Gemeentelijk coördinator Rijn-Oost/Coördinator DPRA

Location
Deventer
Start date
01/09/2020
End date
02/09/2022
Hours
18
Klant
(Talentenregio) Gemeente Deventer
Aanvraagnummer
SRQ142231
Share this request:

“Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht”, de kern van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Komt dit je bekend voor en heb je zin hier een stevige bijdrage aan te leveren? Lees dan snel verder, want wij zoeken een:

Gemeentelijk coördinator Rijn-Oost/Coördinator DPRA

Opleidingsniveau:         hbo+/wo
Aantal uren:                 18 uur
Organisatie:                 Deventer (host voor deze Rijn-Oost vacature)
Periode:                       2 jaar

Een energieke samenwerkingspartner met een visie. Iemand die stappen maakt voor dit toekomstperspectief en gemeenten helpt in het Stroomgebied Rijn-Oost. Die gemeenten verbindt op water en ruimte. Die graag meewerkt aan het klimaatbestendig maken van Nederland en kans ziet om de positie van gemeenten in het Stroomgebied Rijn-Oost te verstevigen.

Jouw werk
Je bent dé gemeentelijk adviseur voor het Regionaal Ambtelijk Overleg en het Regionaal Bestuurlijk overleg. Je coördineert de inbreng van de gemeenten en de werkregio’s.
Als gemeentelijke coördinator organiseer je het ambtelijk én bestuurlijk gemeentelijk vooroverleg en stel je annotaties op. Deze rol vraagt afstemming op strategisch niveau met alle RAO-activiteiten. En je zorgt voor bemensing van gemeenten in relevante werkgroepen (in ieder geval ZON en grondwater).

Als DPRA-coördinator ben je de spin in het web als het gaat om het DPRA-werk in Rijn-Oost. Met jouw oplossingsgerichtheid zorg je ervoor dat de 10 DPRA-werkregio’s hun doelen op hun eigen manier behalen. Je wisselt kennis uit zodat regio’s van elkaar leren. Je draagt zorg voor de organisatorische en inhoudelijke afstemming met de thema’s Kaderrichtlijn Water en Zoetwatervoorziening Oost Nederland. Je rapporteert over de voortgang op regioniveau. Ook heb je een coördinerende rol in de opbouw van een netwerk in Den Haag (VNG, IPO, Rijk, UvW) en ben je betrokken bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van DPRA en andere relevante water gerelateerde onderwerpen.
In beide rollen draag je bij aan de organisatieontwikkelingen in het samenwerkingsverband Rijn-Oost, “Rijn-Oost klaar voor de toekomst” en help je met het interessanter maken van de RBO-agenda voor wethouders. Daarbij zoek je naar de samenhang met andere strategische vraagstukken over “niet water onderwerpen” zoals verkeer en mobiliteit, energieagenda, wonen, landbouw etc.

Over jou

 • Je hebt een positief kritische blik, een open houding en veel zin om een stevige bijdrage te leveren aan het Deltaprogramma.
 • Je kent de taal en cultuur van de water- en ruimtewereld en weet hoe je hierbinnen verbindingen legt.
 • Je bent gewend om leiding te geven aan projectteams.
 • Je bent organisatiesensitief, vernieuwend, en in staat over eigen belangen van partijen heen te kijken.
 • Je kent de wereld van gemeenten en weet de twee werelden van “techniek” en “ruimtelijke ontwikkelingen” aan elkaar te verbinden.
 • Ervaring met transities is een pre, evenals een relevant netwerk en werken voor een gemeente.

Over Rijn-Oost
In Rijn-Oost werken provincies, waterschappen, gemeenten, waterbedrijven, Rijkswaterstaat en de ministeries van I&W en LNV samen aan de uitvoering van de KRW en aan Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft Rijn-Oost een rapportagefunctie. In het stroomgebied Rijn-Oost functioneren 10 DPRA-werkregio’s zelfstandig, die allen op hun eigen manier invulling geven aan het DPRA.

We werven gelijktijdig binnen en buiten de aangesloten organisaties van de werkregio.
 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Deventer
18
01/09/2020
29/06/2020
02/09/2022
(Talentenregio) Gemeente Deventer
SRQ142231
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Deventer
01/09/2020
02/09/2022
18

“Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht”, de kern van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Komt dit je bekend voor en heb je zin hier een stevige bijdrage aan te leveren? Lees dan snel verder, want wij zoeken een:

Gemeentelijk coördinator Rijn-Oost/Coördinator DPRA

Opleidingsniveau:         hbo+/wo
Aantal uren:                 18 uur
Organisatie:                 Deventer (host voor deze Rijn-Oost vacature)
Periode:                       2 jaar

Een energieke samenwerkingspartner met een visie. Iemand die stappen maakt voor dit toekomstperspectief en gemeenten helpt in het Stroomgebied Rijn-Oost. Die gemeenten verbindt op water en ruimte. Die graag meewerkt aan het klimaatbestendig maken van Nederland en kans ziet om de positie van gemeenten in het Stroomgebied Rijn-Oost te verstevigen.

Jouw werk
Je bent dé gemeentelijk adviseur voor het Regionaal Ambtelijk Overleg en het Regionaal Bestuurlijk overleg. Je coördineert de inbreng van de gemeenten en de werkregio’s.
Als gemeentelijke coördinator organiseer je het ambtelijk én bestuurlijk gemeentelijk vooroverleg en stel je annotaties op. Deze rol vraagt afstemming op strategisch niveau met alle RAO-activiteiten. En je zorgt voor bemensing van gemeenten in relevante werkgroepen (in ieder geval ZON en grondwater).

Als DPRA-coördinator ben je de spin in het web als het gaat om het DPRA-werk in Rijn-Oost. Met jouw oplossingsgerichtheid zorg je ervoor dat de 10 DPRA-werkregio’s hun doelen op hun eigen manier behalen. Je wisselt kennis uit zodat regio’s van elkaar leren. Je draagt zorg voor de organisatorische en inhoudelijke afstemming met de thema’s Kaderrichtlijn Water en Zoetwatervoorziening Oost Nederland. Je rapporteert over de voortgang op regioniveau. Ook heb je een coördinerende rol in de opbouw van een netwerk in Den Haag (VNG, IPO, Rijk, UvW) en ben je betrokken bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van DPRA en andere relevante water gerelateerde onderwerpen.
In beide rollen draag je bij aan de organisatieontwikkelingen in het samenwerkingsverband Rijn-Oost, “Rijn-Oost klaar voor de toekomst” en help je met het interessanter maken van de RBO-agenda voor wethouders. Daarbij zoek je naar de samenhang met andere strategische vraagstukken over “niet water onderwerpen” zoals verkeer en mobiliteit, energieagenda, wonen, landbouw etc.

Over jou

 • Je hebt een positief kritische blik, een open houding en veel zin om een stevige bijdrage te leveren aan het Deltaprogramma.
 • Je kent de taal en cultuur van de water- en ruimtewereld en weet hoe je hierbinnen verbindingen legt.
 • Je bent gewend om leiding te geven aan projectteams.
 • Je bent organisatiesensitief, vernieuwend, en in staat over eigen belangen van partijen heen te kijken.
 • Je kent de wereld van gemeenten en weet de twee werelden van “techniek” en “ruimtelijke ontwikkelingen” aan elkaar te verbinden.
 • Ervaring met transities is een pre, evenals een relevant netwerk en werken voor een gemeente.

Over Rijn-Oost
In Rijn-Oost werken provincies, waterschappen, gemeenten, waterbedrijven, Rijkswaterstaat en de ministeries van I&W en LNV samen aan de uitvoering van de KRW en aan Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft Rijn-Oost een rapportagefunctie. In het stroomgebied Rijn-Oost functioneren 10 DPRA-werkregio’s zelfstandig, die allen op hun eigen manier invulling geven aan het DPRA.

We werven gelijktijdig binnen en buiten de aangesloten organisaties van de werkregio.
 

Inloggen