Inhuurdesk Talentenregio

Beleidsontwikkelaar Wonen

Standplaats:
Kampen
Startdatum:
25.02.2019
Einddatum:
31.07.2019
Maximaal tarief:
€ 100.00
Uren per week:
32

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling op het beleidsterrein wonen. Concreet gaat het onder andere om de volgende werkzaamheden:
 
 • Je zorgt voor inbreng bij regionale woonafspraken: ambtelijk onderhandel je met de provincie en de regiogemeenten en vervolgens ondersteun je de portefeuillehouder
  in het bestuurlijk overleg. Je organiseert de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de woningbouwcorporaties.
  • Je organiseert het overleg van de ambtelijke adviesgroep
  wonen, waarin de verschillende projecten en plannen worden afgewogen tegen de totale ontwikkelingen van de woningbouw in Kampen. Vervolgens organiseer je vergaderingen
  van de stuurgroep wonen om de plannen op bestuurlijk niveau af te stemmen.
 • Je stelt college en raad op de hoogte van de uitkomsten van lopende onderzoeken op het gebied van Wonen (woonbehoefteonderzoek kleine kernen).Je adviseert vanuit
  het beleidsterrein wonen in diverse woningbouwprojecten.
 • Je participeert in de opgave Huisvesting Arbeidsmigranten.
 • Competenties: Bestuurlijk sensitiviteit hebben, helder kunnen communiceren in woord en geschrift en een visie kunnen vormen

De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk.
Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA.
Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten