Coördinator, programmamanager duurzaamheid en loco-gemeentesecretaris. 

Location
Ommen
Start date
11/12/2023
End date
31/12/2025
Hours
36
Klant
(Talentenregio) Gemeente Ommen
Aanvraagnummer
SRQ167265
Share this request:

De gemeente Ommen is tijdelijk op zoek naar een coördinator cluster Beleid en Ontwikkeling tevens programmamanager duurzaamheid en loco gemeentesecretaris

Wie we zijn 
De gemeentelijke organisatie van de gemeente Ommen is een kleine regie-netwerk organisatie. Een deel van ons takenpakket voeren we zelf uit maar we besteden ook veel werk uit of doen dit in co-creatie met onze samenwerkingspartners.  Al onze collega’s werken vanuit een brede rol met een diversheid aan taken die kunnen  veranderen afhankelijk van de opgave die we samen hebben. Onze organisatie bestaat uit een betrokken club mensen. We hebben korte lijnen en dat maakt dat we snel kunnen reageren op vragen uit de samenleving. Onze organisatie bestaat uit 5 clusters.
Ieder cluster heeft een coördinator die helpt bij de algehele afstemming van het werk en waar nodig de collega’s coacht bij de uitvoering van de taken.

Voor het cluster Beleid en ontwikkeling is de gemeente Ommen tijdelijk op zoek naar een coordinator tevens programmamanager en loco gemeentesecretaris. 

De komende periode moet het cluster verder worden ingericht mede in verband met de verdere ontvlechting van een aantal taken als gevolg van het aflopen van een aantal dienstverleningsovereenkomsten de komende jaren. Daarbij zal het onder andere gaan om de verdere invulling van een aantal beleidsmatige rollen die de komende jaren ontstaan door deze ontvlechting. Parallel daaraan heb je ook een rol in het verder ontwikkelen en het goed positioneren van het cluster Regie en Coordinatie in het netwerk- regiemodel.
De deelopdracht waarvoor deze opdracht openstaat is bedoeld om daar invulling aan te geven en geldt als overbrugging mede gelet op de ontvlechting de komende jaren.

  • Als coördinator van het cluster Beleid en Ontwikkeling zorg je ervoor dat er een afdelingsplan ontwikkeld wordt en verder activiteiten van het cluster op elkaar worden afgestemd en zorg je voor sturing van de medewerkers in het kader van hun verdere ontwikkeling. 
  • Als Programmamanager milieu en duurzaamheid coördineer je de taken rondom de energietransitie.  De gemeente Ommen heeft hiervoor een duurzaamheidsprogramma ontwikkeld waarin de aanpak van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit integraal is gebundeld. Het programma heeft als doel toe te werken naar een klimaatneutraal Ommen per 2050. Als programmamanager coördineer je de activiteiten uit dit programma en zorg je dat de deelprojecten in overeenstemming zijn met de gemaakte afspraken. 
  • Als eerste loco gemeentesecretaris vervang je de gemeente secretaris bij diens afwezigheid.

Inhuurdesk Talentenregio

Direct link Inschrijven
Ommen
36
11/12/2023
27/11/2023
31/12/2025
(Talentenregio) Gemeente Ommen
SRQ167265
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Ommen
11/12/2023
31/12/2025
36

De gemeente Ommen is tijdelijk op zoek naar een coördinator cluster Beleid en Ontwikkeling tevens programmamanager duurzaamheid en loco gemeentesecretaris

Wie we zijn 
De gemeentelijke organisatie van de gemeente Ommen is een kleine regie-netwerk organisatie. Een deel van ons takenpakket voeren we zelf uit maar we besteden ook veel werk uit of doen dit in co-creatie met onze samenwerkingspartners.  Al onze collega’s werken vanuit een brede rol met een diversheid aan taken die kunnen  veranderen afhankelijk van de opgave die we samen hebben. Onze organisatie bestaat uit een betrokken club mensen. We hebben korte lijnen en dat maakt dat we snel kunnen reageren op vragen uit de samenleving. Onze organisatie bestaat uit 5 clusters.
Ieder cluster heeft een coördinator die helpt bij de algehele afstemming van het werk en waar nodig de collega’s coacht bij de uitvoering van de taken.

Voor het cluster Beleid en ontwikkeling is de gemeente Ommen tijdelijk op zoek naar een coordinator tevens programmamanager en loco gemeentesecretaris. 

De komende periode moet het cluster verder worden ingericht mede in verband met de verdere ontvlechting van een aantal taken als gevolg van het aflopen van een aantal dienstverleningsovereenkomsten de komende jaren. Daarbij zal het onder andere gaan om de verdere invulling van een aantal beleidsmatige rollen die de komende jaren ontstaan door deze ontvlechting. Parallel daaraan heb je ook een rol in het verder ontwikkelen en het goed positioneren van het cluster Regie en Coordinatie in het netwerk- regiemodel.
De deelopdracht waarvoor deze opdracht openstaat is bedoeld om daar invulling aan te geven en geldt als overbrugging mede gelet op de ontvlechting de komende jaren.

  • Als coördinator van het cluster Beleid en Ontwikkeling zorg je ervoor dat er een afdelingsplan ontwikkeld wordt en verder activiteiten van het cluster op elkaar worden afgestemd en zorg je voor sturing van de medewerkers in het kader van hun verdere ontwikkeling. 
  • Als Programmamanager milieu en duurzaamheid coördineer je de taken rondom de energietransitie.  De gemeente Ommen heeft hiervoor een duurzaamheidsprogramma ontwikkeld waarin de aanpak van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit integraal is gebundeld. Het programma heeft als doel toe te werken naar een klimaatneutraal Ommen per 2050. Als programmamanager coördineer je de activiteiten uit dit programma en zorg je dat de deelprojecten in overeenstemming zijn met de gemaakte afspraken. 
  • Als eerste loco gemeentesecretaris vervang je de gemeente secretaris bij diens afwezigheid.
Inloggen