Inhuurdesk Talentenregio

Programma manager Duurzaamheid

Standplaats:
Meppel
Startdatum:
01.02.2019
Einddatum:
31.07.2019
Uren per week:
24

MEPPEL DOET ERTOE!
 
In het coalitieakkoord 2018-2022 wordt aangegeven dat de gemeente Meppel zich wil voorbereiden op de energie transitie, klimaatverandering en het circulair zijn.
Meppel gaat binnen regio Drenthe aan de slag met de opgave uit het nationale (ontwerp)Klimaatakkoord. Middels een (concept)routekaart wordt aangegeven hoe Meppel de energietransitie met de samenleving wil realiseren en welke keuzes er gemaakt worden. Naast inzet op de Regionale EnergieStrategie vindt Meppel het belangrijk dat opwek duurzame energie voor en door de Meppelers gebeurd.  De Stedelijke omgeving moet mee veranderen met het klimaat (klimaatadaptatie en –mitigatie). In samenwerking met partners gaan we aan de slag met de klimaatopgave. Samen met het stadslab N.I.C.E wordt gewerkt aan vraagstukken op het gebied van circulaire economie. De komende periode dient verdere uitvoering te worden gegeven aan Meppel circuleert en moet de gevraagde koers bepaald worden.
 
De programmamanager dient het coalitieakkoord  te vertalen naar een uitvoeringsprogramma duurzaamheid voor de komende 3 jaar. Hierbij rekening houdend met dwarsverbanden die er zijn. Het uitvoeringsprogramma heeft tot doel versnelling aan te brengen in de uitvoering.
 
De hoofdonderdelen van het uitvoeringsprogramma dienen de onderdelen verduurzaming energie, Klimaatadaptatie en circulaire economie te bevatten. De focus van het programma dient, conform het Rijksbesluit, gericht te zijn op een CO2-neutrale gemeente in 2040, klimaatbestendig in 2050 en Circulair in 2050.
 
We verwachten een concrete aanpak van projecten en activiteiten, opgesteld in dialoog met onze Meppeler inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeente. In het uitvoeringsprogramma wordt focus aangebracht: onderwerpen waar we ons (pro)actief op inzetten met daarnaast onderwerpen waar de Meppeler samenleving een leidende rol heeft en de gemeente meer op afstand is.
Op welke wijze jaarlijkse de uitvoering van projecten en activiteiten wordt gemonitord mag niet ontbreken in de aanpak.
 
Het uitvoeringsprogramma moet binnen 6 maanden na aantreden programmamanager bestuurlijk geaccordeerd zijn.
 
Je profiel
Als programmamanager ben je een enthousiaste en (daad)krachtig trekker op het thema. Je bent ambitieus, gedreven en hebt de kennis om de bestuurlijke opgave te realiseren waarbij de prioriteit ligt bij het uitvoeren van duurzaamheidsagenda. Landelijke ontwikkelingen/trends volg je op de voet. Je weet mede op basis hiervan een onderscheidende en inspirerende visie op duurzame energie neer te zetten en bent in staat om de visie te vertalen naar kansen en mogelijkheden voor de gemeente. Je kunt abstracte concepten vertalen naar concrete oplossingen, toepasbaar voor gemeente Meppel. Je bent in staat om interne bewustwording en beweging te creëren als het gaat om duurzaamheid. Dit doe je met passie en gedrevenheid voor het onderwerp maar ook met de nodige realiteitszin. Wij zoeken een hiervoor een persoon die een echte teamplayer en voortrekker is.
Zie jij deze opdracht als een uitdaging? Dan kun je hieronder gemotiveerd reageren. We gaan graag in gesprek met je.
Concreet wordt jouw opdracht: Het samen met de Meppeler samenleving vertalen van het coalitieakkoord 2018-2022 naar een concreet uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten