Milieuplanoloog

Location
Zwolle
Start date
14/06/2021
End date
30/12/2022
Hours
28
Klant
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
Aanvraagnummer
SRQ149620
Share this request:

Milieuplanoloog

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, bodem en milieu. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze vernieuwende manier van samenwerken. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad. Een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. Een stad waar iedereen meedoet en iedereen ertoe doet. Zó doen we dat in Zwolle.

De afdeling
De adviseurs van de afdeling Leefomgeving en Mobiliteit leveren expertise voor beleid, projecten en programma’s met betrekking tot klimaatadaptie, energie, mobiliteit, parkeren, milieu, milieuplanologie,  geluid, ondergrond, afvalbeheer en dierenwelzijn.

De functie
De milieuplanologen zorgen voor een integrale en gewogen vertaling van duurzaamheids- en milieuaspecten naar ruimtelijke projecten, plannen en ontwerpen. Je wordt daarbij vaak ondersteund door collega’s binnen verschillende  afdelingen en door experts bij de Omgevingsdienst IJsselland (OD). Ook maak je gebruik van adviesbureaus.

De uitdagingen
We maken de komende jaren een schaalsprong van 128.000 naar 140.000 inwoners. Er worden ruim 1000  nieuwe woningen per jaar gebouwd en wijken worden uitgebreid. Ook bedrijven vestigen zich graag in onze stad. Belangrijke projecten zijn Stadshagen, Spoorzone, Voorsterpoort en Hessenpoort. De verwachting is dat de komende jaren ook steeds meer particuliere initiatiefnemers ruimtelijke projecten zullen starten in de stad. Hierbij ligt de nadruk vooral op inbreidingen in de bestaande stad. Als milieuplanoloog zorg je voor een integrale inbreng van de milieuaspecten in deze projecten. Je bent daarbij een spin in het web en maakt gebruik van de specialistische kennis die bij collega’s van de omgevingsdienst, de eigen afdeling en adviesbureaus aanwezig is.

Concreet voer je daarbij de volgende taken uit:

 • Je zorgt voor een integrale en gewogen inbreng van de genoemde aspecten in ruimtelijke visies , plannen en projecten. Je gaat daarbij uit van het (gemeentelijk) beleid en van de relevante wetgeving en komt tot gedragen adviezen.
 • Je toetst stikstofonderzoeken behorende bij vergunningsaanvragen
 • Je organiseert en begeleidt onderzoeken om deze adviezen te onderbouwen.
 • Je adviseert m.b.t. afwijken bestemmingsplannen, bestemmingsplannen en ruimtelijk visies
 • Je hebt contact met specialisten, binnen en buiten de organisatie, om te komen tot adviezen. Je bent de verbinder tussen de specialisten en de projecten.
 • Je bent inhoudelijk aanspreekpunt voor stedenbouwkundigen, verkeersplanologen, planeconomen en planjuristen op het gebied van milieuplanologie.
 • Je toetst ruimtelijke visies, plannen en projecten van derden op de genoemde aspecten.

Competenties
Belangrijke competenties voor deze functie zijn schriftelijk- en communicatief vaardig, een verbinder, netwerker en pro activiteit. Je bent in staat om:

 • kennis te hebben van de hoofdlijnen van milieu planologische thema’s zoals geluid, externe veiligheid, bodem , luchtkwaliteit, relevante wetgeving m.b.t. stikstof en deze naar projecten en gebiedsontwikkelingen te vertalen
 • projectleiders (eventueel ongevraagd) doortastend te adviseren
 • partijen bij elkaar te brengen, je bent een echte verbinder
 • kennis van Aerius, GIS en input rekenmodel
 • wens: toepassen van geurverordening

Dit ben jij
Je hebt een HBO of universitaire studie op het gebied van bijvoorbeeld milieukunde of planologie. Je gesprekspartners weten dat je nuchter tegen vraagstukken aankijkt, maar dat je ook van de creatieve en innovatieve oplossingen bent. Die weet je met bezieling te presenteren. Je bent in staat om vlot leesbaar te schrijven en/of mondeling dusdanig toe te lichten waarbij je de aandacht van je publiek vasthoudt. Je staat stevig in je schoenen en hebt gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen. Van nature ben je goed in het verbinden van belangen maar je kunt ook op je strepen staan wanneer dat nodig is. Je collega’s kennen je als stabiel, oplossingsgericht en een kei in het werken in projecten.

 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Zwolle
28
14/06/2021
04/05/2021
30/12/2022
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
SRQ149620
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Zwolle
14/06/2021
30/12/2022
28

Milieuplanoloog

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, bodem en milieu. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze vernieuwende manier van samenwerken. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad. Een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. Een stad waar iedereen meedoet en iedereen ertoe doet. Zó doen we dat in Zwolle.

De afdeling
De adviseurs van de afdeling Leefomgeving en Mobiliteit leveren expertise voor beleid, projecten en programma’s met betrekking tot klimaatadaptie, energie, mobiliteit, parkeren, milieu, milieuplanologie,  geluid, ondergrond, afvalbeheer en dierenwelzijn.

De functie
De milieuplanologen zorgen voor een integrale en gewogen vertaling van duurzaamheids- en milieuaspecten naar ruimtelijke projecten, plannen en ontwerpen. Je wordt daarbij vaak ondersteund door collega’s binnen verschillende  afdelingen en door experts bij de Omgevingsdienst IJsselland (OD). Ook maak je gebruik van adviesbureaus.

De uitdagingen
We maken de komende jaren een schaalsprong van 128.000 naar 140.000 inwoners. Er worden ruim 1000  nieuwe woningen per jaar gebouwd en wijken worden uitgebreid. Ook bedrijven vestigen zich graag in onze stad. Belangrijke projecten zijn Stadshagen, Spoorzone, Voorsterpoort en Hessenpoort. De verwachting is dat de komende jaren ook steeds meer particuliere initiatiefnemers ruimtelijke projecten zullen starten in de stad. Hierbij ligt de nadruk vooral op inbreidingen in de bestaande stad. Als milieuplanoloog zorg je voor een integrale inbreng van de milieuaspecten in deze projecten. Je bent daarbij een spin in het web en maakt gebruik van de specialistische kennis die bij collega’s van de omgevingsdienst, de eigen afdeling en adviesbureaus aanwezig is.

Concreet voer je daarbij de volgende taken uit:

 • Je zorgt voor een integrale en gewogen inbreng van de genoemde aspecten in ruimtelijke visies , plannen en projecten. Je gaat daarbij uit van het (gemeentelijk) beleid en van de relevante wetgeving en komt tot gedragen adviezen.
 • Je toetst stikstofonderzoeken behorende bij vergunningsaanvragen
 • Je organiseert en begeleidt onderzoeken om deze adviezen te onderbouwen.
 • Je adviseert m.b.t. afwijken bestemmingsplannen, bestemmingsplannen en ruimtelijk visies
 • Je hebt contact met specialisten, binnen en buiten de organisatie, om te komen tot adviezen. Je bent de verbinder tussen de specialisten en de projecten.
 • Je bent inhoudelijk aanspreekpunt voor stedenbouwkundigen, verkeersplanologen, planeconomen en planjuristen op het gebied van milieuplanologie.
 • Je toetst ruimtelijke visies, plannen en projecten van derden op de genoemde aspecten.

Competenties
Belangrijke competenties voor deze functie zijn schriftelijk- en communicatief vaardig, een verbinder, netwerker en pro activiteit. Je bent in staat om:

 • kennis te hebben van de hoofdlijnen van milieu planologische thema’s zoals geluid, externe veiligheid, bodem , luchtkwaliteit, relevante wetgeving m.b.t. stikstof en deze naar projecten en gebiedsontwikkelingen te vertalen
 • projectleiders (eventueel ongevraagd) doortastend te adviseren
 • partijen bij elkaar te brengen, je bent een echte verbinder
 • kennis van Aerius, GIS en input rekenmodel
 • wens: toepassen van geurverordening

Dit ben jij
Je hebt een HBO of universitaire studie op het gebied van bijvoorbeeld milieukunde of planologie. Je gesprekspartners weten dat je nuchter tegen vraagstukken aankijkt, maar dat je ook van de creatieve en innovatieve oplossingen bent. Die weet je met bezieling te presenteren. Je bent in staat om vlot leesbaar te schrijven en/of mondeling dusdanig toe te lichten waarbij je de aandacht van je publiek vasthoudt. Je staat stevig in je schoenen en hebt gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen. Van nature ben je goed in het verbinden van belangen maar je kunt ook op je strepen staan wanneer dat nodig is. Je collega’s kennen je als stabiel, oplossingsgericht en een kei in het werken in projecten.

 

Inloggen