Inhuurdesk Talentenregio

WMO Gids

Standplaats:
Dronten
Startdatum:
01.01.2019
Einddatum:
30.03.2019
Maximaal tarief:
€ 55.00
Uren per week:
36

 

Organisatie
De gemeente Dronten is een jonge gemeente met lef. In veertig jaar tijd groeide de gemeente Dronten uit tot een gemeente met meer dan 40.000 inwoners.
Het thema “Dronten geeft je de ruimte” voert dan ook verder dan de fysieke ruimte in de gemeente. Ook in de organisatie van de gemeente Dronten: daar worden talenten benut!

Bij gemeente Dronten werken we vanuit een gemeenschappelijke visie volgens de 4 V´s: Vertrouwen, Vakmanschap, Verbinding en Vernieuwingskracht. De gemeente Dronten is
opgedeeld in drie vakgebieden, namelijk Ruimtelijk Domein & Dienstverlening, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. (zie 
ook: www.dronten.nl).

Organisatie binnen het sociaal domein
De Dronter Koers is de benaming van de werkwijze in het sociaal domein van de gemeente Dronten. Deze werkwijze stoelt op 5 wijknetwerken waarin de zogenaamde “gidsen” en
andere professionals in het sociaal domein met elkaar samenwerken. Onderdeel van de Dronter Koers zijn 
de gidsen Wmo, gemotiveerder medewerkers met verschillende
achtergronden. Meer informatie over de Dronter Koers is te vinden op 
www.dronten.nl.


Beschrijving van de functie
Als gids WMO heeft een eigen klantenbestand en is verantwoordelijk voor de beoordeling en afhandeling van de aanvraag WMO conform de werkwijze Dronter Koers.
Er is sprake van een intensieve samenwerking met partners in de wijk en gidsen vanuit de P-wet en Jeugd. Je voert gesprekken om de vraag van de cliënt te verhelderen
en verzamelt informatie over de eigen kracht en de sociale omgeving.
Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag zal dit gebeuren in de vorm van een keukentafelgesprek of een ronde tafel, waarbij met de cliënt en waar mogelijk met zijn netwerk
gezocht wordt naar alternatieven en/of met alle bij het gezin betrokken zorgverleners een integrale aanpak wordt afgesproken. Het bepalen van de behoefte aan zorg en
voorzieningen daar waar van toepassing in afstemming en samenhang met jeugdzorg en P-wet behoren tot de werkzaamheden van de gids.
Je stelt het ondersteuningsplan op en houdt (toe)zicht en regie op de uitvoering van het ondersteuningsplan.

Als gids verwachten we een grote zelfstandigheid. We verwachten van je dat je de aanvragen conform gemeentelijk beleid onderbouwt en administratief verwerkt, rapporteert,
beschikt en registreert.
De gidsen worden bij de uitvoering van de werkzaamheden ondersteund door de administratie. Verder verwachten we dat je actief meedenkt in werkprocessen, teamprocessen
en de samenwerking met externe partijen.

Competenties

 • Je bent goed met mensen
 • Je beschikt over invoelingsvermogen, tact, analytisch inzicht en overtuigingskracht
 • Je bent een goede luisteraar, staat open voor andermans ideeën, kan je eigen standpunten goed verwoorden en hier een afweging in maken
 • Je vindt het leuk om complexe aanvragen te behandelen en treedt daarbij in overleg met betrokken partijen, legt huisbezoeken af en geeft een gefundeerd en
  deskundig advies
 • Je bouwt en onderhoudt een netwerk van voor de functie relevante contacten (in – en extern)
 • Je houdt van aanpakken en uitdagingen en gaat problemen niet uit de weg
 • Je bent vertrouwd met administratieve processen en geautomatiseerde gegevensverwerking
 • Je beschikt je over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je kunt zelfstandig, maar ook in teamverband werken

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding, nauw verwant aan WMO gerelateerde beroepsgroep
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring binnen de WMO, bijvoorbeeld als Consulent of gids
 • Je bent gewend om zelfstandig te indiceren

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten