Adviseur Interne controle

Location
Zwolle
Start date
02/11/2020
End date
31/03/2021
Hours
36
Klant
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
Aanvraagnummer
SRQ144706
Share this request:

Werkomgeving
De focus van het Sociaal Domein  ligt op werk, re-integratie en participatie. De afdeling Inkomensondersteuning bevordert dat de financiële situatie van de klant geen belemmering vormt voor werk, re-integratie en participatie.
De afdeling bestaat uit Team Inkomen, Uitkeringsadministratie en Vordering en Verhaal, Team Handhaving en Team Schulddienstverlening. De missie van afdeling Inkomensondersteuning (IO) is het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid van de klant, uitgaande van zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Wij doen dit samen met onze partners in de stad op een slagvaardige en respectvolle wijze.
Het team Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) voert in regionaal verband de volgende regelingen uit:
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo);
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004);
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);
Participatiewet ten aanzien van startende (parttime) zelfstandigen.

Het Rbz is vanaf maart 2020 belast met de uitvoering van de Tozo. Dit doen wij voor een 10-tal gemeenten. Ondernemers kunnen bij ons een aanvraag indienen middels een digitaal aanvraagformulier. Dataverwerking vindt deels geautomatiseerd plaats. De Tozo-aanvragen  worden allemaal individueel beoordeeld.

Op grond van een steekproef controleert u volgens de landelijke richtlijnen de rechtmatigheid van de uitvoering van de Tozo, de opvolging van de  signalen via Stichting Inlichtingenbureau (IB) en voert u waar nodig herstelacties uit Tevens voert u controlewerkzaamheden uit u op basis van een controleplan met betrekking tot  de rechtmatigheid van de reguliere uitvoering van de Bbz en Ioaz.. Hiervoor zoeken wij op tijdelijke basis een analytische en zorgvuldig werkende collega die stevig in z’n schoenen staat.
Functieomschrijving
Het uitvoeren van steekproeven in het kader van interne controle gericht op de rechtmatige uitvoering van (met name) de Tozo;
Het rapporteren over de uitkomsten van de steekproeven;
Het afstemmen met de IC-functionarissen van de concernstaf.
Persoonlijk profiel
U heeft een relevante opleiding op Hbo-niveau;
U heeft ervaring op het gebied van interne controle binnen een gemeentelijke overheid.
U heeft kennis en ervaring verslaggevingsregels en interne (rechtmatigheids)controle;
U heeft kennis van GWS4all en de interne processen en procedures binnen het Sociaal Domein.
De volgende kerncompetenties worden geacht aanwezig te zijn:
Analyseren
Zorgvuldigheid/Nauwkeurigheid
Communicatie.
Je beschikt over zelf-reflecterend vermogen en handelt integer. Je bent gedreven, klantgericht, stressbestendig, flexibel en je kunt snel schakelen. Tevens ben je gericht  op resultaat, verbinding en samenwerking. Je hebt goed gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen Ook kun je goed luisteren en  ben je in staat empathisch te handelen.

 

 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Zwolle
36
02/11/2020
13/10/2020
31/03/2021
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
SRQ144706
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Zwolle
02/11/2020
31/03/2021
36

Werkomgeving
De focus van het Sociaal Domein  ligt op werk, re-integratie en participatie. De afdeling Inkomensondersteuning bevordert dat de financiële situatie van de klant geen belemmering vormt voor werk, re-integratie en participatie.
De afdeling bestaat uit Team Inkomen, Uitkeringsadministratie en Vordering en Verhaal, Team Handhaving en Team Schulddienstverlening. De missie van afdeling Inkomensondersteuning (IO) is het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid van de klant, uitgaande van zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Wij doen dit samen met onze partners in de stad op een slagvaardige en respectvolle wijze.
Het team Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) voert in regionaal verband de volgende regelingen uit:
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo);
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004);
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);
Participatiewet ten aanzien van startende (parttime) zelfstandigen.

Het Rbz is vanaf maart 2020 belast met de uitvoering van de Tozo. Dit doen wij voor een 10-tal gemeenten. Ondernemers kunnen bij ons een aanvraag indienen middels een digitaal aanvraagformulier. Dataverwerking vindt deels geautomatiseerd plaats. De Tozo-aanvragen  worden allemaal individueel beoordeeld.

Op grond van een steekproef controleert u volgens de landelijke richtlijnen de rechtmatigheid van de uitvoering van de Tozo, de opvolging van de  signalen via Stichting Inlichtingenbureau (IB) en voert u waar nodig herstelacties uit Tevens voert u controlewerkzaamheden uit u op basis van een controleplan met betrekking tot  de rechtmatigheid van de reguliere uitvoering van de Bbz en Ioaz.. Hiervoor zoeken wij op tijdelijke basis een analytische en zorgvuldig werkende collega die stevig in z’n schoenen staat.
Functieomschrijving
Het uitvoeren van steekproeven in het kader van interne controle gericht op de rechtmatige uitvoering van (met name) de Tozo;
Het rapporteren over de uitkomsten van de steekproeven;
Het afstemmen met de IC-functionarissen van de concernstaf.
Persoonlijk profiel
U heeft een relevante opleiding op Hbo-niveau;
U heeft ervaring op het gebied van interne controle binnen een gemeentelijke overheid.
U heeft kennis en ervaring verslaggevingsregels en interne (rechtmatigheids)controle;
U heeft kennis van GWS4all en de interne processen en procedures binnen het Sociaal Domein.
De volgende kerncompetenties worden geacht aanwezig te zijn:
Analyseren
Zorgvuldigheid/Nauwkeurigheid
Communicatie.
Je beschikt over zelf-reflecterend vermogen en handelt integer. Je bent gedreven, klantgericht, stressbestendig, flexibel en je kunt snel schakelen. Tevens ben je gericht  op resultaat, verbinding en samenwerking. Je hebt goed gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen Ook kun je goed luisteren en  ben je in staat empathisch te handelen.

 

 
Inloggen