Manager project aanbesteding en implementatie informatiesysteem Sociaal Domein

Location
Oldebroek
Start date
08/02/2021
End date
31/12/2021
Hours
20
Klant
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
Aanvraagnummer
SRQ147255
Share this request:

Opdrachtbeschrijving manager Project aanbesteding & implementatie informatiesysteem Sociaal domein

De opdrachtgever
H2O is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek en hebben in dat kader een gezamenlijke visie. Met deze visie wordt richting en invulling gegeven aan een robuuste en beheersbare informatievoorziening voor de H2O gemeenten, met als doel: een geharmoniseerd applicatielandschap op basis van generieke processen.

Sociaal Domein
Binnen de drie gemeenten is sprake van een indeling in vier domeinen: Sociaal, Publiek, Fysiek en Bedrijfsvoering. Elk domein heeft zijn eigen unieke vraagstukken; voor het Sociaal Domein is één daarvan de aanbesteding van een nieuw informatiesysteem voor het Sociaal Domein .

Opdrachtomschrijving
De voorbereidingsfase voor de aanbesteding van een nieuw informatiesysteem voor het Sociaal Domein is inmiddels in volle gang! Na deze voorbereidingsfase gaat de aanbestedingsfase van start. Daarvoor zijn we op zoek naar een manager die ervaring heeft met aanbestedings- en implementatietrajecten van informatiesystemen, specifiek op het gebied van het sociaal domein.
We werken volgens Prince 2 waarin de manager de rol van opdrachtgever heeft en daarmee een bepalende rol in de aanbesteding en implementatie; hij/zij toetst tijdens de aanbesteding en de implementatie of aan de kaders, eisen en wensen uit de voorbereidingsfase wordt voldaan. Concreet draagt de manager zorg voor de coördinatie en oplevering van de volgende zaken:

Aanbestedingsfase; Producten/coördinatie
Afstemming plan van aanpak aanbesteding
Toetsen van en sturen op doelstellingen
Inrichten processen en werkwijzen
Communicatie
Aanbestedingsdocument specificeren
Voorlopige gunnings- afwijzingsbrieven
Verificatieverslag
 
Implementatiefase; Producten/coördinatie
Verantwoordelijk voor de organisatorische borging van werkwijzen en processen

In beide fasen is de manager de voorzitter van de Stuurgroep en woordvoerder voor de H20 gemeenten (Hattem, Heerde en Oldebroek) en bewaker van het proces, de kwaliteit en continuïteit van de op te leveren producten.
 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Oldebroek
20
08/02/2021
14/01/2021
31/12/2021
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
SRQ147255
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Oldebroek
08/02/2021
31/12/2021
20

Opdrachtbeschrijving manager Project aanbesteding & implementatie informatiesysteem Sociaal domein

De opdrachtgever
H2O is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek en hebben in dat kader een gezamenlijke visie. Met deze visie wordt richting en invulling gegeven aan een robuuste en beheersbare informatievoorziening voor de H2O gemeenten, met als doel: een geharmoniseerd applicatielandschap op basis van generieke processen.

Sociaal Domein
Binnen de drie gemeenten is sprake van een indeling in vier domeinen: Sociaal, Publiek, Fysiek en Bedrijfsvoering. Elk domein heeft zijn eigen unieke vraagstukken; voor het Sociaal Domein is één daarvan de aanbesteding van een nieuw informatiesysteem voor het Sociaal Domein .

Opdrachtomschrijving
De voorbereidingsfase voor de aanbesteding van een nieuw informatiesysteem voor het Sociaal Domein is inmiddels in volle gang! Na deze voorbereidingsfase gaat de aanbestedingsfase van start. Daarvoor zijn we op zoek naar een manager die ervaring heeft met aanbestedings- en implementatietrajecten van informatiesystemen, specifiek op het gebied van het sociaal domein.
We werken volgens Prince 2 waarin de manager de rol van opdrachtgever heeft en daarmee een bepalende rol in de aanbesteding en implementatie; hij/zij toetst tijdens de aanbesteding en de implementatie of aan de kaders, eisen en wensen uit de voorbereidingsfase wordt voldaan. Concreet draagt de manager zorg voor de coördinatie en oplevering van de volgende zaken:

Aanbestedingsfase; Producten/coördinatie
Afstemming plan van aanpak aanbesteding
Toetsen van en sturen op doelstellingen
Inrichten processen en werkwijzen
Communicatie
Aanbestedingsdocument specificeren
Voorlopige gunnings- afwijzingsbrieven
Verificatieverslag
 
Implementatiefase; Producten/coördinatie
Verantwoordelijk voor de organisatorische borging van werkwijzen en processen

In beide fasen is de manager de voorzitter van de Stuurgroep en woordvoerder voor de H20 gemeenten (Hattem, Heerde en Oldebroek) en bewaker van het proces, de kwaliteit en continuïteit van de op te leveren producten.
 

Inloggen