Communicatieadviseur Ruimte voor de Vecht

Start date
01/01/2024
End date
31/12/2024
Hours
12
Klant
(Talentenregio) Gemeente Hardenberg
Aanvraagnummer
SRQ170156
Share this request:

Communicatieadviseur Ruimte voor de Vecht

Het gaat om…
Ruimte voor de Vecht is een netwerkorganisatie met 13 regionale partners: provincie Overijssel, waterschappen (WDOD en Vechtstromen) en gemeenten (Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hardenberg) werken samen met Natuur en Milieu Overijssel, LTO, Marketing Oost (Vechtdal marketing), VNO-NCW Midden, Staatsbosbeheer en Overijssels Particulier Grondbezit. De partners zetten zich samen met ondernemers en inwoners uit het Vechtdal in voor een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur, een aantrekkelijke leefomgeving, nieuwe verdienmodellen op de langere termijn en een sterke regionale economie. We investeren in ons unieke landschap, voor nu en in de toekomst.

Ruimte voor de Vecht richt zich hierbij op vier pijlers:

 1. Klimaatadaptatie en waterveiligheid
 2. Natuurontwikkeling & vergroten van biodiversiteit
 3. Verduurzaming van de landbouw & sociaaleconomische ontwikkeling
 4. Duurzaam gastheerschap & aantrekkelijke leefomgeving.

Het programma wordt getrokken door een kernteam dat bestaat uit gelijkwaardige deelnemers vanuit provincie, 2 waterschappen en 4 gemeenten. Het kernteam rapporteert aan het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), trekt het programmateam en begeleidt zo nodig werkgroepen.

Het programmateam heeft een voorbereidende rol voor het BBO en bewaakt zowel de integraliteit van de netwerkorganisatie en de brede feedback op plannen in ontwikkeling, als de evenwichtige inbreng van alle individuele belangen van de partners. 

Het team
De communicatieadviseur maakt deel uit van het kernteam, dat werkt vanuit een integrale benadering en dienstbaar is aan alle programmadoelen. De grote kracht van Ruimte voor de Vecht is de systeembenadering, waarbij gezocht wordt naar oplossingen en ontwikkelingen zonder rekening te houden met fysieke of sectorale grenzen.

Het kernteam heeft de volgende taken:

 • Stimuleren van partnerschap in het Vechtdal, legt verbinding tussen (mogelijke) partners, ontwikkelingen en (mee koppel) kansen.
 • Bevorderen van de participatie van ondernemers, inwoners en belangenorganisaties;
 • Ontwikkelen en bewaken van de gezamenlijke agenda en resultaten;
 • Organiseren en initiëren van de overkoepelende communicatie;
 • Organiseren externe (subsidie-)bijdragen en afstemming van programmering bij partners om gebiedsontwikkeling integraal te benaderen;
 • Bewaken samen met programmateam en BBO de visie en doelen.

In het kernteam worden de rollen en aandachtsvelden verdeeld.

Dit ga je doen
De communicatieadviseur van Ruimte voor de Vecht:

 • Is strategisch sparringpartner voor het kernteam en de bestuurlijk partners op het gebied van de overkoepelende communicatie voor Ruimte voor de Vecht en de doorontwikkeling van provinciaal programma naar netwerkorganisatie;
 • Versterkt en vergroot het netwerk van Ruimte van de Vecht door de samenwerking te intensiveren tussen de partners en door nieuwe partners en ambassadeurs van Ruimte voor de Vecht te betrekken;
 • Draagt bij aan het verbinden van verschillende programma’s met maatschappelijke opgaven in het Vechtdal;
 • Zorgt samen met Vechtdal-marketing voor het versterken van het merk Vechtdal en de Vechtdal-identiteit;
 • Zet zich in om de naamsbekendheid van Ruimte voor de Vecht te verbeteren door de partners, ondernemers en inwoners te informeren over:
  • de doelstellingen van het programma Ruimte voor de Vecht en de projecten om dit te realiseren;
  • de rol en resultaten van Ruimte voor de Vecht in projecten;
  • het verbinden van partners en initiatieven;
  • de samenhang tussen de ontwikkelingen in het Vechtdal.
 • Vervult een coördinerende en faciliterende rol ten opzichte van de communicatieadviseurs van de partners;
 • Coördineert en draagt bij aan de realisatie van benodigde communicatiemiddelen, zoals brochure, audiovisueel materiaal, overig ondersteunend materiaal, het organiseren informatiebijeenkomsten en excursies, beheer website en social media;
 • Zorgt voor de realisatie van de communicatie-uitingen van het programma;
 • Betrekt en informeert de media en verzorgt de woordvoering;
 • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren en jaarlijks actualiseren van het communicatie- en educatieplan.

Dit neem je mee

 • Je kan goed samenwerken in teamverband en daarbij ook relevante (externe) partners in meenemen;
 • Je hebt affiniteit met en ervaring binnen de werkvelden van de inhoudelijke thema’s van het programma Ruimte voor de Vecht;
 • Je hebt een proactieve houding, je ziet kansen en pakt deze zelfstandig op;
 • Je hebt een breed netwerk (overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties) dat je kunt aanspreken;
 • Je bent creatief en kunt buiten kaders denken;
 • Je bent flexibel en bent breed inzetbaar.

Verder vragen we

 • Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Recente (niet langer dan 2 jaar geleden) aantoonbare werkervaring op het gebied van adviseren en uitvoeren van communicatieactiviteiten, zoals het realiseren van communicatiemiddelen, het zorgen voor berichtgeving via (social) media en de communicatiemiddelen en –kanalen;
 • Aantoonbare werkervaring met communicatie rondom strategische bestuurlijke vraagstukken, bij voorkeur met een of meerdere partners van Ruimte voor de Vecht;
 • Kennis van de ontwikkelingen in het landelijk gebied;
 • Ruime werkervaring met het schrijven van teksten, nieuwsberichten, persberichten ect. Ervaring met het organiseren van (online) bijeenkomsten en excursies;
 • Ervaring met het uitvoeren van communicatiewerkzaamheden namens en met verschillende partners.

Dit bieden wij

 • Een uitdagende opdracht voor de duur van een jaar (met optie op verlenging, 3x 1 jaar);
 • Je komt te werken binnen een leuk, gezellig en betrokken team;
 • Mogelijkheden voor hybride werken.

Inhuurdesk Talentenregio

Direct link Inschrijven
12
01/01/2024
21/11/2023
31/12/2024
(Talentenregio) Gemeente Hardenberg
SRQ170156
Location:
Start date:
End date:
Hours:

01/01/2024
31/12/2024
12

Communicatieadviseur Ruimte voor de Vecht

Het gaat om…
Ruimte voor de Vecht is een netwerkorganisatie met 13 regionale partners: provincie Overijssel, waterschappen (WDOD en Vechtstromen) en gemeenten (Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hardenberg) werken samen met Natuur en Milieu Overijssel, LTO, Marketing Oost (Vechtdal marketing), VNO-NCW Midden, Staatsbosbeheer en Overijssels Particulier Grondbezit. De partners zetten zich samen met ondernemers en inwoners uit het Vechtdal in voor een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur, een aantrekkelijke leefomgeving, nieuwe verdienmodellen op de langere termijn en een sterke regionale economie. We investeren in ons unieke landschap, voor nu en in de toekomst.

Ruimte voor de Vecht richt zich hierbij op vier pijlers:

 1. Klimaatadaptatie en waterveiligheid
 2. Natuurontwikkeling & vergroten van biodiversiteit
 3. Verduurzaming van de landbouw & sociaaleconomische ontwikkeling
 4. Duurzaam gastheerschap & aantrekkelijke leefomgeving.

Het programma wordt getrokken door een kernteam dat bestaat uit gelijkwaardige deelnemers vanuit provincie, 2 waterschappen en 4 gemeenten. Het kernteam rapporteert aan het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), trekt het programmateam en begeleidt zo nodig werkgroepen.

Het programmateam heeft een voorbereidende rol voor het BBO en bewaakt zowel de integraliteit van de netwerkorganisatie en de brede feedback op plannen in ontwikkeling, als de evenwichtige inbreng van alle individuele belangen van de partners. 

Het team
De communicatieadviseur maakt deel uit van het kernteam, dat werkt vanuit een integrale benadering en dienstbaar is aan alle programmadoelen. De grote kracht van Ruimte voor de Vecht is de systeembenadering, waarbij gezocht wordt naar oplossingen en ontwikkelingen zonder rekening te houden met fysieke of sectorale grenzen.

Het kernteam heeft de volgende taken:

 • Stimuleren van partnerschap in het Vechtdal, legt verbinding tussen (mogelijke) partners, ontwikkelingen en (mee koppel) kansen.
 • Bevorderen van de participatie van ondernemers, inwoners en belangenorganisaties;
 • Ontwikkelen en bewaken van de gezamenlijke agenda en resultaten;
 • Organiseren en initiëren van de overkoepelende communicatie;
 • Organiseren externe (subsidie-)bijdragen en afstemming van programmering bij partners om gebiedsontwikkeling integraal te benaderen;
 • Bewaken samen met programmateam en BBO de visie en doelen.

In het kernteam worden de rollen en aandachtsvelden verdeeld.

Dit ga je doen
De communicatieadviseur van Ruimte voor de Vecht:

 • Is strategisch sparringpartner voor het kernteam en de bestuurlijk partners op het gebied van de overkoepelende communicatie voor Ruimte voor de Vecht en de doorontwikkeling van provinciaal programma naar netwerkorganisatie;
 • Versterkt en vergroot het netwerk van Ruimte van de Vecht door de samenwerking te intensiveren tussen de partners en door nieuwe partners en ambassadeurs van Ruimte voor de Vecht te betrekken;
 • Draagt bij aan het verbinden van verschillende programma’s met maatschappelijke opgaven in het Vechtdal;
 • Zorgt samen met Vechtdal-marketing voor het versterken van het merk Vechtdal en de Vechtdal-identiteit;
 • Zet zich in om de naamsbekendheid van Ruimte voor de Vecht te verbeteren door de partners, ondernemers en inwoners te informeren over:
  • de doelstellingen van het programma Ruimte voor de Vecht en de projecten om dit te realiseren;
  • de rol en resultaten van Ruimte voor de Vecht in projecten;
  • het verbinden van partners en initiatieven;
  • de samenhang tussen de ontwikkelingen in het Vechtdal.
 • Vervult een coördinerende en faciliterende rol ten opzichte van de communicatieadviseurs van de partners;
 • Coördineert en draagt bij aan de realisatie van benodigde communicatiemiddelen, zoals brochure, audiovisueel materiaal, overig ondersteunend materiaal, het organiseren informatiebijeenkomsten en excursies, beheer website en social media;
 • Zorgt voor de realisatie van de communicatie-uitingen van het programma;
 • Betrekt en informeert de media en verzorgt de woordvoering;
 • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren en jaarlijks actualiseren van het communicatie- en educatieplan.

Dit neem je mee

 • Je kan goed samenwerken in teamverband en daarbij ook relevante (externe) partners in meenemen;
 • Je hebt affiniteit met en ervaring binnen de werkvelden van de inhoudelijke thema’s van het programma Ruimte voor de Vecht;
 • Je hebt een proactieve houding, je ziet kansen en pakt deze zelfstandig op;
 • Je hebt een breed netwerk (overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties) dat je kunt aanspreken;
 • Je bent creatief en kunt buiten kaders denken;
 • Je bent flexibel en bent breed inzetbaar.

Verder vragen we

 • Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Recente (niet langer dan 2 jaar geleden) aantoonbare werkervaring op het gebied van adviseren en uitvoeren van communicatieactiviteiten, zoals het realiseren van communicatiemiddelen, het zorgen voor berichtgeving via (social) media en de communicatiemiddelen en –kanalen;
 • Aantoonbare werkervaring met communicatie rondom strategische bestuurlijke vraagstukken, bij voorkeur met een of meerdere partners van Ruimte voor de Vecht;
 • Kennis van de ontwikkelingen in het landelijk gebied;
 • Ruime werkervaring met het schrijven van teksten, nieuwsberichten, persberichten ect. Ervaring met het organiseren van (online) bijeenkomsten en excursies;
 • Ervaring met het uitvoeren van communicatiewerkzaamheden namens en met verschillende partners.

Dit bieden wij

 • Een uitdagende opdracht voor de duur van een jaar (met optie op verlenging, 3x 1 jaar);
 • Je komt te werken binnen een leuk, gezellig en betrokken team;
 • Mogelijkheden voor hybride werken.
Inloggen