Onderzoek naar de effecten van COVID-19 voor de cultuursector

Location
Zwolle
Start date
09/11/2020
End date
28/02/2021
Hours
36
Klant
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
Aanvraagnummer
SRQ144939
Share this request:

WIJ ZOEKEN EEN freelance ONDERZOEKER VOOR DE OPDRACHT:

Onderzoek naar de effecten van COVID-19 voor de cultuursector in Zwolle

Dienstverband              Inhuur, drie maanden
Werk-denkniveau:         WO
Afdeling:                       Ruimte & Economie

Dit zijn wij:
Zwolle is een groeistad met ruim 125.000 inwoners. De verwachting is dat de stad zal groeien naar ca. 160.000 inwoners in 2040. Eén van onze ambities is om een bloeiend aanbod van kunst en cultuur te hebben, houden en vernieuwen, passend bij een stad van formaat. Wij willen nu stappen zetten zodat onze actuele strategische- en beleidskeuzes óók over tien jaar nog relevant zijn. Om dit te kunnen doen, hebben wij behoefte aan informatie over de effecten van COVID-19 op onze cultuursector.  

Wat betekent dit voor jou?
Onze cultuursector staat aan de vooravond van grote veranderingen. Door COVID-19 en de maatregelen van de virusbestrijding ondervindt zij grote gevolgen. Wij willen een scherp beeld hebben van deze gevolgen op de korte en middellange termijn, zodanig dat wij passende maatregelen kunnen nemen en ons beleid hierop kunnen afstemmen. Wij zoeken een onderzoeker die ons kan helpen de inventarisatie te maken van de effecten op bedrijfsvoering, programmering en publieksbereik. Tevens adviseer je ons met betrekking tot de inzet van de rijkssteunmaatregelen op basis van de gemaakte inventarisatie en de nog te formuleren kaders door de rijksoverheid met betrekking tot deze middelen. Je bent goed op de hoogte van de culturele sector waarbij je kennis hebt van zowel de financiële aspecten als ook de artistiek inhoudelijke. Je hebt een onafhankelijke positie van waaruit je de Gemeente Zwolle kunt adviseren.

Dit ga je doen
De korte termijn gevolgen van de coronacrisis leiden tot grote financiële schade en grote werkonzekerheid, zowel bij culturele instellingen als bij zelfstandig gevestigde kunstenaars. Na de eerste klap zullen naar verwachting de schade-effecten goed zichtbaar worden op de middellange en langere termijn. Om de sector weerbaar te maken, is een transitie nodig. Om nauwkeurig te weten welke effecten én kansen zich voordoen, voer jij onderzoek uit naar de huidige situatie en de daarmee samenhangende verwachte veranderingen. Jij rapporteert aan de accounthouder en doet daarbij voorstellen voor ondersteuning en versterking van de sector.

Om het onderzoek hanteerbaar te maken, leggen wij de onderzoekfocus op:

Het versterken en toekomstbestendig maken

 1. Wij willen inzicht krijgen in de gevolgen van de coronacrisis op bedrijfsvoering, programmering en publieksbereik op korte en middellange termijn. Culturele instellingen en cultuurmakers maken op dit moment hoge kosten waar weinig of geen verdiensten tegenover staan. Instellingen waarvan de landelijke en provinciale subsidie is weggevallen, hebben weinig kansrijke alternatieve vormen van voortbestaan. Doel is om met dit inzicht beleid te ontwikkelen gericht op een toekomstbestendige culturele sector passend bij de omvang en ambities van de stad. 

 

 1. In januari 2021 komt een nieuw rijkssteunpakket beschikbaar voor de lokale culturele infrastructuur. Op basis van de nog te formuleren kaders en de uitkomsten van de te maken inventarisatie zal onderzoeker de Gemeente Zwolle adviseren hoe deze middelen zo goed mogelijk ingezet kunnen worden.

De transitie van de culturele en creatieve sector
Om de sector weerbaar te maken, is een transitie van innovatie en hervorming nodig. Experiment is een geëigende methode om de sector te helpen te innoveren. Naast experiment is er behoefte aan flexibilisering. Instellingen en kunstenaars maken producties waarvan niet zeker of en in welke vorm zij worden gepresenteerd. Deze situatie kan gevolgen hebben voor de subsidieverlening en de prestatieafspraken. Voor niet-gesubsidieerde instellingen en kunstenaars zijn de mogelijkheden voor spontane programmering vergroot. De onderzoekfocus ligt hier op de effectiviteit van subsidieafspraken, kleinschaliger vormen van werken, van landelijk naar lokaal/regionaal, en de samenwerking tussen overheden.

Dit ben jij

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding, bijvoorbeeld op het terrein van de cultuurwetenschappen, econometrie, beleidsstudies of bestuurskunde.
 • Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring als (strategisch) onderzoeker, bij voorkeur binnen de cultuursector of overheid. Jouw ervaring blijkt uit publicaties en de beheersing van methoden die gangbaar zijn bij onderzoek naar de culturele sector en bijbehorend beleid.
 • Je hebt een sterke affiniteit met de cultuursector en je wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de versterking van kunst en cultuur in Zwolle. Je doet dit vanuit een onafhankelijke positie.
 • Je hebt een passie voor beleidstechnische vraagstukken en strategische adviezen.
 • Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke dynamiek in een gereguleerde marktomgeving.
 • Je bent beschikbaar in de periode  half november 2020 – februari 2021.
 • Je bent werkzaam als freelance/zelfstandig ondernemer.

 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Zwolle
36
09/11/2020
16/10/2020
28/02/2021
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
SRQ144939
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Zwolle
09/11/2020
28/02/2021
36

WIJ ZOEKEN EEN freelance ONDERZOEKER VOOR DE OPDRACHT:

Onderzoek naar de effecten van COVID-19 voor de cultuursector in Zwolle

Dienstverband              Inhuur, drie maanden
Werk-denkniveau:         WO
Afdeling:                       Ruimte & Economie

Dit zijn wij:
Zwolle is een groeistad met ruim 125.000 inwoners. De verwachting is dat de stad zal groeien naar ca. 160.000 inwoners in 2040. Eén van onze ambities is om een bloeiend aanbod van kunst en cultuur te hebben, houden en vernieuwen, passend bij een stad van formaat. Wij willen nu stappen zetten zodat onze actuele strategische- en beleidskeuzes óók over tien jaar nog relevant zijn. Om dit te kunnen doen, hebben wij behoefte aan informatie over de effecten van COVID-19 op onze cultuursector.  

Wat betekent dit voor jou?
Onze cultuursector staat aan de vooravond van grote veranderingen. Door COVID-19 en de maatregelen van de virusbestrijding ondervindt zij grote gevolgen. Wij willen een scherp beeld hebben van deze gevolgen op de korte en middellange termijn, zodanig dat wij passende maatregelen kunnen nemen en ons beleid hierop kunnen afstemmen. Wij zoeken een onderzoeker die ons kan helpen de inventarisatie te maken van de effecten op bedrijfsvoering, programmering en publieksbereik. Tevens adviseer je ons met betrekking tot de inzet van de rijkssteunmaatregelen op basis van de gemaakte inventarisatie en de nog te formuleren kaders door de rijksoverheid met betrekking tot deze middelen. Je bent goed op de hoogte van de culturele sector waarbij je kennis hebt van zowel de financiële aspecten als ook de artistiek inhoudelijke. Je hebt een onafhankelijke positie van waaruit je de Gemeente Zwolle kunt adviseren.

Dit ga je doen
De korte termijn gevolgen van de coronacrisis leiden tot grote financiële schade en grote werkonzekerheid, zowel bij culturele instellingen als bij zelfstandig gevestigde kunstenaars. Na de eerste klap zullen naar verwachting de schade-effecten goed zichtbaar worden op de middellange en langere termijn. Om de sector weerbaar te maken, is een transitie nodig. Om nauwkeurig te weten welke effecten én kansen zich voordoen, voer jij onderzoek uit naar de huidige situatie en de daarmee samenhangende verwachte veranderingen. Jij rapporteert aan de accounthouder en doet daarbij voorstellen voor ondersteuning en versterking van de sector.

Om het onderzoek hanteerbaar te maken, leggen wij de onderzoekfocus op:

Het versterken en toekomstbestendig maken

 1. Wij willen inzicht krijgen in de gevolgen van de coronacrisis op bedrijfsvoering, programmering en publieksbereik op korte en middellange termijn. Culturele instellingen en cultuurmakers maken op dit moment hoge kosten waar weinig of geen verdiensten tegenover staan. Instellingen waarvan de landelijke en provinciale subsidie is weggevallen, hebben weinig kansrijke alternatieve vormen van voortbestaan. Doel is om met dit inzicht beleid te ontwikkelen gericht op een toekomstbestendige culturele sector passend bij de omvang en ambities van de stad. 

 

 1. In januari 2021 komt een nieuw rijkssteunpakket beschikbaar voor de lokale culturele infrastructuur. Op basis van de nog te formuleren kaders en de uitkomsten van de te maken inventarisatie zal onderzoeker de Gemeente Zwolle adviseren hoe deze middelen zo goed mogelijk ingezet kunnen worden.

De transitie van de culturele en creatieve sector
Om de sector weerbaar te maken, is een transitie van innovatie en hervorming nodig. Experiment is een geëigende methode om de sector te helpen te innoveren. Naast experiment is er behoefte aan flexibilisering. Instellingen en kunstenaars maken producties waarvan niet zeker of en in welke vorm zij worden gepresenteerd. Deze situatie kan gevolgen hebben voor de subsidieverlening en de prestatieafspraken. Voor niet-gesubsidieerde instellingen en kunstenaars zijn de mogelijkheden voor spontane programmering vergroot. De onderzoekfocus ligt hier op de effectiviteit van subsidieafspraken, kleinschaliger vormen van werken, van landelijk naar lokaal/regionaal, en de samenwerking tussen overheden.

Dit ben jij

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding, bijvoorbeeld op het terrein van de cultuurwetenschappen, econometrie, beleidsstudies of bestuurskunde.
 • Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring als (strategisch) onderzoeker, bij voorkeur binnen de cultuursector of overheid. Jouw ervaring blijkt uit publicaties en de beheersing van methoden die gangbaar zijn bij onderzoek naar de culturele sector en bijbehorend beleid.
 • Je hebt een sterke affiniteit met de cultuursector en je wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de versterking van kunst en cultuur in Zwolle. Je doet dit vanuit een onafhankelijke positie.
 • Je hebt een passie voor beleidstechnische vraagstukken en strategische adviezen.
 • Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke dynamiek in een gereguleerde marktomgeving.
 • Je bent beschikbaar in de periode  half november 2020 – februari 2021.
 • Je bent werkzaam als freelance/zelfstandig ondernemer.

 

Inloggen