijdig naar de opdrachtgever;
* De afspraken die je maakt voor indiensttreding van medewerkers zijn eenduidig en uitvoerbaar;
* Je voert regie op het interne proces voor de indiensttreding van de medewerkers binnen de gemeente Deventer, dit doe je in nauwe samenwerking met de HR adviseur van de gemeente;
* Je stemt tijdig en goed af met de diverse betrokken programmamanagers en teammanager  en extern ingehuurde projectleiders/procesmanagers binnen WMO en Jeugd.

Wat vragen wij 
* Belangrijk hierbij is dat in goede samenwerking met de partners wordt gewerkt, met oog voor de belangen van een ieder.  
* Juridische, HR achtergrond via een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau
* Ervaring in soortgelijke trajecten als projectleider of procesmanager
* Competenties: omgaan met tegenstrijdige belangen, communicatief, samenwerkingsgericht, doortastend, resultaatgericht, gestructureerd
* Ervaring in het werken in een politiek bestuurlijke context

Wat behoort niet tot de opdracht
Voeren van gesprekken met individuele medewerkers (bijv. arbeidsvoorwaardengesprekken, exitgesprekken etc.)

Start en Planning
1 juni 2021of zoveel eerder als mogelijk.
Verwachte doorlooptijd tot uiterlijk 1 november 2021

Tijdsbesteding
Uren per week in goed overleg met opdrachtgever, kijkend naar wat nodig is.
Juni tot ½ juli, 1 à 2 dagen per week 
½ Juli tot ½ augustus, 4 uur of minder per week
Vanaf ½ augustus tot ½ oktober 1 à 2 dagen
 

Inloggen