Inhuurdesk Talentenregio

Inkomensconsulent en administratief medewerker statushouders

Standplaats:
Oldebroek
Startdatum:
01.03.2019
Einddatum:
31.12.2019
Maximaal tarief:
€ 47.00
Uren per week:
36

Opdrachtbeschrijving inkomensconsulent en administratief medewerker statushouders voor het Sociaal Team van de gemeente Oldebroek
 
Opdrachtgever:            gemeente Oldebroek
Startdatum:                 z.s.m.
Duur opdracht:            1 jaar
Optie tot verlenging:    is mogelijk
Uren per week:            36 uur per week (24 uur inkomensconsulent en 12 uur administratief medewerker statushouders)
Max. uurtarief:             € 47,- inclusief alle kosten, exclusief BTW
 
 
De gemeente
Oldebroek is volop in beweging. Onze 23.000 inwoners in zes dorpskernen vormen een betrokken gemeenschap met een grote diversiteit. Ze zijn actief in verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. En daar zijn wij trots op!
 
De uitdaging van Oldebroek
Wij staan voor een grote uitdaging. Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de behoeften van de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Dat doen we onder het motto 'Oldebroek voor mekaar'.
‘Oldebroek voor mekaar’ staat voor samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Wij sluiten aan bij initiatieven uit de samenleving, we zijn partner in het ontwikkelen van ideeën en plannen en zoeken we naar mogelijkheden om regels te verminderen en eenvoudiger te maken.
De samenleving van Oldebroek geven we met elkaar vorm, inwoners en gemeente. Er is ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en zelf initiatieven te ontplooien; we ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Een aanpak, waarin de samenleving aan het roer staat. En ook een zoektocht die vraagt om lef, creativiteit en het bewandelen van nieuwe wegen.
‘Oldebroek voor mekaar’ betekent voor ons een andere rol. Wij zijn voortdurend in gesprek met de samenleving, ontwikkelen nieuwe manieren van werken die aansluiten bij de vraag van dat moment. Daarom werken we aan verantwoordelijkheden laag in de organisatie, aan teams die zelf de inhoud van hun werk sturen, aan professionals met een modern klantbewustzijn. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden: Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam.
 
De opdracht
Het Sociaal Team is een multidisciplinair team dat voornamelijk werkt vanuit dorpshuis De Brinkhof in Wezep. Het richt zich op vragen van inwoners met het doel hen zo optimaal mogelijk te laten participeren in de samenleving. In het team werkt we samen met medewerkers van onder meer Stimenz, DeltaWonen, Icare, en Mee en is gehuisvest met het CJG, waarmee een nauwe samenwerking is. Het Sociaal Team bestaat uit ruim 30 medewerkers die functioneel worden aangestuurd door de teammanager Uitvoering sociaal domein. De 15 medewerkers van de gemeente vallen ook hiërarchisch onder deze teammanager. Binnen het sociaal team werk je nauw samen met collega’s van verschillende disciplines. Je brengt je eigen expertise in vanuit de gedachte één gezin, één plan, één regisseur. Met deze integrale werkwijze draag je bij aan een optimale ondersteuning voor de inwoners van de gemeente Oldebroek.
 
Wat je gaat doen:
Als Inkomensconsulent beoordeel en rapporteer je over de rechtmatigheid van aanvragen levensonderhoud, beëindigingen en mutaties op het gebied van de Participatiewet, IOAW en IOAZ. Je handelt aanvragen minimabeleid en Individuele inkomens toeslag af. Je beschikt ook over gedegen kennis van voorliggende voorzieningen. Je adviseert en informeert de inwoner over mogelijkheden, rechten en plichten. Je vervult een signaalfunctie bij vermoedens van fraude en financiële problemen en draagt warm over naar een collega bij (vermoeden van) multi-problematiek. Je bent sparringpartner voor de collega’s.
Als Administratief medewerker statushouders ondersteun je de consulent statushouders bij de uitvoering van de taakstelling die de gemeente Oldebroek heeft op het gebied van statushouders. Daartoe onderhoud je diverse administraties en verricht je diverse ondersteunende werkzaamheden.
Eis 1:

  • een afgeronde HBO-opleiding, richting Sociaal Juridische Dienstverlening

Eis 2:

  • 1 jaar werkervaring als consulent inkomen binnen het sociaal domein,
  • binnen een gemeente
  • binnen de afgelopen 2 jaar

Eis 3:

  • Aantoonbare ervaring met het begeleiden en stimuleren / motiveren van klanten van het sociale domein.

Eis 4:

  • Ten minste drie maanden aantoonbare ervaring met administratieve werkzaamheden op het vakgebied van inkomensondersteuning bij een gemeente.

Eis 5:

  • kennis van en ervaring met Civision Samenlevingszaken.

Eis 6:    

  • kennis van de doelgroep van de gemeente Oldebroek, door woonachtig te zijn in de regio of rondom Oldebroek.

Naast het onderschrijven van onze kernwaarden, Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibel en Vakbekwaam, vragen wij de volgende competenties:

  • Je hebt een dienstverlenende houding en administratieve discipline
  • Je bent klantgericht, nauwkeurig en stressbestendig en in  staat om duidelijk te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.

 
De bovenstaande competenties zullen door de opdrachtgever worden beoordeeld tijdens het gesprek.

 

De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA. Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten