Adviseur OOV

Location
Kampen
Start date
01/10/2020
End date
31/12/2020
Hours
36
Klant
(Talentenregio) Gemeente Kampen
Aanvraagnummer
SRQ143761
Share this request:

In afwachting van invulling van de vacature zijn wij  voor de afdeling Bestuursadvisering, onderdeel Openbare Orde en Veiligheid op zoek naar een
adviseur openbare orde en veiligheid met de nadruk op crisisbeheersing (adviseur B) voor 32 – 36 uur per week

De gemeente heeft zich onder andere de volgende doelen gesteld:

 • uitstekende samenwerking met Veiligheidsregio IJsselland en andere partners
 • meer samenhang en samenwerking tussen veiligheid en andere (beleids-)velden;
 • samen met partnerorganisaties investeren in de aanpak van overlast in de woonomgeving blijven investeren in preventie en handhaving van alcohol en drugs met extra inzet op de bestrijding van harddrugs;
 • bij het beoordelen van aanvragen waaraan overlast- en veiligheidsaspecten zitten, vervullen we meer de rol van makelaar en ‘mogelijkmaker’.

Ons veiligheidsbeleid en de planvorming zijn gericht op het beperken van crises èn de gevolgen hiervan. Daarvoor is een crisisbeheersingsorganisatie, waarbij we opleiden en trainen volgens de eisen van bevolkingszorg van de VRIJsselland.
Onderdeel van de functie is een piketfunctie binnen het regionale team bevolkingszorg van de Veiligheidsregio IJsselland.
Wat ga je doen?

 • je bent adviseur van het college;
 • je bent eerste aanspreekpunt tijdens een crisis;
 • je bent samen met het de collega’s van communicatie verantwoordelijk voor de risico- en crisiscommunicatie;
 • je regisseert de training, oefening en opleiding van de collega’s betrokken bij de crisisbeheersingsorganisatie;
 • je zorgt voor de noodzakelijke middelen voor de crisisbeheersingsorganisatie;
 • je bent budgethouder crisisbeheersing (beheren en verantwoorden budget);
 • je fungeert als Port Security Officer
 • je levert inbreng bij het overleg met de ondernemers, inwoners en organisaties in de veiligheidsketen;
 • je rapporteert resultaten, successen en afwijkingen aan je opdrachtgevers en je leidinggevende;
 • je initieert projecten op het gebied van fysieke veiligheid.

Naast deze taken als adviseur crisisbeheersing voer je ook taken uit binnen de openbare orde en veiligheid.
 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Kampen
36
01/10/2020
11/09/2020
31/12/2020
(Talentenregio) Gemeente Kampen
SRQ143761
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Kampen
01/10/2020
31/12/2020
36

In afwachting van invulling van de vacature zijn wij  voor de afdeling Bestuursadvisering, onderdeel Openbare Orde en Veiligheid op zoek naar een
adviseur openbare orde en veiligheid met de nadruk op crisisbeheersing (adviseur B) voor 32 – 36 uur per week

De gemeente heeft zich onder andere de volgende doelen gesteld:

 • uitstekende samenwerking met Veiligheidsregio IJsselland en andere partners
 • meer samenhang en samenwerking tussen veiligheid en andere (beleids-)velden;
 • samen met partnerorganisaties investeren in de aanpak van overlast in de woonomgeving blijven investeren in preventie en handhaving van alcohol en drugs met extra inzet op de bestrijding van harddrugs;
 • bij het beoordelen van aanvragen waaraan overlast- en veiligheidsaspecten zitten, vervullen we meer de rol van makelaar en ‘mogelijkmaker’.

Ons veiligheidsbeleid en de planvorming zijn gericht op het beperken van crises èn de gevolgen hiervan. Daarvoor is een crisisbeheersingsorganisatie, waarbij we opleiden en trainen volgens de eisen van bevolkingszorg van de VRIJsselland.
Onderdeel van de functie is een piketfunctie binnen het regionale team bevolkingszorg van de Veiligheidsregio IJsselland.
Wat ga je doen?

 • je bent adviseur van het college;
 • je bent eerste aanspreekpunt tijdens een crisis;
 • je bent samen met het de collega’s van communicatie verantwoordelijk voor de risico- en crisiscommunicatie;
 • je regisseert de training, oefening en opleiding van de collega’s betrokken bij de crisisbeheersingsorganisatie;
 • je zorgt voor de noodzakelijke middelen voor de crisisbeheersingsorganisatie;
 • je bent budgethouder crisisbeheersing (beheren en verantwoorden budget);
 • je fungeert als Port Security Officer
 • je levert inbreng bij het overleg met de ondernemers, inwoners en organisaties in de veiligheidsketen;
 • je rapporteert resultaten, successen en afwijkingen aan je opdrachtgevers en je leidinggevende;
 • je initieert projecten op het gebied van fysieke veiligheid.

Naast deze taken als adviseur crisisbeheersing voer je ook taken uit binnen de openbare orde en veiligheid.
 

Inloggen