Beleidsadviseur Statushouders en Inburgering

Location
Stadskantoor
Start date
16/10/2023
End date
15/04/2024
Hours
24
Klant
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
Aanvraagnummer
SRQ168784
Share this request:

Beleidsadviseur Statushouders en Inburgering

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.
De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.
Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken.
Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad. 

Sociaal Domein
Zwolle werkt samen met actieve partners en betrokken vrijwilligers in de stad en de regio. Er is aandacht en ruimte voor vernieuwing om onze complexe opgaven te realiseren. De essentie van alle opgaven is: lichte zorg als het kan, zwaar als het moet om een duurzaam perspectief voor inwoners mogelijk te maken. De komende jaren staat de hervorming van het sociaal domein centraal. Speerpunten zijn onder meer:

  • Van apart naar gewoon. Op scholen worden kinderen en jongeren bijvoorbeeld ondersteund door een integraal team met verschillende specialismen die bekijken en doen wat nodig is, op school en thuis.
  • Van deelprobleem naar totaaloplossing. Een voorbeeld is het samenvoegen van huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding voor de thuiszorg. Medewerkers groeien graag in deze taak en ouderen krijgen te maken met één bekend gezicht.
  • Voor zorgen voor naar zorgen dat. Het is de intentie om mensen zo lang mogelijk op hun eigen plek te laten wonen en meedoen, waarbij ze de regie over hun eigen leven behouden of terugkrijgen.
  • Van individuele zorg naar het samenbrengen van vragen. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding voor ouderen die op basis van interesses wordt georganiseerd.

Dit ga je doen
In Zwolle ondersteun jij als beleidsadviseur het huidige team beleidsadviseurs statushouders en inburgering en bouw je met hen verder aan de uitvoering van de wet inburgering en de integrale aanpak voor statushouders. Diverse onderwerpen dienen beleidsmatig nader worden uitgewerkt, waaronder bijvoorbeeld het herijken van het uitvoeringskader inburgering.
Je werkt samen met je collega beleidsadviseurs, je collega’s van de uitvoering en externe partners in de stad.

Sparringpartner van het bestuur
Jij bent sparringpartner voor het bestuur.  Je hebt  visie op het onderwerp, zet beleidskaders stevig neer, ziet trends en je kent de belangen, je weet wat er landelijk speelt.

Dit ben jij
Je hebt een afgeronde Hbo of academische opleiding en ervaring in een politieke organisatie op beleidsniveau.
Je veel weet van statushouders en de inburgeringswet.
Je adviezen zijn prettig om te lezen en als je zaken mondeling uitlegt, neem je iedereen goed mee in je verhaal. Je ontmoet soms tegenstrijdige belangen. Door je kennis, ervaring en je talent om te verbinden, beweeg je mensen in de gewenste richting. Het belang van de statushouder/inburgeraar  staat bij jou voorop.
 

Inhuurdesk Talentenregio

Direct link Inschrijven
Stadskantoor
24
16/10/2023
19/09/2023
15/04/2024
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
SRQ168784
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Stadskantoor
16/10/2023
15/04/2024
24

Beleidsadviseur Statushouders en Inburgering

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.
De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.
Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken.
Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad. 

Sociaal Domein
Zwolle werkt samen met actieve partners en betrokken vrijwilligers in de stad en de regio. Er is aandacht en ruimte voor vernieuwing om onze complexe opgaven te realiseren. De essentie van alle opgaven is: lichte zorg als het kan, zwaar als het moet om een duurzaam perspectief voor inwoners mogelijk te maken. De komende jaren staat de hervorming van het sociaal domein centraal. Speerpunten zijn onder meer:

  • Van apart naar gewoon. Op scholen worden kinderen en jongeren bijvoorbeeld ondersteund door een integraal team met verschillende specialismen die bekijken en doen wat nodig is, op school en thuis.
  • Van deelprobleem naar totaaloplossing. Een voorbeeld is het samenvoegen van huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding voor de thuiszorg. Medewerkers groeien graag in deze taak en ouderen krijgen te maken met één bekend gezicht.
  • Voor zorgen voor naar zorgen dat. Het is de intentie om mensen zo lang mogelijk op hun eigen plek te laten wonen en meedoen, waarbij ze de regie over hun eigen leven behouden of terugkrijgen.
  • Van individuele zorg naar het samenbrengen van vragen. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding voor ouderen die op basis van interesses wordt georganiseerd.

Dit ga je doen
In Zwolle ondersteun jij als beleidsadviseur het huidige team beleidsadviseurs statushouders en inburgering en bouw je met hen verder aan de uitvoering van de wet inburgering en de integrale aanpak voor statushouders. Diverse onderwerpen dienen beleidsmatig nader worden uitgewerkt, waaronder bijvoorbeeld het herijken van het uitvoeringskader inburgering.
Je werkt samen met je collega beleidsadviseurs, je collega’s van de uitvoering en externe partners in de stad.

Sparringpartner van het bestuur
Jij bent sparringpartner voor het bestuur.  Je hebt  visie op het onderwerp, zet beleidskaders stevig neer, ziet trends en je kent de belangen, je weet wat er landelijk speelt.

Dit ben jij
Je hebt een afgeronde Hbo of academische opleiding en ervaring in een politieke organisatie op beleidsniveau.
Je veel weet van statushouders en de inburgeringswet.
Je adviezen zijn prettig om te lezen en als je zaken mondeling uitlegt, neem je iedereen goed mee in je verhaal. Je ontmoet soms tegenstrijdige belangen. Door je kennis, ervaring en je talent om te verbinden, beweeg je mensen in de gewenste richting. Het belang van de statushouder/inburgeraar  staat bij jou voorop.
 

Inloggen