Inhuurdesk Talentenregio

Consulent Sociaal Domein Jeugd

Standplaats:
Meppel
Startdatum:
04.03.2019
Einddatum:
31.12.2019
Uren per week:
30

 

Tijdelijke VACATURE Sociaal Domein

Afdeling Klantcontacten, Meppel
Een afdeling waar dienstverlening en informatievoorziening aan bewoners, bedrijven en instellingen in Meppel voorop staat. Deze afdeling geeft onder andere vorm aan de uitvoering van het Sociaal Domein. 
Voor het Sociaal Domein betekent dit één gezin, één plan, één regisseur als uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein, waarbij de vraag van de klant centraal staat. De gemeente Meppel hanteert dit uitgangspunt in haar beleid en uitvoering. Er is sprake van één toegang en één integrale intake. De afdeling Klantcontacten kiest bewust voor uitvoering in samenhang en verbinding.
 
Wegens vertrek van een consulent zoeken wij tijdelijke vervanging binnen het team Sociaal Domein voor de jeugdhulpaanvragen. 
Wij zijn op zoek naar een 
 
Consulent Sociaal Domein – Jeugd
28 tot 30 uur per week, tijdelijk t/m 31-12-2019
 
Wat ga je doen?
 • Je verstrekt informatie op het brede terrein van de sociale voorzieningen, waaronder Jeugd (hoofdtaak), WMO en participatie
 • Je bent verantwoordelijk voor de integrale intake, jeugdhulp aanvragen handel je zelfstandig af
 • Je werkt op basis van het principe één gezin, één plan, één regisseur
 • Je onderzoekt of andere hulpverlening in het gezin aanwezig is en zorgt voor verbinding met hen
 • Je bevordert de zelfredzaamheid, omgeving en voorliggende voorzieningen voordat een maatwerkvoorziening aan de orde is en werkt deze af
 • In samenwerking met de klant bepaal je welke hulpverlening noodzakelijk is, aanvullend op de eigen kracht en eigen mogelijkheden
 • Je maakt gespreksverslagen en verwerkt adviezen in beschikkingen
 • Je registreert de klantgegevens in geautomatiseerde systemen
 • Je signaleert knelpunten in het beleid en de dienstverlening en denkt mee in de oplossingsrichting
 • Je draait mee met telefoon- en crisisdienst.
 
Wat breng je mee aan gedrag en vaardigheden?
 • Je bent een netwerker, verbinder, je kunt verschillende werelden verbinden
 • Je kunt ‘out of the box’ denken, je denkt in mogelijkheden en  je durft buiten de kaders te treden
 • Je bent zelfstandig, toont initiatief
 • Je bent nieuwsgierig en kunt goed luisteren
 • Je kunt achterover leunen, maar handelt (en zet door) als dat noodzakelijk is
 • Je staat open, vraagt hulp als het nodig is en bent bereid te leren
 • Je toont enthousiasme, krijgt mensen mee.
 
 
 
Competenties
 • Empathie: Geeft anderen de ruimte om te praten, onderbreekt niet voortdurend. Moedigt anderen aan hun verhaal te vertellen.
 • Oordeelsvorming: Zorgt voldoende geïnformeerd te zijn over diverse keuzeopties. Houdt op realistische wijze rekening met wat haalbaar is. 
 • Probleemanalyse: Stelt gerichte vragen om problemen helder te krijgen. Raadpleegt meerdere bronnen om betrouwbare informatie te verzamelen. 
 • Samenwerken: Respecteert ervaringen en bijdragen uit andere vakgebieden en probeert daarbij aan te sluiten. Toont interesse voor andere meningen dan de eigen en probeert actief een gemeenschappelijke basis te vinden.
 
Wat vragen wij?
 • Een afgeronde Hbo-opleiding (MWD of SPH of pedagogiek)
 • Minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar met jeugdproblematiek als Consulent Sociaal Domein Jeugd, waaronder 1 jaar bij een gemeente. 
 • Een geldige SKJ registratie
 • Kennis van de methode Signs of Safety
 • Actuele kennis van de Jeugdwet en indicatiestellen
 • Ervaring met het rapporteren van gesprekken
 • Je bent in staat om verbinding te leggen met collega’s en tussen de verschillende disciplines in het Sociaal Domein.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten