Consulent Inkomen

Location
Westerveld
Start date
11/07/2022
End date
30/09/2022
Hours
32
Klant
(Talentenregio) Gemeente Westerveld
Aanvraagnummer
SRQ160839
Share this request:
Werkzaamheden:

 • Voert de screening van de aanvragen levensonderhoud uit, beoordeelt aanvragen op volledigheid en voert intakegesprekken (o.a. bijzondere bijstand, Tozo, TONK, Individuele inkomenstoeslag);
 • Beheert en voert regie op een caseload van circa 100;
 • Signaleert onregelmatigheden en afwijkingen in de aanvragen en acteert hierop;
 • Neemt zelfstandig beslissingen over aanvragen, binnen bestaande kaders van de uit te voeren wet- en regelgeving (zonder controle);
 • Informeert de aanvrager over het beleid uitkering, alsmede over de mogelijkheden, rechten en verplichtingen;
 • Past waar mogelijk maatwerk toe, verstrekt informatie aan aanvrager over mogelijkheden en verwijst door naar voorliggende voorzieningen;
 • Legt waar nodig huisbezoeken af, in het kader van rechtmatigheid, samen met een handhaver;
 • Verwerkt signalen van het inlichtingenbureau door het doen van onderzoek, legt in voorkomende gevallen boetes en maatregelen op;
 • Voert herbeoordelingen klanten uit;
 • Maakt terugvorderingsbesluiten bij beëindigingen;
 • Handelt aanvragen bijzondere bijstand af van niet bijstandsgerechtigden;
 • Verzorgt administratieve verwerking omtrent aanvragen in administratieve systemen.

Hoofdtaak 2 Netwerken

Werkzaamheden:

 • Neemt deel aan multidisciplinaire projecten en overleggen (bijvoorbeeld nieuwe inburgeringswet);
 • Onderhoudt functionele contacten met externe instanties, instellingen en bedrijven (o.a. UWV, hulpverleners, trajectbegeleiders, werkgevers, sociale werkvoorziening) om af te stemmen op casusniveau;
 • Denkt mee en signaleert brede thema’s en denkt mee met ontwikkelingen binnen het vakgebied (bijvoorbeeld hernieuwde berekening draagkracht bijzondere bijstand).

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Westerveld
32
11/07/2022
22/06/2022
30/09/2022
(Talentenregio) Gemeente Westerveld
SRQ160839
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Westerveld
11/07/2022
30/09/2022
32
Werkzaamheden:

 • Voert de screening van de aanvragen levensonderhoud uit, beoordeelt aanvragen op volledigheid en voert intakegesprekken (o.a. bijzondere bijstand, Tozo, TONK, Individuele inkomenstoeslag);
 • Beheert en voert regie op een caseload van circa 100;
 • Signaleert onregelmatigheden en afwijkingen in de aanvragen en acteert hierop;
 • Neemt zelfstandig beslissingen over aanvragen, binnen bestaande kaders van de uit te voeren wet- en regelgeving (zonder controle);
 • Informeert de aanvrager over het beleid uitkering, alsmede over de mogelijkheden, rechten en verplichtingen;
 • Past waar mogelijk maatwerk toe, verstrekt informatie aan aanvrager over mogelijkheden en verwijst door naar voorliggende voorzieningen;
 • Legt waar nodig huisbezoeken af, in het kader van rechtmatigheid, samen met een handhaver;
 • Verwerkt signalen van het inlichtingenbureau door het doen van onderzoek, legt in voorkomende gevallen boetes en maatregelen op;
 • Voert herbeoordelingen klanten uit;
 • Maakt terugvorderingsbesluiten bij beëindigingen;
 • Handelt aanvragen bijzondere bijstand af van niet bijstandsgerechtigden;
 • Verzorgt administratieve verwerking omtrent aanvragen in administratieve systemen.

Hoofdtaak 2 Netwerken

Werkzaamheden:

 • Neemt deel aan multidisciplinaire projecten en overleggen (bijvoorbeeld nieuwe inburgeringswet);
 • Onderhoudt functionele contacten met externe instanties, instellingen en bedrijven (o.a. UWV, hulpverleners, trajectbegeleiders, werkgevers, sociale werkvoorziening) om af te stemmen op casusniveau;
 • Denkt mee en signaleert brede thema’s en denkt mee met ontwikkelingen binnen het vakgebied (bijvoorbeeld hernieuwde berekening draagkracht bijzondere bijstand).
Inloggen