Beleidsmedewerker Samenleving

Location
Oldebroek
Start date
26/04/2021
End date
30/09/2021
Hours
28
Klant
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
Aanvraagnummer
SRQ149090
Share this request:

De opdrachtgever
De gemeente Oldebroek is ambitieus! Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Die samenleving geven we met elkaar vorm; inwoners en gemeente. Je krijgt de ruimte voor eigen initiatief en om eigen verantwoordelijkheid te nemen. We ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden: Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibel en Vakbekwaam.

Het team
Het team Samenleving bestaat uit ruim 20 enthousiaste en gedreven (beleids)medewerkers. Naast jeugd, Wmo, Participatie en inkomen, zijn onderwijs, sport, gezondheid, cultuur, subsidies en veiligheid belangrijke werkvelden binnen het team. Voor het team Samenleving zoeken we een beleidsmedewerker Samenleving die goed samen kan werken met collega’s, bestuurders en maatschappelijke organisaties. Als beleidsmedewerker Samenleving houd je je bezig met het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van beleid op het terrein van Wmo, met als aandachtsgebieden Maatschappelijke opvang (MO) & Beschermd Wonen (BW), GGZ, Huiselijk Geweld en het sociaal werk in onze gemeente.

Opdrachtomschrijving
Als beleidsmedewerker Samenleving zijn de belangrijkste onderdelen van je takenpakket:

 • Implementatie van regionaal en lokaal beleid en projecten op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen;
 • Regionale samenwerking op het gebied van maatschappelijke opvang, beschermd wonen en Wet verplichte GGZ. Tijdens deze opdracht is de norm voor opdrachtgeverschap voor beschermd wonen onderwerp van gesprek;
 • Beleidsaanspreekpunt voor complexe problematiek in de gemeente;
 • Deelname aan regionale aanpak Huiselijk Geweld en verantwoordelijk voor de lokale aanpak;
 • Deelname aan de werkgroep wonen, welzijn en zorg;
 • Doorontwikkeling van het sociaal werk in het sociaal team Oldebroek;
 • Advisering aan college en raad.

Als beleidsmedewerker ben je in staat om met een helicopterview boven de eigen beleidstaken te hangen en verbinding te zoeken. Tegelijkertijd kun je ook meedenken in praktijksituaties en deze ervaringen vertalen naar beleid en ontwikkeling. Je kunt complexe thema’s aan en collega’s daarin adviseren, je vervult een voortrekkersrol op het vakgebied en bent in staat collega’s te inspireren en mee te nemen in de gewenste richting. Daarnaast verwachten wij een enthousiaste, positieve en creatieve houding en iemand die zijn weg vindt in tegenstrijdige belangen.

Wat neem je mee?

 • een afgeronde opleiding op HBO-niveau;
 • relevantie werkervaring met vergelijkbare opdrachten als beleidsmedewerker Samenleving/Sociaal domein -gekenmerkt door de taakgebieden Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, Huiselijk Geweld, GGZ- binnen een gemeente;
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bent politiek en omgeving sensitief;
 • gevoel voor complexiteit van het sociaal domein en kunt de uitvoering hierin adviseren;
 • Je kunt projectmatig de vertaalslag van beleid naar uitvoering maken;
 • Je legt makkelijk contact, betrekt mensen en weet draagvlak te creëren met mensen binnen en buiten de organisatie;
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Je volgt nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en in de samenleving en weet deze waar nodig vorm te geven in beleid.
 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Oldebroek
28
26/04/2021
06/04/2021
30/09/2021
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
SRQ149090
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Oldebroek
26/04/2021
30/09/2021
28

De opdrachtgever
De gemeente Oldebroek is ambitieus! Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Die samenleving geven we met elkaar vorm; inwoners en gemeente. Je krijgt de ruimte voor eigen initiatief en om eigen verantwoordelijkheid te nemen. We ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden: Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibel en Vakbekwaam.

Het team
Het team Samenleving bestaat uit ruim 20 enthousiaste en gedreven (beleids)medewerkers. Naast jeugd, Wmo, Participatie en inkomen, zijn onderwijs, sport, gezondheid, cultuur, subsidies en veiligheid belangrijke werkvelden binnen het team. Voor het team Samenleving zoeken we een beleidsmedewerker Samenleving die goed samen kan werken met collega’s, bestuurders en maatschappelijke organisaties. Als beleidsmedewerker Samenleving houd je je bezig met het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van beleid op het terrein van Wmo, met als aandachtsgebieden Maatschappelijke opvang (MO) & Beschermd Wonen (BW), GGZ, Huiselijk Geweld en het sociaal werk in onze gemeente.

Opdrachtomschrijving
Als beleidsmedewerker Samenleving zijn de belangrijkste onderdelen van je takenpakket:

 • Implementatie van regionaal en lokaal beleid en projecten op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen;
 • Regionale samenwerking op het gebied van maatschappelijke opvang, beschermd wonen en Wet verplichte GGZ. Tijdens deze opdracht is de norm voor opdrachtgeverschap voor beschermd wonen onderwerp van gesprek;
 • Beleidsaanspreekpunt voor complexe problematiek in de gemeente;
 • Deelname aan regionale aanpak Huiselijk Geweld en verantwoordelijk voor de lokale aanpak;
 • Deelname aan de werkgroep wonen, welzijn en zorg;
 • Doorontwikkeling van het sociaal werk in het sociaal team Oldebroek;
 • Advisering aan college en raad.

Als beleidsmedewerker ben je in staat om met een helicopterview boven de eigen beleidstaken te hangen en verbinding te zoeken. Tegelijkertijd kun je ook meedenken in praktijksituaties en deze ervaringen vertalen naar beleid en ontwikkeling. Je kunt complexe thema’s aan en collega’s daarin adviseren, je vervult een voortrekkersrol op het vakgebied en bent in staat collega’s te inspireren en mee te nemen in de gewenste richting. Daarnaast verwachten wij een enthousiaste, positieve en creatieve houding en iemand die zijn weg vindt in tegenstrijdige belangen.

Wat neem je mee?

 • een afgeronde opleiding op HBO-niveau;
 • relevantie werkervaring met vergelijkbare opdrachten als beleidsmedewerker Samenleving/Sociaal domein -gekenmerkt door de taakgebieden Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, Huiselijk Geweld, GGZ- binnen een gemeente;
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bent politiek en omgeving sensitief;
 • gevoel voor complexiteit van het sociaal domein en kunt de uitvoering hierin adviseren;
 • Je kunt projectmatig de vertaalslag van beleid naar uitvoering maken;
 • Je legt makkelijk contact, betrekt mensen en weet draagvlak te creëren met mensen binnen en buiten de organisatie;
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Je volgt nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en in de samenleving en weet deze waar nodig vorm te geven in beleid.
 
Inloggen