Interim teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden (IGG)

Location
Hardenberg
Start date
10/05/2021
End date
10/05/2022
Hours
32
Klant
(Talentenregio) Gemeente Hardenberg
Aanvraagnummer
SRQ149106
Share this request:

Gemeente Hardenberg
Er wonen ruim 60.500 inwoners in de gemeente Hardenberg. De gemeente heeft vanwege de ligging een sterke regionale functie. De organisatie is opgedeeld in vier domeinen: Ruimtelijk Domein, Maatschappelijk Domein, Openbaar Gebied (OG) en Dienstverlening. Er werken ruim 550 medewerkers bij de gemeente Hardenberg. Domein Openbaar Gebied is een flexibel, slagvaardig en servicegericht domein, die de openbare ruimte inricht en onderhoudt voor de gemeenten Hardenberg en Ommen. We zoeken een interim teamleider voor het team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden (IGG) van OG. Dit team is verantwoordelijk voor het strategische en kader-stellende beleid, de aansturing van projecten en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeenten Hardenberg en Ommen. De werkzaamheden zijn belegd in de clusters Civiel, Verkeer, Groen en Water, Riolering en Gebouwen. De opdracht omvat zowel de aansturing als een ontwikkelopdracht voor het team.

Wat ga je doen?
Als interim teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden (IGG) draag je bij aan de organisatie ontwikkeling, stuur je op proces en ben je verantwoordelijk voor de inzet en zorg voor je medewerkers. Het team IGG heeft op korte termijn de inzet nodig van een interim teamleider die stuurt op resultaat en taakstellende doelstellingen kan realiseren. De teamleider is verantwoordelijk voor het bevorderen van de consistentie in het team. Hij/zij geeft vorm aan een goede balans tussen de medewerkers en zorgt ervoor dat het team in control is op de inzet van financiële middelen (planning en control cyclus). 
 
Op te leveren resultaten: 

 • Consistentie in het team
 • Realisatie taakstellende doelstellingen uit de begroting
 • Grip op de integrale planning en inzet van financiële middelen van het team

Organisatie ontwikkeling
Als teamleider:

 • draag je bij aan de organisatie brede ontwikkeling opgaven en bevorder je integraliteit;
 • schep je kaders en bent ondersteunend in het werk- en ontwikkelproces. Je kunt veranderingen in werkwijzen stimuleren en aanjagen;
 • ontwikkel je mede de organisatie van je team in de voorbereiding op de beëindiging van de samenwerking met Ommen;
 • ben je lid van het managementteam van domein Openbaar Gebied (OG).

Proces, sturing
Als teamleider:

 • organiseer je samen met het team van beleidsmedewerkers de werkzaamheden zodanig dat het collegeprogramma binnen de kaders wordt uitgevoerd;
 • heb je oog voor de bestuurlijke prioriteiten en de haalbaarheid in de organisatie;
 • heb je grip op de integrale planning van het team en maak je resultaatgerichte afspraken met de medewerkers en de opdrachtgevers. De afspraken monitor je op regelmatige basis met de beleidsmedewerkers en stuurt bij waar nodig;
 • ondersteun je de beleidsmedewerkers om de taakstellende doelstellingen uit de begroting uit te voeren en te rapporteren;
 • ben je mede verantwoordelijk voor de beheersing (planning & control) van de organisatie en de advisering over de inzet van financiële middelen;
 • draag je mede verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoeringsbudgetten van IGG;
 • bevorder je de consistentie tussen de onderdelen in je team.

Inzet en zorg voor je medewerkers
Als teamleider:

 • toon je leiderschap door te inspireren, te stimuleren en te ondersteunen zodat medewerkers ruimte krijgen om eigenaarschap te tonen en het team kan inspelen op de toekomst;
 • ben je een echte people manager en weet je een team te bouwen, je geeft feedback en weet verbinding te maken met de medewerkers;
 • heb je aandacht voor je team, maar ook voor de individuele medewerker, je weet wat er speelt en kunt focus aanbrengen;
 • heb je oog voor de ambities van je medewerkers en geef je ze de ruimte deze te ontwikkelen;
 • zorg je voor een goede balans tussen ambitie en capaciteit en voor een gezonde werksfeer waarbij medewerkers elkaar stimuleren, enthousiasmeren, maar ook voor elkaar klaar staan;
 • ben je in staat om het team vorm te geven met een goede balans tussen vaste en flexibele werknemers en tussen “denkers en doeners”.

Wie ben jij?
Als teamleider ben je een inspirerend voorbeeld voor de medewerkers van jouw team. Je stimuleert en faciliteert hen om zich individueel en als team verder te ontwikkelen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de resultaten van de organisatie. Affiniteit met de werkzaamheden van het team is belangrijk om de juiste vragen te stellen. Vanzelfsprekend zorg je voor een goede afstemming met de andere teams en andere domeinen. Je bent integraal verantwoordelijk voor het team, stuurt op resultaat en budget en draagt zorg voor de ontwikkeling van jouw medewerkers.

Wat breng je mee?

 • Je beschikt over een afgeronde relevante opleiding en hebt aantoonbaar WO niveau
 • Je hebt affiniteit met de inhoudelijke werkzaamheden van het team
 • Je hebt meerdere jaren aantoonbaar succesvol als manager in een politieke context gewerkt.
 • Je bent gericht op ontwikkeling van je team en de organisatie
 • Je bent zowel proces- als mensgericht

Welke competenties vragen we?

 • Coachen, (groepsgericht) leidinggeven
 • Probleemanalyse en oordeelsvorming
 • Resultaatgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie

Genoemde ervaring en competenties in de opdracht- en/of kandidaatomschrijving worden door de opdrachtgever getoetst in de motivatiebrief, het CV en/of tijdens het gesprek. De motivatiebrief dient door de kandidaat persoonlijk te zijn opgesteld.

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Hardenberg
32
10/05/2021
07/04/2021
10/05/2022
(Talentenregio) Gemeente Hardenberg
SRQ149106
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Hardenberg
10/05/2021
10/05/2022
32

Gemeente Hardenberg
Er wonen ruim 60.500 inwoners in de gemeente Hardenberg. De gemeente heeft vanwege de ligging een sterke regionale functie. De organisatie is opgedeeld in vier domeinen: Ruimtelijk Domein, Maatschappelijk Domein, Openbaar Gebied (OG) en Dienstverlening. Er werken ruim 550 medewerkers bij de gemeente Hardenberg. Domein Openbaar Gebied is een flexibel, slagvaardig en servicegericht domein, die de openbare ruimte inricht en onderhoudt voor de gemeenten Hardenberg en Ommen. We zoeken een interim teamleider voor het team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden (IGG) van OG. Dit team is verantwoordelijk voor het strategische en kader-stellende beleid, de aansturing van projecten en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeenten Hardenberg en Ommen. De werkzaamheden zijn belegd in de clusters Civiel, Verkeer, Groen en Water, Riolering en Gebouwen. De opdracht omvat zowel de aansturing als een ontwikkelopdracht voor het team.

Wat ga je doen?
Als interim teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden (IGG) draag je bij aan de organisatie ontwikkeling, stuur je op proces en ben je verantwoordelijk voor de inzet en zorg voor je medewerkers. Het team IGG heeft op korte termijn de inzet nodig van een interim teamleider die stuurt op resultaat en taakstellende doelstellingen kan realiseren. De teamleider is verantwoordelijk voor het bevorderen van de consistentie in het team. Hij/zij geeft vorm aan een goede balans tussen de medewerkers en zorgt ervoor dat het team in control is op de inzet van financiële middelen (planning en control cyclus). 
 
Op te leveren resultaten: 

 • Consistentie in het team
 • Realisatie taakstellende doelstellingen uit de begroting
 • Grip op de integrale planning en inzet van financiële middelen van het team

Organisatie ontwikkeling
Als teamleider:

 • draag je bij aan de organisatie brede ontwikkeling opgaven en bevorder je integraliteit;
 • schep je kaders en bent ondersteunend in het werk- en ontwikkelproces. Je kunt veranderingen in werkwijzen stimuleren en aanjagen;
 • ontwikkel je mede de organisatie van je team in de voorbereiding op de beëindiging van de samenwerking met Ommen;
 • ben je lid van het managementteam van domein Openbaar Gebied (OG).

Proces, sturing
Als teamleider:

 • organiseer je samen met het team van beleidsmedewerkers de werkzaamheden zodanig dat het collegeprogramma binnen de kaders wordt uitgevoerd;
 • heb je oog voor de bestuurlijke prioriteiten en de haalbaarheid in de organisatie;
 • heb je grip op de integrale planning van het team en maak je resultaatgerichte afspraken met de medewerkers en de opdrachtgevers. De afspraken monitor je op regelmatige basis met de beleidsmedewerkers en stuurt bij waar nodig;
 • ondersteun je de beleidsmedewerkers om de taakstellende doelstellingen uit de begroting uit te voeren en te rapporteren;
 • ben je mede verantwoordelijk voor de beheersing (planning & control) van de organisatie en de advisering over de inzet van financiële middelen;
 • draag je mede verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoeringsbudgetten van IGG;
 • bevorder je de consistentie tussen de onderdelen in je team.

Inzet en zorg voor je medewerkers
Als teamleider:

 • toon je leiderschap door te inspireren, te stimuleren en te ondersteunen zodat medewerkers ruimte krijgen om eigenaarschap te tonen en het team kan inspelen op de toekomst;
 • ben je een echte people manager en weet je een team te bouwen, je geeft feedback en weet verbinding te maken met de medewerkers;
 • heb je aandacht voor je team, maar ook voor de individuele medewerker, je weet wat er speelt en kunt focus aanbrengen;
 • heb je oog voor de ambities van je medewerkers en geef je ze de ruimte deze te ontwikkelen;
 • zorg je voor een goede balans tussen ambitie en capaciteit en voor een gezonde werksfeer waarbij medewerkers elkaar stimuleren, enthousiasmeren, maar ook voor elkaar klaar staan;
 • ben je in staat om het team vorm te geven met een goede balans tussen vaste en flexibele werknemers en tussen “denkers en doeners”.

Wie ben jij?
Als teamleider ben je een inspirerend voorbeeld voor de medewerkers van jouw team. Je stimuleert en faciliteert hen om zich individueel en als team verder te ontwikkelen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de resultaten van de organisatie. Affiniteit met de werkzaamheden van het team is belangrijk om de juiste vragen te stellen. Vanzelfsprekend zorg je voor een goede afstemming met de andere teams en andere domeinen. Je bent integraal verantwoordelijk voor het team, stuurt op resultaat en budget en draagt zorg voor de ontwikkeling van jouw medewerkers.

Wat breng je mee?

 • Je beschikt over een afgeronde relevante opleiding en hebt aantoonbaar WO niveau
 • Je hebt affiniteit met de inhoudelijke werkzaamheden van het team
 • Je hebt meerdere jaren aantoonbaar succesvol als manager in een politieke context gewerkt.
 • Je bent gericht op ontwikkeling van je team en de organisatie
 • Je bent zowel proces- als mensgericht

Welke competenties vragen we?

 • Coachen, (groepsgericht) leidinggeven
 • Probleemanalyse en oordeelsvorming
 • Resultaatgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie

Genoemde ervaring en competenties in de opdracht- en/of kandidaatomschrijving worden door de opdrachtgever getoetst in de motivatiebrief, het CV en/of tijdens het gesprek. De motivatiebrief dient door de kandidaat persoonlijk te zijn opgesteld.

Inloggen