Gezinscoach Relatie-scheiding

Location
Heerde
Start date
26/04/2021
End date
31/12/2021
Hours
36
Klant
(Talentenregio) Gemeente Heerde
Aanvraagnummer
SRQ149098
Share this request:

Gezinscoach Relatie-scheiding 
Wie zijn wij 
De afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding van de gemeente Heerde heeft als taak om inwoners advies te geven, de juiste ondersteuning te bieden of te begeleiden naar de juiste hulp. Het gaat daarbij om wonen, werken, schulden, gezond en veilig opgroeien en ouder worden en inburgeren etc. De afdeling bestaat uit Preventie, WMO, Participatie, Inkomen, Schulddienstverlening en Jeugd. Ouders zijn in de basis in principe zelf verantwoordelijk  voor het opvoeden en opgroeien van hun eigen kinderen. Soms lukt dit door omstandigheden niet en is zelfs de veiligheid in het geding.  Onze professionals versterken daarbij de ouderlijke competentie zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. 
    
Wat verwachten we van de functie     
Als gezinscoach ben je het eerste aanspreekpunt voor jeugdigen (in hun eigen leefwereld, op scholen, op straat, etc.), of voor gezinnen zodat de eerste problematiek voorkomen kan worden. Je ondersteunt kort- dan wel langdurig de gezinnen en anderen. Zonodig leid je toe naar specialistische hulp en bent in staat om casusregie uit te voeren. Je  houdt daarbij de veiligheid van kinderen en jongeren in hun leefwereld in het oog. Wanneer het onveilig is durf je dit bespreekbaar te maken en kunt samen met de omgeving van het kind / de jongere een veiligheidsplan opstellen. Je werkt systemisch en oplossingsgericht. Je bent aanspreekpunt voor professionals uit het voorveld ten behoeve van consultatie en versterking van preventie. Je kunt samenwerken met specialistische organisaties. Je bent in staat om preventie vorm te geven binnen de 0-100 aanpak. Daarbij heb je specifieke aandacht voor relatie-en scheidingsproblematiek. 
    
Wat ga je doen     
Je bent aanwezig op enkele basisscholen als eerste aanspreekpunt voor alle vragen op deze school. Verder ondersteun je collegae in het omgaan met specifieke vragen t.a.v. hechting,  ASS-problematiek en pleegzorg etc. Je draagt zorg voor het opzetten van een voorziening voor relatie- en scheidingsproblematiek. Tevens ben je verantwoordelijk voor  je caseload welke een mix is van bovenstaande zaken en andersoortige problematiek. Je bepaalt samen met het gezin welke specialistische zorg eventueel nodig is en voert waar nodig casusregie waarbij je samenwerkt met diverse partijen, je bespreekt indien nodig je cases in het casusoverleg en valt zonodig terug op de orthopedagoog of leidinggevende. 
    
Voor wie werk je     
Je werkt vanuit het team 0-100 waarin alle functies vertegenwoordigd zijn die met onze inwoners te maken hebben binnen het sociaal domein. 
 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Heerde
36
26/04/2021
06/04/2021
31/12/2021
(Talentenregio) Gemeente Heerde
SRQ149098
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Heerde
26/04/2021
31/12/2021
36

Gezinscoach Relatie-scheiding 
Wie zijn wij 
De afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding van de gemeente Heerde heeft als taak om inwoners advies te geven, de juiste ondersteuning te bieden of te begeleiden naar de juiste hulp. Het gaat daarbij om wonen, werken, schulden, gezond en veilig opgroeien en ouder worden en inburgeren etc. De afdeling bestaat uit Preventie, WMO, Participatie, Inkomen, Schulddienstverlening en Jeugd. Ouders zijn in de basis in principe zelf verantwoordelijk  voor het opvoeden en opgroeien van hun eigen kinderen. Soms lukt dit door omstandigheden niet en is zelfs de veiligheid in het geding.  Onze professionals versterken daarbij de ouderlijke competentie zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. 
    
Wat verwachten we van de functie     
Als gezinscoach ben je het eerste aanspreekpunt voor jeugdigen (in hun eigen leefwereld, op scholen, op straat, etc.), of voor gezinnen zodat de eerste problematiek voorkomen kan worden. Je ondersteunt kort- dan wel langdurig de gezinnen en anderen. Zonodig leid je toe naar specialistische hulp en bent in staat om casusregie uit te voeren. Je  houdt daarbij de veiligheid van kinderen en jongeren in hun leefwereld in het oog. Wanneer het onveilig is durf je dit bespreekbaar te maken en kunt samen met de omgeving van het kind / de jongere een veiligheidsplan opstellen. Je werkt systemisch en oplossingsgericht. Je bent aanspreekpunt voor professionals uit het voorveld ten behoeve van consultatie en versterking van preventie. Je kunt samenwerken met specialistische organisaties. Je bent in staat om preventie vorm te geven binnen de 0-100 aanpak. Daarbij heb je specifieke aandacht voor relatie-en scheidingsproblematiek. 
    
Wat ga je doen     
Je bent aanwezig op enkele basisscholen als eerste aanspreekpunt voor alle vragen op deze school. Verder ondersteun je collegae in het omgaan met specifieke vragen t.a.v. hechting,  ASS-problematiek en pleegzorg etc. Je draagt zorg voor het opzetten van een voorziening voor relatie- en scheidingsproblematiek. Tevens ben je verantwoordelijk voor  je caseload welke een mix is van bovenstaande zaken en andersoortige problematiek. Je bepaalt samen met het gezin welke specialistische zorg eventueel nodig is en voert waar nodig casusregie waarbij je samenwerkt met diverse partijen, je bespreekt indien nodig je cases in het casusoverleg en valt zonodig terug op de orthopedagoog of leidinggevende. 
    
Voor wie werk je     
Je werkt vanuit het team 0-100 waarin alle functies vertegenwoordigd zijn die met onze inwoners te maken hebben binnen het sociaal domein. 
 

Inloggen