Beleidsmedewerker Onderwijs

Location
Gemeentehuis Oldebroek
Start date
25/09/2023
End date
31/03/2024
Hours
32
Klant
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
Aanvraagnummer
SRQ168692
Share this request:

Opdrachtbeschrijving Beleidsmedewerker Onderwijs
Opdrachtgever:              Gemeente Oldebroek
Standplaats:                   Oldebroek, Raadhuisplein 1
Duur opdracht:               7 maanden
Uren per week:              24-32 uur per week 

De opdrachtgever
De gemeente Oldebroek is ambitieus! Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Die samenleving geven we met elkaar vorm; inwoners en gemeente. Je krijgt de ruimte voor eigen initiatief en om eigen verantwoordelijkheid te nemen. We ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden: Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibel en Vakbekwaam.

Het team
Het team Samenleving bestaat uit ruim 20 enthousiaste en gedreven (beleids)medewerkers. Naast Jeugd, Wmo, Participatie en inkomen, zijn onderwijs, sport, gezondheid, cultuur, subsidies en veiligheid belangrijke werkvelden binnen het team. We werken nauw samen met de teams Participatie/Sociaal Team en de Uitkeringsadministratie. Ook zijn we een van de twee gastheergemeenten voor de regionale samenwerking Jeugdhulp Noord Veluwe.
Vanwege zwangerschapsverlof van onze huidige beleidsmedewerker zijn we op zoek naar een Beleidsmedewerker Onderwijs en Jeugd.

Opdrachtomschrijving
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de scholen in onze gemeente. Je legt verbindingen tussen alle beleidsvelden die te maken hebben met onderwijs en verstevigt daarmee de preventieve aanpak. Je draagt bij aan het creëren van een gezonde en stimulerende omgeving voor onze kinderen en jeugd.

 • Je ontwikkelt beleid en implementeert nieuwe wetgeving op het gebied van Onderwijs en Jeugd, waarbij de focus ligt op Onderwijs;
 • Je bent verantwoordelijk voor meerdere thema’s binnen het onderwijs- en jeugdbeleid, zoals passend onderwijs, VVE en OAB, inzet NPO middelen, vroegtijdig schoolverlaters en leerplicht, leerlingenvervoer, Lokale Educatieve Agenda.
 • Je bent verantwoordelijk voor de gemeentelijke regie op de Toekomstvisie onderwijs en jeugd die momenteel opgesteld wordt en levert een bijdrage aan de totstandkoming van het nieuwe Integrale Onderwijshuisvestingsplan.
 • Je draagt bij aan integrale beleidsontwikkeling;
 • Je beheert de financiële middelen en legt daar verantwoording over af;
 • Je stemt af met de portefeuillehouder(s) en zorgt voor ambtelijke ondersteuning bij raadsvergaderingen.

Inhuurdesk Talentenregio

Direct link Inschrijven
Gemeentehuis Oldebroek
32
25/09/2023
07/09/2023
31/03/2024
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
SRQ168692
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Gemeentehuis Oldebroek
25/09/2023
31/03/2024
32

Opdrachtbeschrijving Beleidsmedewerker Onderwijs
Opdrachtgever:              Gemeente Oldebroek
Standplaats:                   Oldebroek, Raadhuisplein 1
Duur opdracht:               7 maanden
Uren per week:              24-32 uur per week 

De opdrachtgever
De gemeente Oldebroek is ambitieus! Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Die samenleving geven we met elkaar vorm; inwoners en gemeente. Je krijgt de ruimte voor eigen initiatief en om eigen verantwoordelijkheid te nemen. We ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden: Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibel en Vakbekwaam.

Het team
Het team Samenleving bestaat uit ruim 20 enthousiaste en gedreven (beleids)medewerkers. Naast Jeugd, Wmo, Participatie en inkomen, zijn onderwijs, sport, gezondheid, cultuur, subsidies en veiligheid belangrijke werkvelden binnen het team. We werken nauw samen met de teams Participatie/Sociaal Team en de Uitkeringsadministratie. Ook zijn we een van de twee gastheergemeenten voor de regionale samenwerking Jeugdhulp Noord Veluwe.
Vanwege zwangerschapsverlof van onze huidige beleidsmedewerker zijn we op zoek naar een Beleidsmedewerker Onderwijs en Jeugd.

Opdrachtomschrijving
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de scholen in onze gemeente. Je legt verbindingen tussen alle beleidsvelden die te maken hebben met onderwijs en verstevigt daarmee de preventieve aanpak. Je draagt bij aan het creëren van een gezonde en stimulerende omgeving voor onze kinderen en jeugd.

 • Je ontwikkelt beleid en implementeert nieuwe wetgeving op het gebied van Onderwijs en Jeugd, waarbij de focus ligt op Onderwijs;
 • Je bent verantwoordelijk voor meerdere thema’s binnen het onderwijs- en jeugdbeleid, zoals passend onderwijs, VVE en OAB, inzet NPO middelen, vroegtijdig schoolverlaters en leerplicht, leerlingenvervoer, Lokale Educatieve Agenda.
 • Je bent verantwoordelijk voor de gemeentelijke regie op de Toekomstvisie onderwijs en jeugd die momenteel opgesteld wordt en levert een bijdrage aan de totstandkoming van het nieuwe Integrale Onderwijshuisvestingsplan.
 • Je draagt bij aan integrale beleidsontwikkeling;
 • Je beheert de financiële middelen en legt daar verantwoording over af;
 • Je stemt af met de portefeuillehouder(s) en zorgt voor ambtelijke ondersteuning bij raadsvergaderingen.
Inloggen