Inhuurdesk Talentenregio

Teammanager Uitvoering Sociaal Domein

Standplaats:
Oldebroek
Startdatum:
01.01.2019
Einddatum:
31.12.2020
Maximaal tarief:
€ 90.00
Uren per week:
28

De opdracht
Je bent lid van het managementteam en in die rol lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het MT en denk je mee over de koers van de organisatie richting de toekomst. Je bent ambtelijk opdrachtgever voor projecten, in het bijzonder de doorontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening binnen het sociale domein. Daarnaast geef je integraal leiding aan de medewerkers van het team Uitvoering Sociaal Domein.
Voor dit team ligt de komende twee jaar de focus op het verder ontwikkelen van medewerkers in hun nieuwe rol, het ontwikkelen van de samenwerking binnen het team en het integraal inrichten van werkwijzen, processen en systemen. Je helpt de medewerkers taakvolwassen te worden in hun functie en bent hun klankbord. Je stuurt op hoofdlijnen, belegt verantwoordelijkheden in het team en maakt knelpunten bespreekbaar. Je zorgt voor een goede verbinding met de interne (beleids)teams Samenleving en de Uitkeringsadministratie en met de ketenpartners. Je vertegenwoordigt de gemeente bij in- en externe overlegsituaties en draagt mede zorg voor een goede samenwerking met de omringende gemeenten.
Voor de duur van twee jaar word je ondersteund door een casusregisseur die de medewerkers vanuit de inhoudelijke praktijk helpt in hun doorontwikkeling. Het team beschikt over twee kwaliteitsmedewerkers die toezien op de processen en op doelmatigheid en rechtmatigheid.
 
Wat neem je mee?

 • afgeronde WO-opleiding bij voorkeur in de richting van Bestuurskunde, aangevuld met scholing op het gebied van leidinggeven en coaching;
 • Minimaal twee jaar ervaring in de afgelopen vier jaar als integraal leidinggevende bij gemeenten binnen het Sociale domein;
 • Ervaring met het teamontwikkelings- en of veranderingsprocessen bij gemeenten binnen het sociale domein;
 • Functionele kennis van Csam en Civision Samenlevingszaken;
 • Je herkent je in onze kernwaarden: Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam.

 
Competenties
Naast het onderschrijven van onze kernwaarden, vragen wij de volgende competenties:

 • Analyserend
 • Doortastend
 • Bestuurlijk sensitief
 • Motiverend
 • Omgevingsbewust
 • Duidelijk

 
De bovenstaande competenties zullen door de opdrachtgever worden beoordeeld in de motivatiebrief en/of tijdens het gesprek.

Waar kom je in terecht?
Oldebroek is volop in beweging. Onze 23.000 inwoners in zes dorpskernen vormen een betrokken gemeenschap met een grote diversiteit. Ze zijn actief in verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. En daar zijn wij trots op!
 
Onder het moto 'Oldebroek voor mekaar' werken we aan een organisatie die aansluit bij de behoeften van de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. We werken samen aan een sterke en leefbare samenleving. Daarvoor sluiten wij aan bij initiatieven, zijn we partner in het ontwikkelen van ideeën en plannen en zoeken we naar mogelijkheden om regels te verminderen en eenvoudiger te maken. De samenleving van Oldebroek geven we met elkaar vorm, inwoners en gemeente. Er is ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en zelf initiatieven te ontplooien; we ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Een aanpak, waarin de samenleving aan het roer staat. En ook een zoektocht die vraagt om lef, creativiteit en het bewandelen van nieuwe wegen.
 
‘Oldebroek voor mekaar’ betekent voor ons een andere rol. Wij zijn voortdurend in gesprek met de samenleving, ontwikkelen nieuwe manieren van werken die aansluiten bij de vraag van dat moment. Daarom werken we aan verantwoordelijkheden laag in de organisatie, aan teams die zelf de inhoud van hun werk sturen, aan professionals met een modern klantbewustzijn. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden: Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam.
 
Het team
Het Sociaal Team is een multidisciplinair team dat voornamelijk werkt vanuit dorpshuis De Brinkhof in Wezep. Het team richt zich op vragen van inwoners met het doel hen zo optimaal mogelijk te laten participeren in de samenleving. Daarbij werken we met 1 plan, 1 gezin, 1 regisseur middels 1 toegang. Met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) wordt nauw samengewerkt vanuit dezelfde locatie. De werkzaamheden van het team kernmerken zich door zelfstandigheid in het afhandelen van enkelvoudige en meervoudige complexe vragen.
In het Sociaal Team werken collega’s van de gemeente samen met medewerkers van onder meer Stimenz, DeltaWonen, Icare en Mee Veluwe. Er wordt intensief samengewerkt met het Platform Informele Ondersteuning (PIO) en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het Sociaal Team bestaat uit ongeveer 30 medewerkers die functioneel worden aangestuurd door de manager van het team Uitvoering Sociaal domein. De 15 medewerkers van de gemeente vallen ook hiërarchisch onder deze manager.
 

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten