Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Location
Hattem
Start date
08/03/2021
End date
30/06/2021
Hours
16
Klant
(Talentenregio) Gemeente Hattem
Aanvraagnummer
SRQ148263
Share this request:

Wil jij een actieve bijdrage  leveren aan de maatschappelijke ontwikkelingen binnen Hattem? Heb jij ideeën over het ondersteunen van Hattemers met een afstand tot de arbeidsmarkt zodat zij aan de slag kunnen?  Weet jij op een goede manier invulling te geven aan nieuwe wet inburgering zodat onze statushouders zo snel mogelijk mee kunnen doen? Wil jij je enthousiasme inzetten binnen een ambitieus team van beleidsmedewerkers en adviseurs? Lees dan verder en laat ons weten of je de uitdaging aandurft!

Werkzaamheden
Als beleidsmedewerker Sociaal Domein ben je verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het terrein van de Participatiewet en re-integratie. De Participatiewet is heel erg dynamisch en er zijn veel ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is het steun- en herstelpakket om de economie te ondersteunen vanwege corona. Een ander belangrijk onderdeel van je takkenpakket is de voorbereiding op de invoering van de nieuwe Wet Inburgering.

Je vertaalt die landelijke en regionale ontwikkelingen naar de Hattemse situatie en je bent namens de gemeente het aanspreekpunt voor verschillende lokale en regionale partijen. Je werkt samen in en met de regio aan regionaal beleid (o.a. met Regionaal Werkbedrijf). Hierin heb je een rol als trekker en sparringpartner om het Hattems belang goed op tafel te krijgen, maar ook om het regionale belang mee te wegen.

Van jou wordt verwacht dat je je kennis over de huidige en toekomstige ontwikkelingen op een pro-actieve manier kunt inzetten. Samenhang met andere beleidsterreinen, zoals Jeugd en Wmo, is erg belangrijk en daarom zien we graag dat je je kunt bewegen in het spanningsveld tussen deze verschillende beleidsterreinen en de lokale en regionale belangen die er spelen.

De organisatie
De gemeente Hattem is een compacte organisatie die volop in ontwikkeling is. We zijn trots op onze medewerkers die met energie en betrokkenheid aan het werk zijn. Typerend voor onze organisatie is: enthousiaste en ambitieuze organisatiecultuur, korte lijnen met het bestuur en teams waar humor en gedrevenheid heerst. Niet voor niets zijn samenwerken, verbeteren, duidelijkheid en vertrouwen de kernwaarden van de gemeente Hattem.

In Hattem werken we samen met inwoners, ondernemers en andere partners aan vernieuwing van onze gemeente. Hiervoor is een inspirerend programma opgesteld waarin de doorontwikkeling van de organisatie een belangrijk onderdeel is. Door onze inhoudelijke opgaven te koppelen aan thema’s als participatie, ICT, medewerkers en cultuur, organisatie-inrichting en dienstverlening, bouwen we gezamenlijk aan een nieuwe organisatie. Hierdoor is een groot gedeelte van onze organisatie betrokken bij deze doorontwikkeling.

Wat vragen we van je?

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt aantoonbaar kennis van en uitgebreide ervaring met werken voor een gemeente of een gemeentelijke samenwerkingsverband/dienst in het sociaal domein;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met Participatiewet en re-integratie;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met regionale samenwerking in een arbeidsmarktregio;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met statushouders en inburgering;
 • Je kunt nieuwe inzichten enthousiast voor het voetlicht brengen en je weet hoe je mensen kunt meekrijgen. Je hebt de creativiteit om vernieuwende ideeën te ontwikkelen en het lef om initiatieven te nemen.
 • Je bent een netwerker en iemand die graag in verbinding staat met mensen. Je beschikt dus over goede contactuele en communicatieve eigenschappen.

Competenties
De gemeente heeft drie competenties benoemd waarvan zij wil dat iedere medewerker in de organisatie deze bezit, dit zijn klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerken.

Daarnaast beschik je over de volgende vaardigheden:
– bestuurlijke sensitiviteit
– goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden
– zorgvuldigheid
– leervermogen
– snel schakelen
– de juiste prioriteiten stellen
– een flinke dosis stressbestendigheid

 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Hattem
16
08/03/2021
18/02/2021
30/06/2021
(Talentenregio) Gemeente Hattem
SRQ148263
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Hattem
08/03/2021
30/06/2021
16

Wil jij een actieve bijdrage  leveren aan de maatschappelijke ontwikkelingen binnen Hattem? Heb jij ideeën over het ondersteunen van Hattemers met een afstand tot de arbeidsmarkt zodat zij aan de slag kunnen?  Weet jij op een goede manier invulling te geven aan nieuwe wet inburgering zodat onze statushouders zo snel mogelijk mee kunnen doen? Wil jij je enthousiasme inzetten binnen een ambitieus team van beleidsmedewerkers en adviseurs? Lees dan verder en laat ons weten of je de uitdaging aandurft!

Werkzaamheden
Als beleidsmedewerker Sociaal Domein ben je verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het terrein van de Participatiewet en re-integratie. De Participatiewet is heel erg dynamisch en er zijn veel ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is het steun- en herstelpakket om de economie te ondersteunen vanwege corona. Een ander belangrijk onderdeel van je takkenpakket is de voorbereiding op de invoering van de nieuwe Wet Inburgering.

Je vertaalt die landelijke en regionale ontwikkelingen naar de Hattemse situatie en je bent namens de gemeente het aanspreekpunt voor verschillende lokale en regionale partijen. Je werkt samen in en met de regio aan regionaal beleid (o.a. met Regionaal Werkbedrijf). Hierin heb je een rol als trekker en sparringpartner om het Hattems belang goed op tafel te krijgen, maar ook om het regionale belang mee te wegen.

Van jou wordt verwacht dat je je kennis over de huidige en toekomstige ontwikkelingen op een pro-actieve manier kunt inzetten. Samenhang met andere beleidsterreinen, zoals Jeugd en Wmo, is erg belangrijk en daarom zien we graag dat je je kunt bewegen in het spanningsveld tussen deze verschillende beleidsterreinen en de lokale en regionale belangen die er spelen.

De organisatie
De gemeente Hattem is een compacte organisatie die volop in ontwikkeling is. We zijn trots op onze medewerkers die met energie en betrokkenheid aan het werk zijn. Typerend voor onze organisatie is: enthousiaste en ambitieuze organisatiecultuur, korte lijnen met het bestuur en teams waar humor en gedrevenheid heerst. Niet voor niets zijn samenwerken, verbeteren, duidelijkheid en vertrouwen de kernwaarden van de gemeente Hattem.

In Hattem werken we samen met inwoners, ondernemers en andere partners aan vernieuwing van onze gemeente. Hiervoor is een inspirerend programma opgesteld waarin de doorontwikkeling van de organisatie een belangrijk onderdeel is. Door onze inhoudelijke opgaven te koppelen aan thema’s als participatie, ICT, medewerkers en cultuur, organisatie-inrichting en dienstverlening, bouwen we gezamenlijk aan een nieuwe organisatie. Hierdoor is een groot gedeelte van onze organisatie betrokken bij deze doorontwikkeling.

Wat vragen we van je?

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt aantoonbaar kennis van en uitgebreide ervaring met werken voor een gemeente of een gemeentelijke samenwerkingsverband/dienst in het sociaal domein;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met Participatiewet en re-integratie;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met regionale samenwerking in een arbeidsmarktregio;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met statushouders en inburgering;
 • Je kunt nieuwe inzichten enthousiast voor het voetlicht brengen en je weet hoe je mensen kunt meekrijgen. Je hebt de creativiteit om vernieuwende ideeën te ontwikkelen en het lef om initiatieven te nemen.
 • Je bent een netwerker en iemand die graag in verbinding staat met mensen. Je beschikt dus over goede contactuele en communicatieve eigenschappen.

Competenties
De gemeente heeft drie competenties benoemd waarvan zij wil dat iedere medewerker in de organisatie deze bezit, dit zijn klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerken.

Daarnaast beschik je over de volgende vaardigheden:
– bestuurlijke sensitiviteit
– goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden
– zorgvuldigheid
– leervermogen
– snel schakelen
– de juiste prioriteiten stellen
– een flinke dosis stressbestendigheid

 

Inloggen