Adviseur Ruimtelijke Ordening

Location
Hattem
Start date
02/11/2020
End date
30/04/2021
Hours
20
Klant
(Talentenregio) Gemeente Hattem
Aanvraagnummer
SRQ144901
Share this request:

Ben jij iemand die enthousiast wordt van meedenken en meepraten over de vernieuwingen die voortvloeien uit de nieuwe omgevingswet en tegelijkertijd ook graag met concrete werkzaamheden aan de slag wil? Dan gaan we graag met jou in gesprek!

De organisatie
De gemeentelijke organisatie is compact en volop in ontwikkeling. We zijn trots op onze medewerkers die met energie en betrokkenheid werken aan een nog mooier Hattem. De kernwaarden duidelijkheid, samenwerken, vertrouwen én verbeteren staan centraal. Herken jij je hierin?! Dan pas jij in onze organisatie!

De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in onderwerpen die voor Hattem van belang zijn en in de gemeentelijke organisatie. In de kern willen we betekenisvol werk verrichten voor inwoners en bedrijven. We willen onze stad kennen en het samen met hen doen. Daarbij werken we meer opgave- én procesgericht waarbij de inwoner centraal staat! 

Plaats in de organisatie
De eenheid Ontwikkeling en Advies levert in intensieve samenwerking en interactie met partners uit onze omgeving (naast bestuur veelal instellingen en maatschappelijke organisaties) voornamelijk richtinggevende beleidsproducten. Als adviseur Ruimtelijke ontwikkeling kom je terecht in een dynamische omgeving.
 
Werkzaamheden
Als adviseur ruimtelijke ontwikkeling ben je o.a. verantwoordelijk voor de beleidsmatige voorbereiding en planologische begeleiding van de ontwikkelingen. Je bent hierbij de verbindende schakel tussen de teams Ruimte en Vergunningverlening & Handhaving. Naast het actualiseren en herzien van bestemmingsplannen houd je je bezig met het behandelen van ingekomen planologische verzoeken. Jij bent in staat zelf de planregels en toelichting te schrijven, maar je kunt ook betrokken partijen aansturen. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

Ontwikkelen, adviseren en invoeren van beleid van planologische vraagstukken;
Opstellen van en adviseren over bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen;
Voeren van planologische procedures en het bewaken van termijnen
Samenwerken met betrokken partijen, zowel intern als extern;
Opstellen van anterieure overeenkomsten;
Participeren in projectgroepen;
Overige werkzaamheden passend binnen doelstelling van het team.

Wat vragen we van je?
Je beschikt over een afgeronde WO opleiding ruimtelijke ordening/planologie/milieu.
Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de ruimtelijke ordening.
Je hebt actuele kennis van wetgeving (Wro, Wabo, Bro), gemeentelijk beleid, procedures en het toepassen hiervan op het vakgebied.
Je adviseert intern en extern.
Je denkt mee over de komst van de omgevingswet.
Je bent een teamplayer.
Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaat omschrijving worden in de motivatiebrief en/of tijdens het gesprek getoetst door de gemeente.
Competenties
De gemeente heeft drie competenties benoemd waarvan zij wil dat iedere medewerker in de organisatie ze bezit, dit zijn klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerken. 

Daarnaast beschik je over:
– netwerkvaardigheid
– zelfreflectie
– communicatieve vaardigheden
– oordeelsvorming
– leervermogen

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Hattem
20
02/11/2020
15/10/2020
30/04/2021
(Talentenregio) Gemeente Hattem
SRQ144901
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Hattem
02/11/2020
30/04/2021
20

Ben jij iemand die enthousiast wordt van meedenken en meepraten over de vernieuwingen die voortvloeien uit de nieuwe omgevingswet en tegelijkertijd ook graag met concrete werkzaamheden aan de slag wil? Dan gaan we graag met jou in gesprek!

De organisatie
De gemeentelijke organisatie is compact en volop in ontwikkeling. We zijn trots op onze medewerkers die met energie en betrokkenheid werken aan een nog mooier Hattem. De kernwaarden duidelijkheid, samenwerken, vertrouwen én verbeteren staan centraal. Herken jij je hierin?! Dan pas jij in onze organisatie!

De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in onderwerpen die voor Hattem van belang zijn en in de gemeentelijke organisatie. In de kern willen we betekenisvol werk verrichten voor inwoners en bedrijven. We willen onze stad kennen en het samen met hen doen. Daarbij werken we meer opgave- én procesgericht waarbij de inwoner centraal staat! 

Plaats in de organisatie
De eenheid Ontwikkeling en Advies levert in intensieve samenwerking en interactie met partners uit onze omgeving (naast bestuur veelal instellingen en maatschappelijke organisaties) voornamelijk richtinggevende beleidsproducten. Als adviseur Ruimtelijke ontwikkeling kom je terecht in een dynamische omgeving.
 
Werkzaamheden
Als adviseur ruimtelijke ontwikkeling ben je o.a. verantwoordelijk voor de beleidsmatige voorbereiding en planologische begeleiding van de ontwikkelingen. Je bent hierbij de verbindende schakel tussen de teams Ruimte en Vergunningverlening & Handhaving. Naast het actualiseren en herzien van bestemmingsplannen houd je je bezig met het behandelen van ingekomen planologische verzoeken. Jij bent in staat zelf de planregels en toelichting te schrijven, maar je kunt ook betrokken partijen aansturen. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

Ontwikkelen, adviseren en invoeren van beleid van planologische vraagstukken;
Opstellen van en adviseren over bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen;
Voeren van planologische procedures en het bewaken van termijnen
Samenwerken met betrokken partijen, zowel intern als extern;
Opstellen van anterieure overeenkomsten;
Participeren in projectgroepen;
Overige werkzaamheden passend binnen doelstelling van het team.

Wat vragen we van je?
Je beschikt over een afgeronde WO opleiding ruimtelijke ordening/planologie/milieu.
Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de ruimtelijke ordening.
Je hebt actuele kennis van wetgeving (Wro, Wabo, Bro), gemeentelijk beleid, procedures en het toepassen hiervan op het vakgebied.
Je adviseert intern en extern.
Je denkt mee over de komst van de omgevingswet.
Je bent een teamplayer.
Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaat omschrijving worden in de motivatiebrief en/of tijdens het gesprek getoetst door de gemeente.
Competenties
De gemeente heeft drie competenties benoemd waarvan zij wil dat iedere medewerker in de organisatie ze bezit, dit zijn klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerken. 

Daarnaast beschik je over:
– netwerkvaardigheid
– zelfreflectie
– communicatieve vaardigheden
– oordeelsvorming
– leervermogen

Inloggen