Inhuurdesk Talentenregio

Regionaal procesmanager doordecentralisatie

Standplaats:
Deventer
Startdatum:
01.05.2019
Einddatum:
30.04.2020
Uren per week:
16

De gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen organiseren samen de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en het beschermd wonen. Met deze voorzieningen bieden zij een vangnet voor en hulp aan inwoners in kwetsbare situaties. Voor de periode 2017-2022 is een regiovisie en regionaal actieplan uitgewerkt. 
 
Samenwerkingsafspraken tussen voornoemde gemeenten zijn vastgelegd in een convenant. Dit samenwerkingsconvenant loopt tot 2021. Per 2021 verwachten we de invoering van een nieuw landelijk objectief verdeelmodel voor de financiële middelen. Tot dat moment ontvangt de centrumgemeente (Deventer) de regiomiddelen. In de regio worden afspraken gemaakt over de besteding van de middelen. Vanaf 2021 worden de middelen geleidelijk door-gedecentraliseerd van de centrumgemeente naar alle gemeenten. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten. Er is een proces uitgelijnd om die afspraken uit te werken. Om dat proces te organiseren en faciliteren zoeken we kandidaten voor de rol van 
 
Regionaal procesmanager doordecentralisatie
12 - 16 uur per week, voor de periode van één jaar
 
Het werk

  • Je bent  primair verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van het proces om te komen tot nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten. Je zorgt voor afspraken over de inhoud van de samenwerking, de juridische vorm en de financiën. Je treedt hierbij op  als penvoerder; de inhoud en vorm van de afspraken worden bepaald door de gemeenten,
  • Je werkt en betrekt  actief  de wethouders en de beleidsadviseurs van de gemeenten. In samenspraak met hen organiseer en faciliteer je vroegtijdig  betrokkenheid van colleges en gemeenteraden;
  • Je werkt nauw samen en onder verantwoordelijkheid van  de regionaal programmamanager, met wie je continu zorgdraagt voor optimale samenwerking met de gemeenten.
  • Je betrekt zo nodig en gewenst de regionaal en lokaal betrokken zorgaanbieders en  Wmo raden.
Wie komt in aanmerking
  • Je hebt kennis en ervaring op de beleidsterreinen maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en het beschermd wonen.
  • Je bent in staat om nieuwe, complexe materie snel en goed te doorgronden; Je bent een stevige persoonlijkheid en politiek-bestuurlijk sensitief.
  • Je houdt van organiseren, verbinden en faciliteren. Het gaat niet om jouw opvattingen, maar om die van de gemeenten. Je kunt goed luisteren, doorvragen en weet complexe materie op een toegankelijke manier op papier te zetten.
  • Je bent  analytisch sterk en weet gedurende het proces de voor- en tegens van regionale samenwerking evenals de precieze afspraken concreet in kaart te brengen.
  • Je hebt passie voor het optimaliseren van regionale samenwerking en bent als geen ander in staat om de complexe en gevoelige vraagstukken die daarbij horen vanuit een brede visie te vertalen naar nieuwe doelen, werkwijzen en afspraken die een constructief en realiseerbaar geheel vormen. 
  • Je bent een goede netwerker en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel als gesprekpartner als penvoerder. Je bent alles behalve een solist; je bent een echte teamplayer. Je kunt uitstekend zelfstandig werken, maar blijft altijd actief in contact met jouw directe collega’s.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten