Kwartiermaker Thuisgevers

Location
Stadhuis Kampen
Start date
09/10/2023
End date
31/03/2024
Hours
32
Klant
(Talentenregio) Gemeente Kampen
Aanvraagnummer
SRQ168766
Share this request:

Kwartiermaker

voor 24 uur per week (tijdelijk tot 1-4-2024)

 
Voor het projectbureau de Thuisgevers van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen zijn we op zoek naar een kwartiermaker.  
Op dit moment wachten meer dan 16.000 erkende vluchtelingen (statushouders met een verblijfsvergunning) in asielzoekerscentra door heel Nederland op een woning in een gemeente.
De Thuisgevers willen een bijdrage leveren aan de opvangcrisis door statushouders tijdelijk te huisvesten in leegstaand maatschappelijk vastgoed bij maatschappelijke initiatieven in heel Nederland. Dat doen we door publiek-private samenwerkingen te initiëren, waarmee de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen samen positieve ervaringen hebben opgedaan bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hoe sneller statushouders gehuisvest worden, hoe meer plekken er weer vrijkomen in asielzoekerscentra voor asielzoekers die hun procedure nog moeten doorlopen.
 
De Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen schreven samen een plan om de Kamper Aanpak Ontheemden landelijk te introduceren. Met steun en een financiële bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid is onder de naam ‘de Thuisgevers’ een projectbureau opgezet. Een enthousiaste groep medewerkers helpt lokale initiatieven door heel Nederland tijdelijke huisvesting en aanvullende sociale begeleiding voor statushouders te organiseren. Daarbij zoeken zij samenwerking met lokale overheden.  
   
Je werkt samen binnen het projectbureau van de Thuisgevers. Als kwartiermaker breng je in een gemeente partijen, personen en potentiële partners samen. Je inspireert diverse partners om coalities te vormen door creatieve (samen)werkvormen en weet ze in hun eigen kracht te zetten. Je draagt ideeën aan, legt connecties, denkt mee bij praktische problemen en ondersteunt bij de samenwerkingsafspraken met de lokale overheid. Ook fungeer je als vraagbaak voor zowel ambtenaren als (kerkelijke) vrijwilligers rond Thuisgeef-initiatieven. Je werkt daarbij nauw samen met de pioniers die vanuit de Thuisgevers aan initiatieven kunnen worden toegevoegd.  

Tot je taken behoren:

 • In aansluiting op het werk van de verkenner verder enthousiasmeren van lokale initiatiefnemers;
 • Eerste gesprekspartner voor gemeenten die interesse tonen in deelname aan de Thuisgevers; 
 • Partijen uit de samenleving bij elkaar brengen rondom Thuisgeef-initiatieven;
 • Het aanboren van het lokale netwerk om een Thuisgeef-initiatief mogelijk te maken;
 • Draagvlak vinden bij de lokale overheid voor Thuisgeef-initiatieven;
 • Het faciliteren van hoogwaardige initiatieven en het bieden van ruimte vanuit vertrouwen voor eigen initiatief – ook buiten gebaande paden.
 

Als kwartiermaker beschik je over…

 • Kennis en ervaring met de Kamper Aanpak Ontheemden en/of de Thuisgevers;
 • Kennis van en ervaring met bestuurlijke belangen en processen van de lokale overheid;
 • Een sterk analytisch vermogen; je weet verbanden te leggen, zowel tussen partijen als op verschillende schaalniveaus;
 • De vaardigheid om de relevante aspecten van een vraagstuk snel te onderscheiden en adequate oplossingen te bedenken;
 • Een zekere mate van flexibiliteit; je vindt werken buiten kantoortijden geen probleem;
 • Een flinke dosis enthousiasme; met je enthousiasme en creativiteit stimuleer je lokale samenlevingen om een Thuisgeef-initiatief te realiseren;
 • De vaardigheid om de juiste ‘tone of voice’ te vinden en ben je in staat om op alle niveaus goed te communiceren.

Als Thuisgevers vinden we het belangrijk om divers talent aan te trekken en creëren we een werkomgeving waarin mensen met verschillende perspectieven en achtergronden zich thuis voelen. Met de Thuisgevers beogen we een afspiegeling van de samenleving te zijn zodat we de doelgroepen beter kunnen bedienen. We geloven in niet alleen praten over, maar ook praten met.

 

Inhuurdesk Talentenregio

Direct link Inschrijven
Stadhuis Kampen
32
09/10/2023
19/09/2023
31/03/2024
(Talentenregio) Gemeente Kampen
SRQ168766
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Stadhuis Kampen
09/10/2023
31/03/2024
32

Kwartiermaker

voor 24 uur per week (tijdelijk tot 1-4-2024)

 
Voor het projectbureau de Thuisgevers van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen zijn we op zoek naar een kwartiermaker.  
Op dit moment wachten meer dan 16.000 erkende vluchtelingen (statushouders met een verblijfsvergunning) in asielzoekerscentra door heel Nederland op een woning in een gemeente.
De Thuisgevers willen een bijdrage leveren aan de opvangcrisis door statushouders tijdelijk te huisvesten in leegstaand maatschappelijk vastgoed bij maatschappelijke initiatieven in heel Nederland. Dat doen we door publiek-private samenwerkingen te initiëren, waarmee de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen samen positieve ervaringen hebben opgedaan bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hoe sneller statushouders gehuisvest worden, hoe meer plekken er weer vrijkomen in asielzoekerscentra voor asielzoekers die hun procedure nog moeten doorlopen.
 
De Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen schreven samen een plan om de Kamper Aanpak Ontheemden landelijk te introduceren. Met steun en een financiële bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid is onder de naam ‘de Thuisgevers’ een projectbureau opgezet. Een enthousiaste groep medewerkers helpt lokale initiatieven door heel Nederland tijdelijke huisvesting en aanvullende sociale begeleiding voor statushouders te organiseren. Daarbij zoeken zij samenwerking met lokale overheden.  
   
Je werkt samen binnen het projectbureau van de Thuisgevers. Als kwartiermaker breng je in een gemeente partijen, personen en potentiële partners samen. Je inspireert diverse partners om coalities te vormen door creatieve (samen)werkvormen en weet ze in hun eigen kracht te zetten. Je draagt ideeën aan, legt connecties, denkt mee bij praktische problemen en ondersteunt bij de samenwerkingsafspraken met de lokale overheid. Ook fungeer je als vraagbaak voor zowel ambtenaren als (kerkelijke) vrijwilligers rond Thuisgeef-initiatieven. Je werkt daarbij nauw samen met de pioniers die vanuit de Thuisgevers aan initiatieven kunnen worden toegevoegd.  

Tot je taken behoren:

 • In aansluiting op het werk van de verkenner verder enthousiasmeren van lokale initiatiefnemers;
 • Eerste gesprekspartner voor gemeenten die interesse tonen in deelname aan de Thuisgevers; 
 • Partijen uit de samenleving bij elkaar brengen rondom Thuisgeef-initiatieven;
 • Het aanboren van het lokale netwerk om een Thuisgeef-initiatief mogelijk te maken;
 • Draagvlak vinden bij de lokale overheid voor Thuisgeef-initiatieven;
 • Het faciliteren van hoogwaardige initiatieven en het bieden van ruimte vanuit vertrouwen voor eigen initiatief – ook buiten gebaande paden.
 

Als kwartiermaker beschik je over…

 • Kennis en ervaring met de Kamper Aanpak Ontheemden en/of de Thuisgevers;
 • Kennis van en ervaring met bestuurlijke belangen en processen van de lokale overheid;
 • Een sterk analytisch vermogen; je weet verbanden te leggen, zowel tussen partijen als op verschillende schaalniveaus;
 • De vaardigheid om de relevante aspecten van een vraagstuk snel te onderscheiden en adequate oplossingen te bedenken;
 • Een zekere mate van flexibiliteit; je vindt werken buiten kantoortijden geen probleem;
 • Een flinke dosis enthousiasme; met je enthousiasme en creativiteit stimuleer je lokale samenlevingen om een Thuisgeef-initiatief te realiseren;
 • De vaardigheid om de juiste ‘tone of voice’ te vinden en ben je in staat om op alle niveaus goed te communiceren.

Als Thuisgevers vinden we het belangrijk om divers talent aan te trekken en creëren we een werkomgeving waarin mensen met verschillende perspectieven en achtergronden zich thuis voelen. Met de Thuisgevers beogen we een afspiegeling van de samenleving te zijn zodat we de doelgroepen beter kunnen bedienen. We geloven in niet alleen praten over, maar ook praten met.

 
Inloggen