Inhuurdesk Talentenregio

Gids Jeugd

Standplaats:
Dronten
Startdatum:
25.02.2019
Einddatum:
25.03.2019
Uren per week:
36

De gemeente Dronten is per direct en voor de duur van 3 maanden  op zoek naar:

De functie
De taken zijn gericht op het verlenen van kortdurende jeugdhulp en het doorverwijzen naar andere voorzieningen en tweedelijns jeugdhulp waar nodig. Je werkt deels vanuit de huisartsenpraktijk en deels vanuit het voortgezet onderwijs. Het uitgangspunt in je werk is dat gezinnen zoveel mogelijk vanuit eigen kracht problemen oplossen en hierbij ondersteun je hen waar nodig. Je werkt conform de werkwijze van de Dronter Koers. De Dronter Koers is de benaming van de werkwijze in het sociaal domein van de gemeente Dronten. Deze werkwijze stoelt op 5 wijknetwerken waarin de zogenaamde “gidsen” en andere professionals in het sociaal domein met elkaar samenwerken. Als gids ben je een procesregisseur en volg je of de ingezette hulp het beoogde effect heeft. Als het nodig is, kun je (opnieuw) ingrijpen.  Je maakt binnen deze functie een verbinding tussen de leefwereld school, thuis en vrije tijd. Meer informatie over de Dronter Koers is te vinden op onze website.
 
In de afgelopen periode is door omstandigheden een achterstand in het werk ontstaan. Van de externe medewerker verwachten wij snel en kordaat handelen zodat de achterstand wordt ingelopen.

Taken

  • Analyseren van de vraag van kinderen, hun ouders en andere belanghebbenden. Daarbij heb je altijd aandacht voor de veiligheid van het kind.
  • Informatie verstrekking, advisering, consultatie (zowel aan ouders, kinderen als aan professionals, bijvoorbeeld school en huisarts);
  • Het bieden van kortdurende ondersteuning (gemiddeld 5 keer) door middel van gesprekken of andere vormen van hulpverlening met kinderen en het systeem.
  • Het geven van pedagogische adviezen
  • Het in samenspraak met betrokkenen zo nodig komen tot een passend hulpverleningsaanbod, waarbij helder wordt welke ondersteuning zal worden ingezet en met welk doel
  • Het afstemmen met partners in het sociale domein
  • Het verwerken van informatie in het registratiesysteem en het bewaken en bijhouden van deze informatie
  • Regiefunctie op het proces (opstellen routeplan, zorgen voor een adequate uitvoering van de afspraken door álle betrokken partijen, evalueren van de resultaten uit het routeplan. Indien nodig schaal je op de juiste manier op).

De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA. Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten