Inhuurdesk Talentenregio

Civieltechnische projectleider c.q. omgevingsmanager

Standplaats:
Kampen
Startdatum:
14.01.2019
Einddatum:
20.12.2019
Maximaal tarief:
€ 100.00
Uren per week:
24

 


Kampen
Gelegen in het Nationaal Landschap IJsseldelta en met een goed bewaarde en zeer aantrekkelijke middeleeuwse binnenstad behoort Kampen tot de mooiste historische steden van Nederland. Binnen de gemeentegrenzen bevinden zich o.a. de oudste polder van Nederland en zes dorpen.
Kampen is volop in beweging met een aanzienlijke gebiedsontwikkeling en binnenstedelijke transformatie. Kampen blijft groeien in inwoneraantal. De verbeterde ligging door de in 2012 geopende Hanzenlijn en de geplande verbreding van de A50 dragen hieraan bij. Nieuwe ontwikkelingen zijn o.a. Hanzewijk, Het Meer, Onderdijks en het Stationskwartier.
Ook landschappelijk is er veel ontwikkeling. Het onlangs gerealiseerde Reevediep is één van de uitkomsten van het project 'Ruimte voor de Rivier'. Naast veel nieuwe natuur aan de zuidkant van het nieuwe Reevediep wordt aan de noordzijde een heel nieuw dorp ontwikkeld: Reeve.
 
Ruimtelijke Ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte zijn de uitgangspunten voor ons werk, dat we omgevingsbewust uitvoeren. We ontwikkelen visies voor gebieden en we geven kaders voor de ontwikkeling en het gebruik van gebouwen. Dat doen we in 4 teams: Ontwerp en Inrichting, Beleidsontwikkeling en Advisering, Projecten, Vastgoed. Samen maken wij ons sterk voor een vitale en mooie stad in een cultuur van samenwerken, vertrouwen en passie.
 
Bij het team Ontwerp en Inrichting staat het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte centraal. Het gaat om stedenbouw, natuur en landschap, cultureel erfgoed, verkeer, water en geo-informatie. Vanuit deze disciplines worden bestuurlijke adviezen voorbereid en wordt inbreng geleverd in projecten waarbij de omgeving een cruciale rol speelt.
 
Werk
Voor dit team zoeken wij tijdelijk versterking van een civieltechnisch projectleider c.q. een omgevingsmanager. Binnen de gemeente Kampen worden diverse projecten ontwikkeld, waarin samenwerking met de omgeving een prominente plek inneemt. Die samenwerking bestaat enerzijds uit participatie met inwoners en anderzijds uit overleggen met derde partijen. Die derde partijen zijn bijvoorbeeld Zwolle, de provincie Overijssel, NS, ProRail en Rijkswaterstaat.
Wat vragen wij
Knock out criteria:
  1. HBO civiele techniek
  2. Een opleiding van Prince 2 Project Management
  3. Ervaring in het werkveld van civiele techniek en verkeerskunde met minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring bij gemeentes.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten