Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Start date
01/10/2023
End date
01/04/2024
Hours
28
Klant
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
Aanvraagnummer
SRQ168713
Share this request:

Gemeente Oldebroek zoekt een Ervaren Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
 

Hier ga je werken

De gemeente Oldebroek is volop in beweging! Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Die samenleving geven we met elkaar vorm; inwoners en gemeente vanuit onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam. Het onlangs gerenoveerde gemeentehuis is modern ingericht en biedt alle voorzieningen die jij nodig hebt!
Team
Wij zoeken een Ervaren Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening binnen het team Ruimte. Binnen het team zijn op dit moment 25 medewerkers werkzaam die zich bezighouden met ruimtelijke ordening, duurzaamheid, grondbedrijf, milieu, projecten, economie, volkshuisvesting en recreatie en toerisme.
Functie

 • Het begeleiden en beoordelen van plannen van derden, ruimtelijke verkenningen en stedenbouwkundige visies op veelal herstructureringslocaties (transformaties);
 • Het in behandeling nemen en coördineren van bestemmingsplannen en principeverzoeken valt eveneens binnen het takenpakket, evenals;
 • het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen, visies en adviezen aan B&W en raad. e.d.;
 • Het behandelen van beleids- en adviesissues op het gebied van ruimtelijke ordening binnen het team en daarmee samenhangende beleidsvelden, met name vanuit de planologische (-juridische) hoek;
 • Het accent ligt op planologie, maar affiniteit met juridische vraagstukken en enig gevoel voor stedenbouwkundige aspecten verwachten we ook;
 • Het organiseren van en het (mede) vertegenwoordigen van het team, of de gemeente in diverse overleggen, inspraakbijeenkomsten en overleggen met andere disciplines, overheden of rechterlijke instanties (input in rechterlijk gedingen of eigen behandeling);
 • Bijdragen aan de omslag naar de Omgevingswet en een samenhangende, vakoverstijgende visie tussen alle projecten en plannen en aan de vak ontwikkeling van het team, waaronder juridische kwaliteitszorg.
 • Legt de verbinding tussen de samenleving en bestuurlijke voorstellen, beleidsprogramma’s en projecten

Wat neem je mee

 • Werk- en denkniveau: HBO+/WO;
 • Meerjarige gemeentelijk ervaring (ca. 3 a 5 jaar) met het beoordelen en begeleiden van bestemmingsplannen, visies en andere ruimtelijke plannen en procedures;
 • Helikopterview, waarmee een vakoverstijgende, integrale visie wordt bedoeld;
 • Goede communicatieve eigenschappen (mondeling en schriftelijk);
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je hebt inzicht in complexe maatschappelijke processen en vraagstukken en beleidseffecten;
 • Goede juridische kennis van wet- en regelgeving op Ruimtelijke Ordening gebied is een pré.

Verder verwachten we het volgende van je:

 • teamspeler die integraal werkt, maar ook zelfstandig kan functioneren;
 • flexibel (aanpassingsvermogen): goed kunnen schakelen tussen uitvoerend, tactisch en strategisch niveau;
 • op de hoogte zijn van ontwikkelingen op RO-gebied en Omgevingswet en in staat zijn dit te vertalen naar de gemeentelijke praktijk en beleid;
 • Vermogen om goed samen te werken in teams (goede collega);
 • Projectmatig kunnen en willen werken.

Inhuurdesk Talentenregio

Direct link Inschrijven
28
01/10/2023
15/09/2023
01/04/2024
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
SRQ168713
Location:
Start date:
End date:
Hours:

01/10/2023
01/04/2024
28

Gemeente Oldebroek zoekt een Ervaren Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
 

Hier ga je werken

De gemeente Oldebroek is volop in beweging! Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Die samenleving geven we met elkaar vorm; inwoners en gemeente vanuit onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam. Het onlangs gerenoveerde gemeentehuis is modern ingericht en biedt alle voorzieningen die jij nodig hebt!
Team
Wij zoeken een Ervaren Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening binnen het team Ruimte. Binnen het team zijn op dit moment 25 medewerkers werkzaam die zich bezighouden met ruimtelijke ordening, duurzaamheid, grondbedrijf, milieu, projecten, economie, volkshuisvesting en recreatie en toerisme.
Functie

 • Het begeleiden en beoordelen van plannen van derden, ruimtelijke verkenningen en stedenbouwkundige visies op veelal herstructureringslocaties (transformaties);
 • Het in behandeling nemen en coördineren van bestemmingsplannen en principeverzoeken valt eveneens binnen het takenpakket, evenals;
 • het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen, visies en adviezen aan B&W en raad. e.d.;
 • Het behandelen van beleids- en adviesissues op het gebied van ruimtelijke ordening binnen het team en daarmee samenhangende beleidsvelden, met name vanuit de planologische (-juridische) hoek;
 • Het accent ligt op planologie, maar affiniteit met juridische vraagstukken en enig gevoel voor stedenbouwkundige aspecten verwachten we ook;
 • Het organiseren van en het (mede) vertegenwoordigen van het team, of de gemeente in diverse overleggen, inspraakbijeenkomsten en overleggen met andere disciplines, overheden of rechterlijke instanties (input in rechterlijk gedingen of eigen behandeling);
 • Bijdragen aan de omslag naar de Omgevingswet en een samenhangende, vakoverstijgende visie tussen alle projecten en plannen en aan de vak ontwikkeling van het team, waaronder juridische kwaliteitszorg.
 • Legt de verbinding tussen de samenleving en bestuurlijke voorstellen, beleidsprogramma’s en projecten

Wat neem je mee

 • Werk- en denkniveau: HBO+/WO;
 • Meerjarige gemeentelijk ervaring (ca. 3 a 5 jaar) met het beoordelen en begeleiden van bestemmingsplannen, visies en andere ruimtelijke plannen en procedures;
 • Helikopterview, waarmee een vakoverstijgende, integrale visie wordt bedoeld;
 • Goede communicatieve eigenschappen (mondeling en schriftelijk);
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je hebt inzicht in complexe maatschappelijke processen en vraagstukken en beleidseffecten;
 • Goede juridische kennis van wet- en regelgeving op Ruimtelijke Ordening gebied is een pré.

Verder verwachten we het volgende van je:

 • teamspeler die integraal werkt, maar ook zelfstandig kan functioneren;
 • flexibel (aanpassingsvermogen): goed kunnen schakelen tussen uitvoerend, tactisch en strategisch niveau;
 • op de hoogte zijn van ontwikkelingen op RO-gebied en Omgevingswet en in staat zijn dit te vertalen naar de gemeentelijke praktijk en beleid;
 • Vermogen om goed samen te werken in teams (goede collega);
 • Projectmatig kunnen en willen werken.
Inloggen