Inhuurdesk Talentenregio

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Standplaats:
Kampen
Startdatum:
18.02.2019
Einddatum:
31.12.2019
Uren per week:
24

Ruimtelijke Ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte zijn de uitgangspunten voor ons werk, dat we omgevingsbewust uitvoeren. We ontwikkelen visies voor gebieden en we geven kaders voor de ontwikkeling en het gebruik van gebouwen. Dat doen we in 4 teams: Ontwerp en Inrichting, Beleidsontwikkeling en Advisering, Projecten, Vastgoed. Samen maken wij ons sterk voor een vitale en mooie stad in een cultuur van samenwerken, vertrouwen en passie.
 
Team Beleidsontwikkeling & Advisering
In dit team ontwikkelen we beleid voor ruimtelijke ordening, milieu, economie en wonen en leveren we inbreng in projecten. We werken met 17 collega’s in dit team. Hiervan zijn 4 medewerkers werkzaam voor het beleidsterrein Ruimtelijke Ordening.
 
Werk
Voor dit team zoeken wij tijdelijke vervanging van een beleidsontwikkelaar RO in verband met een vacature. Bij het beleidsterrein RO zorgen we ervoor dat particuliere initiatieven getoetst worden aan vigerende bestemmingsplannen en dat een advies afgegeven wordt aan de aanvrager. In het team worden eveneens bestemmingsplannen gemaakt en adviesnota’s voor B&W en Raad opgesteld. Ervaring met het programma DEZTA is een pre.
Competenties: Omgevingsbewustzijn, helder kunnen communiceren in woord en geschrift, bestuurlijke sensitiviteit hebben en een  pragmatische instelling.

 
ZZP'ers:
De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA. Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten